• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2015

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/27/2015 Bài Giảng: GIÁNG SINH GIẢI THOÁT (tt)
Vấn Đạo: Calgary 13-05-94 Đại Hội Kỳ Quan 04
NHẠC: Vĩ Kiên
Montreal mp3
12/20/2015 Bài Giảng: GIÁNG SINH GIẢI THOÁT (tt)
Vấn Đạo: CALGARY 13-05-94
NHẠC: KET CHAT THIEN SEN
Montreal mp3
12/13/2015 Bài Giảng: GIÁNG SINH GIẢI THOÁT (tt)
Vấn Đạo: KHÓA 1 QT 12-09-86
NHẠC: TÌNH TIỀN HẠNH PHÚC
Montreal mp3
12/06/2015 Bài Giảng: GIÁNG SINH GIẢI THOÁT
Vấn Đạo: KHÓA 1 QT 12-09-86
NHẠC: SỬA TÂM
Montreal mp3
11/29/2015 Bài Giảng: ĐẠO LÀ GÌ? (TT)
Vấn Đạo: NÊN XEM BĂNG VIDEO THỰC HÀNH HAY NÊN TIN BẠN ĐẠO
NHẠC: BẠN ƠI
Montreal mp3
11/22/2015 Bài Giảng: ĐẠO LÀ GÌ? (TT)
Vấn Đạo: ÔNG TU ÔNG ĐẮC, BÀ TU BÀ ĐẮC
NHẠC: VUI THIỀN
Montreal mp3
11/15/2015 Bài Giảng: ĐẠO LÀ GÌ?
Vấn Đạo: MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA CON NGƯỜI LÀ GÌ?
NHẠC: TRĂNG RẰM
Montreal mp3
11/08/2015 Bài Giảng: THAM TIỀN MONTREAL 18-9-1983 (TT)
Vấn Đạo: TỪ BI LÀ SỨC MẠCH
NHẠC: ĐẠO TÂM
Montreal mp3
11/01/2015 Bài Giảng: THAM TIỀN MONTREAL 18-9-1983
Vấn Đạo: CÓ BAO NHIÊU PHÁP THIỀN TRONG THẾ GIAN
NHẠC: TIÊN GIỚI THIỀN CA
Montreal mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it