• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2015

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/26/2015 Bài giảng trong Khóa Sống Chung Âu Châu tại Ostende, Bỉ Quốc, ngày 25 tháng 12 năm 1994;
Nhạc: " Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh "; Vấn Đạo
Ostende, Bỉ Quốc mp3
12/19/2015 Bài giảng "Hồi Sinh Lực Học" (phần cuối) ngày 26 tháng 12 năm 1982 tại Gien, Pháp Quốc
Nhạc: " Ngọn Nến Vô Vi "; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
12/12/2015 Bài giảng "Hồi Sinh Lực Học" (phần 2) ngày 26 tháng 12 năm 1982 tại Gien, Pháp Quốc
Nhạc: " Ánh Sáng Nhiệm Mầu "; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
12/05/2015 Bài giảng "Hồi Sinh Lực Học" (phần 1) ngày 26 tháng 12 năm 1982 tại Gien, Pháp Quốc
Nhạc: " Bước Lên Bậc Thang "; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
11/28/2015 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 160" ngày 15 tháng 2 năm 1974 tại Sài Gòn, Việt Nam
Nhạc: " Quê Mẹ "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/21/2015 Bài "Sấm Tu Hành" của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu viết vào khoảng năm 1963 tại Sài Gòn, Việt Nam
Nhạc: " Lão Là Ai "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/14/2015 Bài thuyết giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 28 tháng 01 năm 1973;
Nhạc: " Mẹ Tôi "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/07/2015 Bài thuyết giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 27 tháng 01 năm 1973;
Nhạc: " Nhìn Con "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
10/31/2015 Bài thuyết giảng "Thực Chất và Tình Thương" (phần cuối) tại Montréal,Canada, ngày 18 tháng 10 năm 1981;
Nhạc: " Tình Thương và Đạo Đức "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/24/2015 Bài thuyết giảng "Thực Chất và Tình Thương" (phần 3) tại Montréal,Canada, ngày 18 tháng 10 năm 1981;
Nhạc: " Tâm Mang Khí Giới Tình Thương "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/17/2015 Bài thuyết giảng "Thực Chất và Tình Thương" (phần 2) tại Montréal,Canada, ngày 18 tháng 10 năm 1981;
Nhạc: " Biển Yêu "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/10/2015 Bài thuyết giảng "Thực Chất và Tình Thương" (phần 1) tại Montréal,Canada, ngày 18 tháng 10 năm 1981;
Nhạc: " Khí Giới Tình Thương "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/03/2015 Bài thuyết giảng "Hồi Quang Phản Chiếu" (phần cuối) trong Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 10, tại Montréal,Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991;
Nhạc: " Nguyện Tu "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/26/2015 Bài thuyết giảng "Hồi Quang Phản Chiếu" (phần 2) trong Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 10, tại Montréal,Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991;
Nhạc: " Thực Hành "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/19/2015 Bài thuyết giảng "Hồi Quang Phản Chiếu" (phần 1) trong Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 10, tại Montréal,Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991;
Nhạc: " Quý Yêu Thầy "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/12/2015 Bài thuyết giảng "Trung Ngươn Thanh Tịnh" (phần cuối), tại Esbjerg, Đan Mạch, ngày 15 tháng 7 năm 1985;
Nhạc: " Cô Gái Phù Sinh "; Vấn Đạo
Esbjerg, Đan Mạch mp3
09/05/2015 Bài thuyết giảng "Trung Ngươn Thanh Tịnh" (phần 2), tại Esbjerg, Đan Mạch, ngày 15 tháng 7 năm 1985;
Nhạc: " Chơn Linh "; Vấn Đạo
Esbjerg, Đan Mạch mp3
08/29/2015 Bài thuyết giảng "Trung Ngươn Thanh Tịnh" (phần 1), tại Esbjerg, Đan Mạch, ngày 15 tháng 7 năm 1985;
Nhạc: " Thương Yêu Tha Thứ "; Vấn Đạo
Esbjerg, Đan Mạch mp3
08/22/2015 Bài thuyết giảng "Mẫu Ái Kỳ 208" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 29 tháng 3 năm 1975;
Nhạc: " Mẹ Hiền Yêu Dấu "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
08/15/2015 Bài thuyết giảng về Gia Đình và Tình Thương tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 29 tháng 3 năm 1975;
Nhạc: " Bạn Ơi 3 "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
08/08/2015 Bài thuyết giảng "Chung Thiền Tạm Biệt" (phần cuối) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 20 tháng 12 năm 1984;
Nhạc: " Bức Tranh Trời "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
08/01/2015 Bài thuyết giảng "Chung Thiền Tạm Biệt" (phần 2) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 20 tháng 12 năm 1984;
Nhạc: " Khí Giới Tình Thương "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
07/25/2015 Bài thuyết giảng "Chung Thiền Tạm Biệt" (phần 1) tại Melbourne, Úc Châu, ngày 20 tháng 12 năm 1984;
Nhạc: " Hãy Nhắc Cho Nhau "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
07/18/2015 Bài thuyết giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần cuối) tại San Jose, California, ngày 30 tháng 6 năm 1985;
Ngâm Thơ: " Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần "; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
