• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994, p1

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Đức Thầy thuyết giảng:

"Tự niệm để thấy và thức; Mỗi ngày một chút; Niệm Phật để mở trí"

 

ngày 9/1/1994, p1

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Vấn Đạo

"Lo chuyện đời nhiều quá không Thiền được lâu; Thiền một thời cũng nhưđi học một khóa; Tu biết mình thì không có làm gì sai quấy"

ngày 9/1/1994, p2

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Vấn Đạo

ngày 9/1/1994, p3

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Vấn Đạo

"Không nhận sự nóng giận của bất cứ của ai; Người tham tiền là người nghèo; Vẫn đi làm vẫn tu"

ngày 9/2/1994, p4

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Vấn Đạo

"Chông gai là cơ hội học nhịn nhục; Nhịn nhục để thăng hoa"

ngày 9/2/1994, p5

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Bế Mạc

ngày 9/3/1994, p6

   

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Văn Nghệ

Bước đầu vào tu, quên bớt u phiền
Đời đang tối mịch, bổng ngập tràn muôn tia nắng
Bao nhiêu xót xa, vụt bay theo tiếng Di Đà
Mong ức sau này, ta xuất hồn bay cao xa ......

anh Hùng Phong, anh Giáo, & anh Vỏ trình diễn

ngày 9/3/1994, p7