• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội 2012, p4

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2012, p1

Buối sáng ngày thứ hai 20.09.2012

Khai mạc Đại Hội

Đại Hội 2012, p2

Tìm Hiểu Chơn Ngôn Đức Thầy

Đại Hội 2012, p3

Buổi Chiều ngày 20-9-2012
Ôn lại Phương Pháp Công Phu

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2012, p4

Buổi Chiều ngày 20-9-2012
Ôn lại Phương Pháp Công Phu (tiếp theo)Đại Hội 2012, p5

Buổi Tối ngày 20-9-2012
Ôn lại Phương Pháp Công Phu

Đại Hội 2012, p6

Buổi Tối ngày 20-9-2012
Ôn lại Phương Pháp Công Phu (tiếp theo)

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2012, p7
Buổi Sáng ngày 21-9-2012


Tìm Hiểu và Học Hỏi Lời Giảng Đức Thầy

Đại Hội 2012, p8
Buổi chiều thứ sáu

Buổi Sáng ngày 21-9-2012
Tìm Hiểu và Học Hỏi Lời Giảng Đức Thầy (tiếp theo)

Đại Hội 2012, p9
Văn Nghệ Vô Vi , Buổi Tối 21-9-2013
MC: Bình Minh & Hoàn Hảo

1. Đức Thầy hát bài Dư Âm

2. Vui Xuân Nhớ Thầy – Thanh Mai & vũ đoàn Vô Vi

3. Hồi Sinh Sum Vầy – Hoài Thanh

4. Thiền Tình Vô Vi – Cao Linh & Trần Phát

5. Xinh Quá Xinh – bé Ánh Tuyết & các bé vũ đoàn Vô Vi

6. Vô Vi – Lê Nhân & ca đoàn Vô Vi

7. Ai bảo ăn chay – Đi tu là khổ - Cẩm Tú, Hoàn Hảo, & vũ đoàn Vô Vi

8. cổ nhạc: Tô điểm sơn hà - Mỹ hạnh

9. Người hát trên non – Ánh Quang ^ Vũ đoàn Vô Vi

10. Bé Vui – bé Ánh Tuyết & các bé Vô Vi phụ họa

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2012, p10
Văn Nghệ Vô Vi (tiếp theo)


11. Diệu Pháp Vô Vi – Hoàn Hảo & ca đoàn Vô Vi

12. Tân Cổ Nhạc: Tình Người – Thanh Mai

13. Dân Ca: Thương Thầy – Minh Dương

14. Trở Về Các Bụi - Thạnh Lê

15. Kịch: Gia can bất ổn – Lan Kỳ, Hoàn Hảo, Lai Thi

Đại Hội 2012, p11
Văn Nghệ Vô Vi (tiếp theo)

16. Dâng Lên Thầy – Ánh Quang

17. Tình Siêu - Trần Phát

18. Bài thơ dâng Thầy – Lê Hùng, Thanh Mai, & Dương Minh

19. Chỉ là phù du – Hoàn Hảo & Lan Kỳ

20. Thầy yêu dấu – Lê Hùng – vũ minh họa Diệu Thanh & Anh Đào

21. Ngọn nến Vô Vi – Ca đoàn Vô Vi hợp ca

 

Đại Hội 2012, p12
Buổi Sáng ngày 22-9-2013

Đúc Kết Kết Quả Tu Học

Điều khiển chương trình: Nguyển Xuân Mai
Câu Hỏi 1: Thở chứng minh ngũ quên thì phải làm sao?

Đạo hữu đóng góp: Đoàn Ngọc Toàn, Thái Hồng Huệ, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Vĩnh Thụy, Hoàng Xuân Hải, Bùi Thị Liên, Nguyễn Thị Khế, Tô Trường Xuân, Lưu Tâm, Đoàn Phước Lộc, Hoàn Hảo, Nguyễn Văn Minh

Câu Hỏi 2: Khi ngồi Thiền Định bi gục đầu. Xin bạn đạo chia sẻ kinh nghiệm tu học
Đạo hữu đóng góp: Lê Văn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Trí Vượng, Phan Cao Thăng, Trần Đình Long, Lê Thị Hoa

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2012, p13
Đạo hữu đóng góp (tiếp theo): Thái Hồng Huệ

Câu Hỏi 3: Chúng ta có nên niệm Phật trong khi Chứng Minh hay không?
Đạo hữu đóng góp: Thảo Nguyễn, Vạn An

Câu Hỏi 4: Trong lúc Soi Hồn có nên nói tập trung ba báu linh Tinh Khí Thần hay không?
Đạo hữu đóng góp: Nguyễn Quang Vinh, Đoàn Ngọc Toàn, Hồ Huệ

Câu Hỏi 5: Ngồi Thiền hay bị nóng tánh thì làm sao co thể giải được?

Đạo hữu đóng góp: Dương Văn Đê, Nguyễn Vĩnh Thụy, Nguyễn Quang Vinh, Trần Quang Lực

Đại Hội 2012, p14
Vấn Đạo
Điều kiển chương trình: Huỳnh Minh Bảo

Câu hỏi 1: Hạ tầng công tác là sao?
Đạo hữu đóng góp: Lai Sách Thi, Huỳnh Tấn Lộc, Trương Hoàng Phước, David Diệp, Bành Chi, Trần Qui Cao

Câu hỏi 2: Đi dự Đại Hội có hữu ích gì không?

Đạo hữu đóng góp: Lai sách Thi, Bành Chi, Lý Thị Như Mai, Nguyễn An Khang, Trương Hoàng Phước, Quách Long Vân, Huỳnh Lộc, Ngọc Sương

Đại Hội 2012, p15
Lễ Bế Mạc
Buổi Tối ngày 22-9-2013

Điều kiển chương trình: Tôn Nữ Lương Thu

Đạo Hữu: Nguyễn Ngọc Hạnh, Lương Thị Huỳnh, Jacklyn Legeay, Bobbie Nofflet, Tô Thanh Thủy, Nguyễn Phú Minh

Video Đức Thầy Bế Mạc Đại Hội

Diễn Văn Bế Mạc: Trần Lệ Quyên


Lễ Rước Cờ