07/11/2015 Bài thuyết giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần 2) tại San Jose, California, ngày 30 tháng 6 năm 1985;
Nhạc: " Quê Mẹ "; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
07/04/2015 Bài thuyết giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần 1) tại San Jose, California, ngày 30 tháng 6 năm 1985;
Nhạc: " Xa Quê Hương"; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
06/27/2015 Trích đoạn bài thuyết giảng "Bi Trí Dũng" tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 21 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: " Bé Vui"; Vấn Đạo
Oroville, California mp3
06/20/2015 Bài giảng "Hành Triển Khai Minh" (phần cuối) ngày 23 tháng 12 năm 1984 tại Melbourne, Úc Châu;
Nhạc: " Hồn Thiêng"; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
06/13/2015 Bài giảng "Hành Triển Khai Minh" (phần 2) ngày 23 tháng 12 năm 1984 tại Melbourne, Úc Châu;
Nhạc: " Biển Yêu "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
06/06/2015 Bài giảng "Hành Triển Khai Minh" (phần 1) ngày 23 tháng 12 năm 1984 tại Melbourne, Úc Châu;
Nhạc: " Trăng Rằm "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
05/30/2015 Bài giảng "Đoạn Đường Tu Học" (phần cuối) ngày 29 tháng 5 năm 1983 tại Montréal, Canada;
Nhạc: " Cuộc Sống Trần Gian "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
05/23/2015 Bài giảng "Đoạn Đường Tu Học" (phần 2) ngày 29 tháng 5 năm 1983 tại Montréal, Canada;
Vọng Cổ: " Chiếc Áo Tình Thương"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
05/16/2015 Bài giảng "Đoạn Đường Tu Học" (phần 1) ngày 29 tháng 5 năm 1983 tại Montréal, Canada;
Nhạc: " Hành Trang "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
05/09/2015 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 21" ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Florida, Mỹ Quốc;
Nhạc: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Florida, USA mp3
05/02/2015 Bài giảng trong Đại Hội Kỳ 9 "Hải Vận Hành Hương"(phần cuối) ngày 10 tháng 8 năm 1990 tại Florida, Mỹ Quốc;
Ngâm Thơ: " Đạo Tâm "; Vấn Đạo
Florida, USA mp3
04/25/2015 Bài giảng trong Đại Hội Kỳ 9 "Hải Vận Hành Hương"(phần 2) ngày 10 tháng 8 năm 1990 tại Florida, Mỹ Quốc;
Nhạc: "Đường Đi Thật"; Vấn Đạo
Florida, USA mp3
04/18/2015 Bài giảng trong Đại Hội Kỳ 9 "Hải Vận Hành Hương"(phần 1) ngày 10 tháng 8 năm 1990 tại Florida, Mỹ Quốc;
Nhạc: "Mẹ Từ Bi"; Vấn Đạo
Florida, USA mp3
04/11/2015 Bài giảng "Phụ Ái Kỳ 21" (phần cuối) ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Yêu Cha"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
04/04/2015 Bài giảng "Phụ Ái Kỳ 21" (phần 1) ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Yêu"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
03/28/2015 Bài giảng "Thực Hành Chơn Giác" (phần cuối) ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc;
Nhạc: "Bạn Ơi 6"; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
03/21/2015 Bài giảng "Thực Hành Chơn Giác" (phần 2) ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc;
Nhạc: "Quê Mẹ"; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
03/14/2015 Bài giảng "Thực Hành Chơn Giác" (phần 1) ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc;
Nhạc: "Tu Vô Vi"; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
03/07/2015 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 191" ngày 16 tháng 11 năm 1974 tại Sài Gòn, Việt Nam;
Nhạc: "Mẹ Tôi"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
02/28/2015 Bài giảng "Tết Tân Mùi" (phần cuối) tại San Diego, California, ngày 17 tháng 2 năm 1991;
Nhạc: "Dâng Lên Thầy"; Vấn Đạo
San Diego, California mp3
02/21/2015 Bài giảng "Tết Tân Mùi" (phần 2) tại San Diego, California, ngày 17 tháng 2 năm 1991;
Nhạc: "Tình Xuân"; Vấn Đạo
San Diego, California mp3
02/14/2015 Bài giảng "Tết Tân Mùi" (phần 1) tại San Diego, California, ngày 17 tháng 2 năm 1991;
Nhạc: "Xuân Trời"; Vấn Đạo
San Diego, California mp3
02/07/2015 Bài giảng "Sự Tham Dục Của Cơ Tạng" (phần cuối) tại Montréal, Canada, ngày 15 tháng 2 năm 1981;
Nhạc: "Thực Hành"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/31/2015 Bài giảng "Sự Tham Dục Của Cơ Tạng" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 15 tháng 2 năm 1981;
Nhạc: "Trở Về Cát Bụi"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/24/2015 Bài giảng "Bầu Trời Thanh Tịnh" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 29 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Thuyền Về Bến Giác"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/17/2015 Trích đoạn bài giảng "Chơn Kinh 8" tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Thức Tâm"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/10/2015 Bài giảng "Tự Hành Chơn Pháp" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Kỷ Nguyên Di Lạc"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/03/2015 Bài giảng trong Khóa Trung Hiếu tại Sydney, Úc Châu, ngày 1 tháng 1 năm 1994;
Nhạc: "Kỷ Nguyên Di Lạc"; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it