• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2016

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/31/2016 Bài thuyết giảng ngày 1 tháng 1 năm 1980 (phần 1);
Nhạc: Rõ Lẽ Vô Thường" "; Vấn Đạo
???, ??? mp3
12/24/2016 Bài thuyết giảng đêm giáng sinh 25 tháng 12 năm 1988 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Đêm Đông Nhiệm Mầu" "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
12/17/2016 Trích đoạn bài thuyết giảng "Giá Trị Của Một Linh Căn" - cuốn 2, tại Texas ngày 22 tháng 6 năm 1993 ;
Nhạc: "Tình" "; Vấn Đạo
Texas, Mỹ Quốc mp3
12/10/2016 Trích đoạn bài thuyết giảng "Giá Trị Của Một Linh Căn" - cuốn 1, tại Texas ngày 22 tháng 6 năm 1993 ;
Nhạc: "Nhớ Nhau" "; Vấn Đạo
Texas, Mỹ Quốc mp3
12/03/2016 Bài thuyết giảng tại Tampa, Florida, (phần cuối) ngày 29 tháng 11 năm 1987 ;
Nhạc: "Nhìn Hạnh Thầy" "; Vấn Đạo
Florida , Mỹ Quốc mp3
11/26/2016 Bài thuyết giảng tại Tampa, Florida, (phần 2) ngày 29 tháng 11 năm 1987 ;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy" "; Vấn Đạo
Florida , Mỹ Quốc mp3
11/19/2016 Bài thuyết giảng tại Tampa, Florida, (phần 1) ngày 29 tháng 11 năm 1987 ;
Nhạc: "Dâng Lên Thầy" "; Vấn Đạo
Florida , Mỹ Quốc mp3
11/12/2016 Bài "Sấm Tu Hành" của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu viết vào khoảng năm 1963 tại Sài Gòn, Việt Nam ;
Nhạc: "LÃO LÀ AI?" "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/05/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần cuối) ngày 10 tháng 06 năm 1984 tại Paris ;
Vọng Cổ: "Tưởng Nhớ Thầy" "; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
10/29/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần 2) ngày 10 tháng 06 năm 1984 tại Paris ;
Vọng Cổ: "Thế Đạo Nhơn Sinh" "; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
10/22/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần 1) ngày 10 tháng 06 năm 1984 tại Paris ;
Ngâm Thơ: " Kiếp Căn "; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
10/15/2016 Lời chú giảng Hồi 96 Thiên Đàng Du Ký ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ;
Nhạc: " Trăng Rằm "; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
10/08/2016 Bài Giảng "Từ Biệt Quy Thức" tại Amphion les Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984 (phần cuối) ;
Nhạc: " Bạn Ơi 4 "; Vấn Đạo
Amphion les Bains, Pháp Quốc mp3
10/01/2016 Bài Giảng "Từ Biệt Quy Thức" tại Amphion les Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984 (phần 2) ;
Nhạc: " Thầy Tôi "; Vấn Đạo
Amphion les Bains, Pháp Quốc mp3
09/24/2016 Bài Giảng "Từ Biệt Quy Thức" tại Amphion les Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984 (phần 1) ;
Nhạc: " Bài Thơ Dâng Thầy "; Vấn Đạo
Amphion les Bains, Pháp Quốc mp3
09/17/2016 Bài Giảng Trong Đại Hội Ngươn Sinh tại Úc Châu ngày 24 tháng 12 năm 1990 (phần cuối);
Nhạc: " Vui Xuân Nhớ Thầy "; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
09/10/2016 Bài Giảng Trong Đại Hội Ngươn Sinh tại Úc Châu ngày 24 tháng 12 năm 1990 (phần 2);
Nhạc: " Tu Vô Vi "; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
09/03/2016 Bài Giảng Trong Đại Hội Ngươn Sinh tại Úc Châu ngày 24 tháng 12 năm 1990 (phần 1);
Nhạc: " Diệu Pháp Vô Vi "; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
08/27/2016 Lời Chú Giảng Hồi 33 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Nhạc: " Mười Thương "; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
08/20/2016 Lời Chú Giảng Hồi 27 & 29 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Nhạc: " Đi Với Tôi "; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
08/13/2016 Bài Giảng "Cờ Bạc" (phần cuối) ngày 1 tháng 1 năm 1991 tại Atlantic City, Mỹ Quốc ;
Nhạc: " Tình Thâm Bạn Đạo "; Vấn Đạo
Atlantic City, Mỹ Quốc mp3
08/06/2016 Bài Giảng "Cờ Bạc" (phần 2) ngày 1 tháng 1 năm 1991 tại Atlantic City, Mỹ Quốc ;
Nhạc: " Duyên Lành "; Vấn Đạo
Atlantic City, Mỹ Quốc mp3
07/30/2016 Bài Giảng "Cờ Bạc" (phần 1) ngày 1 tháng 1 năm 1991 tại Atlantic City, Mỹ Quốc ;
Ngâm Thơ: " Lòng Tham "; Vấn Đạo
Atlantic City, Mỹ Quốc mp3
07/23/2016 Lời Chú Giảng Hồi 31 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Ngâm Thơ: " Quốc Hồn " (trích đoạn 2); Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/16/2016 Lời Chú Giảng Hồi 13 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Ngâm Thơ: " Quốc Hồn " (trích đoạn 1); Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/09/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần cuối) ngày 10 tháng 6 năm 1984 tại Paris, Pháp Quốc;
Nhạc: " Nắng Hè "; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
07/02/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần 2) ngày 10 tháng 6 năm 1984 tại Paris, Pháp Quốc;
Nhạc: " Tu Đi Em "; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
06/25/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần 1) ngày 10 tháng 6 năm 1984 tại Paris, Pháp Quốc;
