• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội 2013, p11

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2013, p1

Buối Sáng ngày 08.12.2013

Đại Hội Bàn Bạc Khai Thông

Lễ Khai Mạc
Sinh Hoạt Tu Học
Câu hỏi 1: Tu Vô Vi có cần đi Đại Hội và thiền đường không?
Câu hỏi 2: Dự đại hội có ích lợi gì?
Câu hỏi 3: Công phu, công quả, công trình là gì?
Câu hỏi 4: Bi Trí Dũng là gì?
Bạn đạo đóng góp:

Lê thị Hoa - Trần Ngọc Quang - Đào Nguyên Phong Vũ - Cao Phước Còn - Lê Thị Phương Dung - Dương Thế Hào - Lê Thị Vạn An - Trương Cao Chai - Trần Ngọc Thủy - Lê Thị Hớn - Lai Sách Thi - Nguyễn Hữu Ân - Nguyễn Thị Thanh Mai - Tô Thanh Tâm - Dương Minh ThủyĐại Hội 2013, p2

Buối Chiều ngày 08.12.2013

Ôn lại Phương Pháp Công Phu, Đề Tài Niệm Phật

Điều khiển chương trình: Huỳnh Minh Bảo
Câu hỏi 1: Trong pháp thiền Vô Vi có mấy loại pháp khác nhau?
Câu hỏi 2: Công dụng của mỗi pháp như thế nào?
Câu hỏi 3: Tâm Pháp là gì? Thân Pháp là gì?
Câu hỏi 4: Khi nào chúng ta còn dùng chỉ được có Tâm Pháp?
Bạn đạo đóng góp:
Trần Bình Minh - Nguyễn Thị Thu Hà - Ngô Bích Ngọc - Hồng Hoa - Lê Thị Vạn An - Mazeaud Tâm - Trần Thị Xuân Thu - Dương Minh Thủy - Nguyễn Văn Sơn - Nguyễn Văn Linh - Lâm Huỳnh Mai - Đào Nguyên Phong Vũ - Tô Thanh Tâm - Trần Ngọc Quang - Hiếu - Wan Thị Bích Liểu - Trịnh Cẩm Tú - Liêm Hồng - Vỏ Nhàn Thanh - Nguyễn Trí Vượng
Kỷ Thuật Niệm Phật
Câu hỏi: Tại sao muốn Niệm Phật mà niệm không được?Đại Hội 2013, p3

Buối Chiều ngày 08.12.2013

Ôn lại Phương Pháp Công Phu, Đề Tài Niệm Phật (tiếp theo)

Cách ngồi Niệm Phật
Cách thức căn bản để luyện pháp Niệm Phật
1. Tìm một chổ thanh tịnh
2. Tưởng tới Đức Phật Di Đà
3. Phải nhìn giữa trung tâm chân mày
4. Phải niệm chậm chậm - phải buôn thả tất cả mọi sự việc
5. Phải chuyển ý cho lục căn lục trần đồng niệm

Câu hỏi 1: Khi chúng ta niệm Phật thì phần nào trong ta niệm Phật? Ai niệm Phật?
Câu Hỏi 2: Cách nào để dạy lục căn lục trần?
Câu hỏi 3: Có cách nào giúp Lục Căn Lục Trần Niệm Phật không?
Câu hỏi 4: Tại sao Đức Thầy làm cuốn băng niệm Phật?
Bạn đạo đóng góp:
Nguyễn Mai Thanh Thảo - Hồ Thị Kim Anh - Ngô Văn Lẹ - Nguyễn Ngọc Hoa - Phạm Thị Trâm - Nguyễn Thị Thanh Mai - Tôn Nữ Lương Thu

