• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội 2008_1p4

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2008, 1p1

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 27, Montréal 2008 Viễn Tiến
668 bạn đạo tham dự

Đại Hội 2008
Buối sáng ngày 1
Ngày 25 tháng 11 năm 2008 
Khai Mạc
MC Phan Cao Thăng & Huỳnh Minh Bảo
Đức Thầy khai mạc Đại Hội Viễn Tiến
"Đại hội thành công do ý thiển lành của các bạn hướng tâm về Thượng Đế.  Chúng ta có cơ hội tốt đẹp chung tụ hội họp đông người mà thanh tịnh.  Vì đó chúng ta thấy niềm tin là quan trọng.  Chúng ta nhìn cho có niềm tin đối với Thượng Đế thì mọi sự sẽ được bình an.  Thượng Đế quang chiếu cho mọi người tốt.  Thanh tịnh trong xây dựng."
"Hôm nay là ngày chung vui của các bạn, các vị hội trưởng đã lo nhiều công chuyện tốt cho nên chúng ta được yên ổn.  Mọi người an tọa trong giờ thiền."

Các bạn đạo về từ các quốc gia: 
Anh Quốc, Phần Lan, Đan Mạch, Hong Kong, Hòa Lan, Thủy Sĩ, Bỉ Quốc, Việt Nam, Đức Quốc, Úc Châu, Pháp Quốc, Đảo Reunion, Gia Nã Đại, và Hoa Kỳ.

Các Vị Hội Trưởng: 
Phan Cao Thăng, Đổ Trung Hiếu, Thái Phúc Hải, Trịnh Thị Cẩm Tú, Quách Long Vân, Nhuyễn Văn An, Nguyễn Trí Vượng, Nguyện Thị Xuân Mai, và Huỳnh Minh Bảo

Đại Hội 2008, 1p2

Buối sáng ngày nhất

Tâm Tình với Đức Thầy
Ngâm Thơ:  Kim Anh; 
Các bạn đạo tâm tình với Đức Thầy:
1. Nguyễn Ngọc Diệp - Cần Thơ; 2.  Lê Thị Phương Dung - Sài Gòn; 3.  Vỏ Thị Khánh Hòa - Alberta - Canada; 4.  Lê Thị Ngọc Sương - Bình Dương; 5.  Lai Sàch Thi - Canada; 6.  Nguyễn Thị Nhị - San Jose - USA; 7.  Huỳnh Marie - Oregon - USA; 8.  Mỹ Hoa -Santa Ana - USA; 9.  Kathy Lợi - Houston - USA; 10.  Nguyễn Hương; 11.  Phan Cao Hoàng Hải - Tennessee - USA; 12.  Nguyễn Thái Duyên - Atlanta - Georgia - USA; 13.  Mona - Pháp; 14.  Nguyễn Văn Nhàn - Houston - USA; 15.  Đặng Nguyễn Thị Tuyết Nga - Houston - USA; 16.  Nguyễn Thị Lan - Sài Gòn; 17.  Trần Thị Lý - Cần Thơ; 18.  Nguyễn Thị Trí - Pháp; 19.  Nguyễn Thị Thùy Trang; 20.  Đoàn Mộng Điệp - Los Angeles - USA; 21.  Bác Thái - Pháp


"Thành tâm tu là tốt rồi.  Thành tâm tu, xây dựng cơ đồ tiến hóa thì cuộc đời sẽ được bình an.  Không có lo gì đâu."
"Cố gắng thực hành thì mọi sự sẽ kết quả tốt ở tương lai.  Hằng ngày rãnh nhớ niệm Phật thì cái Trí nó mở.  Trí khai Tâm mới sáng.  Nó mới yên, mọi sự sẽ yên.  Còn Trí không Khai thì nó quẩn trí, tức giận.  Đủ chuyện Sân Si."
"Con có quyền bỏ Thầy chứ Thầy đâu có quyền bỏ con."
"Tuổi trẻ cần Thanh Tịnh.  Thực hành cái pháp này nó sẽ tiến tới thanh tịnh.  Thanh tịnh thì mọi sự sẽ giải quyết tốt ở tương lai.  Con cần thực hành đúng các pháp này thì mọi sự nó sẽ mở ra.  Trí mở thì Tâm Khai.  Không còn giận hờn ai nữa."
"Pháp này nó giải.  Thực hành đứng đắn thì nó giải sự Sân Si ra ngoài, thì Tâm nó bình an.  Cứ thực hành đúng đi."
"Thiền đúng thì nó giải sự Sân Si ra con người mới tiến tới Thanh Tịnh.  Cái pháp này là giải Động trở về Tịnh thì con cứ hành cho đúng thì mọi sự nó sẽ yên."
"Pháp này mà con thực hành đúng.  Giải uất khí trong nội tâm.  Có bao nhiêu công chuyện đó.  Cái pháp này là giải Uất khí trong nội tâm.  Conhành đúng thì nó nhẹ.  Không có gì hết."
"Tới đây ai ai cũng được Độ hết đó! Không có lo."
"Con cứ thực hành đúng pháp này thì mọi sự sẽ giải mở hết."
"Làm phước thì được phước cho nên người tu Vô Vi nghèo nhưng mà cái tâm giầu tâm làm phước, cứu độ người nghèo.  Đó là nhiệm vụ của người dân trong nước chịu tu Vô Vi thì cứu độ lẩn nhau."

