• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội 2009_3p2

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2009, 1p1

Buối sáng ngày 1

23.11.2009

Khai mạc Đại Hội

Đại Hội 2009, 1p2

Buổi Chiều
Kỷ Niệm với Đức Thầy

Đại Hội 2009, 1p3

Buổi Tối - Văn Nghệ Vô Vi
1. Lê Thành - Vô Vi về với Buôn Làng
2. Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Quý Yêu Thầy
3.  Vũ Khúc Dân Ca Ba Miền
4.  Bảo Châu - Nhớ Ơn Thầy
5.  bé Mỹ Hạnh - Đọc Thơ Thầy
6.  Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Tô Lục Chuốt Hồng
7.  Thanh Huyền - Thực Hành Tự Cứu
8.  Lê Thành - Ngâm Thơ
9.  Lý Vĩnh - Ta Cùng Đi
10.  Nguyễn Thị Hạnh - Cổ Nhạc
11.  Lê Hiếu Nghĩa - Kể chuyện vui - Ảo thuật
12.  Michael Sutherland & Dee Đào - Về Quê Cõi Trời
13.  Lê Thành - Trở Về Cát Bụi

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2009, 2p1

Ngày 24-11-2009

Buổi Sáng

13 Nhóm Tu Học

Buổi Chiều
Nhóm số 1: Lê Thị Phương Dung - Ngô Viết Châu Bảo - Nguyễn Thanh Hà - Lý Vĩnh
Làm sao để có thể phát triển Vô Vi ?
Nhóm số 2: Nguyễn Mai Thanh Thảo - Nguyễn Kim Anh - Trần Kiều Vân
Làm sao phương pháp vô Vi có thể giúp đở cho mình và tương lai của Vô Vi ?
Khác biệt giữa huyền bí và mê tín?
Nhóm số 3: Đoàn Khải Minh - Tôn Nữ Mộng Chi - Lưu Thị Hạnh - Nhân Chấn Toàn - Thái Kim Hòa - Huỳnh Trung Ngôn
Khai Triển Bản Thân & Khai Triển Vô ViĐại Hội 2009, 2p2
Ngày 24-11-2009

13 Nhóm Tu Học (tiếp theo)

Nhóm số 4:  Alain Canitrot - Thái Hoàng Long - Golub Annie - Bùi Thanh Dũng - Marie Therese
Lám sao phát triển Vô Vi trong giới người Pháp?


Nhóm số 5:  Hồ Mỹ Hằng - Nguyễn Hồng Hoàng - Kim AnhĐại Hội 2009, 2p3
13 Nhóm Tu Học (tiếp theo)

Nhóm số 6:  John Taft - Nguyễn Xuân Mai - Tô Thanh Tâm - Nguyễn Lan Anh


Nhóm số 7:  Quách Minh - Nguyễn Xuân Nhân - Trịnh Quang Thắng - Trịnh Quốc Cường

Nhóm số 8:  Bác Thái - Bành Chi - anh Biên
Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2009, 2p4
Buổi Tối, ngày 24-11-2009
Văn Nghệ Vô Vi
MC: Nguyễn Trí Vượng
1. Tình Xuân - Dương Minh & Trần Tuyết Trinh
2.  Chúc Mừng Đại Hội Khai Triễn & Rời Xa Cỏi Tạm - Lưu Thị Hạnh
3.  Em Đi Chùa Hương - bé Mỹ Hạnh
4.  Nhớ Thầy Con Gắng Tu - cổ nhạc - Dương Michael Minh Thủy
5.  Học Nhẫn Học Hòa - Nguyễn Thị Ngọc Toàn
6.  Tạ Từ Cuộc Sống - Mộng Chiều Xuân - Lê Bảo Châu
7.  Thổi Sáo Tây Phương:  Mộng Chiều Xuân & Dư Âm
do Huỳnh Tina (Thục Nhi) trình tấu
8.  Người Yêu Cô Dơn - Võ Thị Thanh Dalena
9.  Sư Phụ - do Trịnh Quang Thắng  - đọc- ngâm

Đại Hội 2009, 2p5
Văn Nghệ Vô Vi (tiếp theo)