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2013, p4

Buổi Sáng ngày 10-12-2013
Ôn lại Phương Pháp Công Phu Đề Tài Thiền Định
Điều khiển chương trình: Huỳnh Minh Bảo
Câu hỏi 1: Thiền Định là gì? Tại sao phải Thiền Định?
Câu hỏi 2: Kỷ thuật căn bản Thiền Định?
Câu hỏi 3: Điểm quan trọng nhất trong tư thế tọa Thiền?
Câu hỏi 4: Tại sao chúng ta ngồi Thiền mà cứ bị cuối gục xuống hoài?
Câu hỏi 5: Khi chúng ta Thiền Định thì hai bàn tay phải để như thế nào?
Câu hỏi 6: Lợi ích của bắt ấn tam muội trong lúc thiền định như thế nào?
Câu hỏi 7: Khi chúng ta Thiền Định thì chú ý ở đâu?
Câu hỏi 8: Tại sao chúng ta phải chú ý trung tâm chân mày?
Câu hỏi 9: Màng vô minh, Tại sao nó mỏng và tại sao nó dầy?
Bạn đạo đóng góp:
Lê Thị Vạn An - Nguyễn Ngọc Hạnh - Lê Thị Ngọc Sương - Khưu Thị Nga - Lý Vĩnh - Đào Nguyên Phong Vũ - Trần Thị Xuân Thu - Lê Thị Hia - Minh Thủy - chị Trinh - Lâm Kim Hoa - Trần Henry Thanh - Nguyễn Thị Ngọc Nương - Đoàn Phước Lộc - Trần Chiel - Lai Sách Thi - Hoàng Odile - Lê Thị Ngọc Sương - Trương Cao Chay - Wan Thị Bích Liểu - Trịnh Quốc Cường - Đinh Văn Re Roger - chị Nương - Nguyễn Thị Hoa - Ngô Bích Ngọc - Nguyễn Thị Phương - Đoàn Khải Minh - Vũ Kim Xuân Thảo - Lưu Theodor - Vỏ Thị Lành - Lai Sách ThiĐại Hội 2013, p5

Buổi Sáng ngày 10-12-2013
Ôn lại Phương Pháp Công Phu Đề Tài Thiền Định (tiếp theo)

Câu hỏi 10: Màng vô minh dầy hay mỏng?
Không có đủ sức điển quang nên mở không được!
Câu hỏi 11: Ngồi phải thẳng lưng thẳng đầu!
Câu hỏi 12: Cách để tay như thế nào?
Câu hỏi 13: Tại sao phải chú ý trung tâm chân mày?
Câu hỏi 14: Lúc chúng ta Thiền Định thì chúng ta tập trung ở đâu?
Câu hỏi 15: Tại sao nguyện Xuất Hồn lên đảnh lễ Phật?
Bạn đạo đóng góp:
Quách Thanh Minh - Lê Thị Phụng - Lê Thị Phương Dung - Nguyễn Thị Kim Mão - Trần Mỹ Nhi - Nguyễn Thị NươngĐại Hội 2013, p6

Buổi Chiều ngày 10-12-2013
Ôn lại Phương Pháp Công Phu Đề Tài Thiền Định (tiếp theo)

Câu hỏi 16: Lúc Thiền Định chúng ta có chú ý đến hơi thở hay không?
Câu hỏi 17: Lúc Thiền Định giỗ ngũ như thế nào?
Câu hỏi 18: Tại sao không giỗ ngũ được?
Câu hỏi 19: Tại sao không Định được?
Câu hỏi 20: Tạp niệm từ đâu mà ra?
Câu hỏi 21: Tạp niệm đem vô từ hồi nào?
Câu hỏi 22: Khi chúng ta Thiền Định có niệm Phật hay không?
Câu hỏi 23: Chúng ta vô Thiền có nên buôn bỏ chuyện đời không?
Câu hỏi 24: Lúc chúng ta Thiền Định có nên nghe băng giảng của Thầy không?
Câu hỏi 25: Cần hành Thiền bao lâu mới có kết quả?
Câu hỏi 26: Ngoài duyên nghiệp còn những yếu tố nào khác ảnh hưởng tới sự tu Thiền của mình không?
Câu hỏi 27: Thế nào gọi là Định?
Câu hỏi 28: Xin càc bạn cho biết Nhập Định để làm gì?
Câu hỏi 29: Trong khi Nhập Định trạng thái nữa mê nữa tỉnh là như thế nào?
Câ hỏi 30: Trạng thái Nhập Định và ngũ mê khác nhau chổ nào?
Câu hỏi 31: Lúc chúng ta Nhập Định thì luồn điển của chúng ta như thế nào?
Câu hỏi 32: Tại sao Thiền mà không Định?
Câu hỏi 33: Làm sao để Nhập Định?
Bạn đạo đóng góp:
Dương Thế Hào - Nguyễn Thị Phương - Lâm Thị Huỳnh Mai - Trần Henry - Võ Nhàn Thanh - Nguyễn Ngọc Hạnh - Triệu Franek - Cao Phước Còn - Nguyễn Hữu Ân - Đào Nguyên Phong Vũ - Dương Minh Thủy - Phạm Thị Trâm - Wan Thị Bích Liễu - Vũ Thị Tố Anh - Mazeaud Tâm - Nguyễn Thị Trang - Lý Nghiệp Minh - Đoàn Thị Kiều Trâm - Nguyễn Kim Anh