Ngâm Thơ: " Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần "; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
06/18/2016 Bài giảng "Lập Hạnh Tại Thế" (phần cuối) ngày 6 tháng 6 năm 1981 tại Montréal, Canada;
Nhạc: " Thương Cha "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
06/11/2016 Bài giảng "Lập Hạnh Tại Thế" (phần 2) ngày 6 tháng 6 năm 1981 tại Montréal, Canada;
Nhạc: " Thực Hành Tự Cứu "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
06/04/2016 Bài giảng "Lập Hạnh Tại Thế" (phần 1) ngày 6 tháng 6 năm 1981 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Hành Trang "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
05/28/2016 Bài giảng nhân mùa Phật Đản (phần cuối) ngày 9 tháng 6 năm 1985 tại Vancouver, Canada;
Nhạc: "Về Quê Cõi Trời"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
05/21/2016 Bài giảng nhân mùa Phật Đản (phần 2) ngày 9 tháng 6 năm 1985 tại Vancouver, Canada;
Nhạc: "Nam Mô A Di Đà Phật"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
05/14/2016 Bài giảng nhân mùa Phật Đản (phần 1) ngày 9 tháng 6 năm 1985 tại Vancouver, Canada;
Nhạc: "Nhớ Thương Thầy"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
05/07/2016 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 1" tại Montréal ;
Nhạc: "Về Với Mẹ Yêu"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
04/30/2016 Bài Giảng "Khai Tâm" (phần cuối) ngày 14 tháng 7 năm 1984 tại Gien, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Tim Em"; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
04/23/2016 Bài Giảng "Khai Tâm" (phần 2) ngày 14 tháng 7 năm 1984 tại Gien, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Duyên Nghiệp"; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
04/16/2016 Bài Giảng "Khai Tâm" (phần 1) ngày 14 tháng 7 năm 1984 tại Gien, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Chèo Thuyền Qua Sông"; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
04/09/2016 Lời Chú Giảng Hồi 12 của Bộ Sách Thiên Đàng Du Ký ;
Nhạc: "Hướng Trời"; Vấn Đạo
TV Vĩ Kiên, California mp3
04/02/2016 Bài giảng nhân dịp Lễ Phục Sinh và Thanh Minh (tiếp theo & hết) tại Bankstown, Úc Châu, ngày 2 tháng 4 năm 1988 ;
Vọng Cổ: " Tình Yêu Siêu Thoát " (p2); Vấn Đạo
Bankstown, Úc Châu mp3
03/26/2016 Bài giảng nhân dịp Lễ Phục Sinh và Thanh Minh tại Bankstown, Úc Châu, ngày 2 tháng 4 năm 1988 ;
Vọng Cổ: " Tình Yêu Siêu Thoát " (p1); Vấn Đạo
Bankstown, Úc Châu mp3
03/19/2016 Bài Giảng "Nguyên Ý Siêu Minh" (phần cuối) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 27 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: " Tôi Tầm Tôi "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
03/12/2016 Bài Giảng "Nguyên Ý Siêu Minh" (phần 2) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 27 tháng 1 năm 1985;
Ngâm Thơ: " Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
03/05/2016 Bài Giảng "Nguyên Ý Siêu Minh" (phần 1) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 27 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: " Anh và Tôi "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
02/27/2016 Lời Chú Giảng Hồi 4 bộ sách "Thiên Đàng Du Ký" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, ngày 6 tháng 10 năm 1987;
Ngâm Thơ: " Mẹ Ơi "; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
02/20/2016 Bài Thuyết Giảng "Vui Xuân Chung Sống Hòa Bình" (phần cuối) tại Montréal, Canada, ngày 31 tháng 12 năm 1988;
Nhạc: " Diệu Pháp Vô Vi "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
02/13/2016 Bài Thuyết Giảng "Vui Xuân Chung Sống Hòa Bình" (phần 2) tại Montréal, Canada, ngày 31 tháng 12 năm 1988;
Nhạc: " Xuân Trời "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
02/06/2016 Bài Thuyết Giảng "Vui Xuân Chung Sống Hòa Bình" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 31 tháng 12 năm 1988;
Nhạc: " Xuân Di Lạc "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/30/2016 Lời Chú Giảng Phần Mở Đầu & Hồi 1 bộ sách "Thiên Đàng Du Ký" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, ngày 6 tháng 10 năm 1987;
Nhạc: " Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc "; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
01/23/2016 Bài giảng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985 (phần 3);
Nhạc: " Thực Hành "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
01/16/2016 Bài giảng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985 (phần 2);
Nhạc: " Tiên Giới Thiền Tâm "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
01/09/2016 Bài giảng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985 (phần 1);
Nhạc: " Mẹ Từ Bi "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
01/02/2016 Bài giảng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 10 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: " Kỷ Nguyên Di Lạc "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it