MC: Nguyễn Trí Vượng
10.  Vũ Khúc Xứ Tôi
11.  Kể Chuyện Vui - Hồ Mỹ Hằng
12.  Bải Thượng Hải - Bà Tám - Mỹ Nhi  - Bích Ngọc
13.  Bông Hồng Cài Áo - Lý Minh
14.  Sứ Giã Hòa Bình, Hồ Quảng - Nguyễn Thị Thanh Mai
15.  Tự Sửa Mình - Quách Long Vân
16.  Ngâm Thơ - Kim Anh
17.  Kinh Thiền Vô Vi - Mỹ Nhi - Lương Thu - Kim Anh
18.  Thầy Tôi Sống Mãi - Bảo Châu
19.  Tâm Sự Cùng Thầy - Minh Thủy

Đại Hội 2009, 3p1
Buổi Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2009
Lễ Giỗ Đức Sư Tổ, do Lâm Mừng điều khiển
Sấm Tu Hành do Thanh Mai ngâm
Kiểm Điểm Phương Pháp Công Phu do Huỳnh Minh Bảo điền khiển
Phần Thiền Định
"Thiền là Phải Định" - Mà thế nào gọi là Định ?
"Hiệp nhất nguyên lý cùng Trời Đất mới kêu là Định"
Bành Chi - Nguyễn Anh Thư - Thái Kim Hòa - Nguyễn Thọ - Lê Thị Lệ Hoa - Huỳnh Văn Khanh - Trịnh Quang Thắng - Vĩnh Thụy - Trần Kiều Vân:  đóng góp

 

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2009, 3p2

Kiểm Điểm Phương Pháp Công Phu do Huỳnh Minh Bảo điền khiển (tiếp theo)
Phần Thiền Định
1.  Phương pháp nào giúp mình Định!
2.  Tại sao Thiền mãi mà không thấy Định?
"Tại làm không đúng.  Lo việc đời nhiều hơn việc Đạo.  Việc Đạo là chỉ có nguyên khí của Trời Đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm mà chúng ta không chú trọng điều đó, rồi chú trọng chuyện Đời thì nó không bao giờ Định được.  Tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy!  Người đời hay ôm chuyện Đời mà quên chuyện Đạo"  Lời Đức Thầy
3.  Khi Thiền Định không được lâu bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm sao?
Phần Niệm Phật
Crotty Simon (Sĩ) - Dee Đào - Lê Thị Lệ Hoa - Alan Hùng Lê - Thái Thị Nuôi - Lâm Hoa Mai - Minh Thủy - Nguyễn Trí Vượng :  đóng góp
1.  Làm sao Niệm Phật?
2.  Kỷ thuật nào để tâp Niệm Phật?
3.  Tâm Trí phải như thế nào trước khi niệm?
4.  Tâm Trí phải như thế nào trong lúc niệm?


Đại Hội 2009, 3p3


Sinh Hoạt Vô Vi
Quỷ Cứu Khổ Ban Vui -  Phan Cao Thăng
Hái Lộc Đầu Năm - Vỏ Quang


Nhóm Tu Học (tiếp theo) - Bành Chi & Pang Chi Minh
Thông Tin - Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

 

Đại Hội 2009, 3p4


Tại Sao có 2 Đại Hội? Nhân Chấn Toàn - Huỳnh Tấn Lộc - Nguyễn Mai Thanh Thảo - Lê Văn Hùng - Nguyễn Lan Anh

 

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg  

Đại Hội 2009, 3p5
Đề cử Ban Tổ Chức Đại Hội 2010
Ban Tiếp Tân - Nguyễn Thị Thanh Mai
Ban Kỷ Thuật - Trần Quốc Ái
Ban Trật Tự - Vỏ Quang
Ban Trang Trí - Tôn Nữ Lương Thu & Lương Nhơn
Ban Văn Nghệ - Nguyễn Thanh Mai
Ban Chuyển Vận - Phan Cao Thăng
Ban Thông Dịch - Thái Hoàng Long

 

Đại Hội 2009, 3p6
Bế Mạc Đại Hội - Đỗ Hiếu điều khiễn chương trình
1.  Bích Ngọc
2.  Lê Tân Tony
3.  Lê Thị Phương Dung
Báo Cáo Tài Chánh - Nguyễn Xuân Mai
Xổ Số quà 100 bài giảng
Diễn Văn Bế Mạc - Lâm Mừng
Lễ Tiển Cờ Vô Vi


HẾT