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2013, p7
Buổi Sáng ngày 11-12-2013


Bàn Bạc Lời Giảng của Đức Thầy

 

Đại Hội 2013, p8
Buổi Chiều ngày 11-12-2013

Vấn Đạo về Thực Hành Pháp Lý Vô Vi

Đại Hội 2013, p9
Buổi Chiều ngày 15-12-2013

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy

 

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2013, p10
Buổi Chiều ngày 15-12-2013

Văn Nghệ Vô Vi 2013 - Chủ Đề Tình Biển
MC: Lưu Trí Trung & Trần Bình Minh /1._ Ta Về Đây - Ca Đoàn Vô Vi Lời thơ: Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên
Nhạc: Kiên Tử Như
Hòa âm và phối âm: Lê Quang _Đạt /2._ Thuyền Về Bến Giác - Phương Chi Nhạc: Mai An
Hòa âm: Lê Quang Đạt /3._ Thầy Tôi - Lê Thành Nhạc: Nguyễn Hoàng Long
Phối âm: Lê Quang Đạt /4._ Dũng Hành - bé Ánh Tuyết Ý thơ: Lương Sĩ Hằng /5._ Cô Gái Vượt Biên Nguyện Tu Báo Hiếu - Thanh Mai Lời thơ: Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên /6._ Mẹ Hiền Yêu Dấu - Hùng Lê Nhạc: Mai An
Thơ: Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên
Phối âm: Lê Quang Đạt /7._ 12 Con Giáp - Lai Sách Thi Tiểu hài /8._ Thuyền Ai Trên Bến Sông - Lan Ky Nhạc và lời: Nguyễn Hoàng Long
Phối âm: Lê Quang Đạt /9._ Bước Lên Bậc Thang - Huấn Thông & Kiều Vân Nhạc và lời: Nguyễn Hoàng Long
Phối âm: Lê Quang Đạt /10._Nam Mô A Di Đà Phật - Ca Đoàn Vô Vi Nhạc và lời: Nguyễn Hoàng Long,  Phối âm: Lê Quang Đạt

Đại Hội 2013, p11
Buổi Sáng ngày 16-12-2013

Bàn Bạc Chơn Ngôn Đức Thầy

 

 

Đại Hội 2013, p12
Buổi Sáng ngày 16-12-2013

Bàn Bạc Chơn Ngôn Đức Thầy (tiếp theo)

 

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2013, p13
video Đức Thầy giảng về tổ chức một Đại Hội tại Đại Hội Du Hành Tự Thức, Hong Kong, 7-1992

 

Đại Hội 2013, p14
Buổi Sáng ngày 17-12-2013

Bàn Bạc Khai Thông

Đại Hội 2013, p15
Buổi Sáng ngày 17-12-2013

Bàn Bạc Khai Thông (tiếp theo)

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

 


Đại Hội 2013, p16
Buổi Chiều ngày 17-12-2013

Lễ Bế Mạc