Đại Hội 2008, 1p3

Buổi Chiều ngày thứ nhất

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu:
1.  Tên Pháp Lý Vô Vi; 2.  Thiền là gì?  và Mục Đích của Thiền là gì?; 3.  Thiền và Tu có khác nhau không? 4.  Đặc điểm của Pháp Thiền Vô Vi là cái gì?; 5.  Cách ngồi thiền - Tại sao ngồi xếp bằng?; 6.  Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?; 7.  Tại sao răng phải kề răng?; 8.  Khi có nước miếng ra thì phải làm sao?; 9.  Tại sao trước khi thiền phải nguyện?; 10.  Tại sao quay về hướg Nam?; 11.  Khi Soi Hồn phải đút ngón tay như thế nào mới đúng?


Các bạn đạo đóng góp:
Nguyễn Văn Vinh - Lục Vĩnh Hưng - Thái Phương Dzung Alice - chị Hải - Đinh Thị Huyền Châu - Mỹ Kim - Lai Sách Thi - Đoàn Ngọc Toàn - Nguyễn Thị Minh Tâm - Hồ Ngọc Thanh - Chuong Suk Cho - Nguyễn Trí Vượng - Minh Báu- Vĩnh Thụy - Trịnh Quang Thắng - Vỏ Thành Lợi

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2008, 1p4

Ngày 25 tháng 11 năm 2008

Buổi Sáng

13 Nhóm Tu Học

Buổi Tối
Văn Nghệ Vô Vi
MC: Nguyễn Trí Vượng
1.  Tình Đẹp - Ban Hợp Ca San Jose
2.  Hãy thành tâm - Lê Hoa
3.  Tình yêu ấm áp - Thiền đường Lĩnh Tâm
4.  Vô Vi - Ca đoàn Vô Vi
5.  Học nhẫn học hòa - Nguyễn Thị Ngọc Toàn
6.  Tâm Sự Đầu Năm - Nguyễn Thị Thanh MaiĐại Hội 2008, 2p1

Ngày 26 tháng 11 năm 2008

Buổi Chiều

Thảo Luận Tu Học (tiếp theo)

PHÁP SOI HỒN
1.  Tại sao chận mí mắt
2.  Huyệt Đồng Tử Liêu - bế huyệt - tay phải giang ngang -
3.  Khi Soi Hồn Trí Ý phải làm sao? Ý phóng ra trước và phải nghĩ trên đỉnh đầu

Pháp Luân Thường Chuyển
1.  Hai tay kẹp sát hai bên hông
2.  Răng kề răng nhẹ trước khi hành Pháp Luân Thường Chuyển có tác động gì? Làm cho các thứ điển trong bản thể có sức khai thiên môn.  Làm cho mấy huyệt gân toàn bản thể phải ứng phó cử động khi có Lịnh.  Tại sao mình phải Hạ Lịnh: "Đầy Rún - Đầy Ngực - Tung Lên Bộ Đầu"
Hạ Linh cũng là một trong những kỹ thuật để cho mình làm pháp luân thường chuyển.  Mà mình không Hạ Lịnh là mình đã thiếu sót một phần trong phương pháp công phu.
3.  Thở Pháp Luân Thường Chuyển mấy hơi?
4.  Trong lúc nào mình có thể hành Pháp Luân Thường Chuyển?

Các bạn đạo đóng góp:

Crotty Simon - Nguyễn Văn Bảnh - Lương Sĩ Ái Tuyết - Trần Hồng Đạo - Lý Vĩnh - Trịnh Quốc Cường - Lê Văn Vinh - Lai Sách Thi -Nguyễn Thị Minh Tâm - Vỏ Thị Khánh Hòa - Quan Ngọc Liên - Lê Văn Quyền - Trịnh Quang ThắngĐại Hội 2008, 2p2
Thảo Luận Tu Học (tiếp theo)

Khi chúng ta làm tất cả những cái pháp của Vô Vi thì luôn luôn tư tưởng của chúng ta, khi làm Pháp phải hiểu cái pháp đó Tập Trung ở Đâu?  Khi Soi Hồn phải tập trung nơi trung tâm chân mày.  Chúng ta Soi Hồn là lửa.  Muốn lửa thì phải nung nấu lửa đó, giữ nguyên đó mới quạt lửa.  Lửa tắc rồi thì quạt đâu bây giờ?  Quạt chỉ ra khói thôi! Cho nên phải giữ trung tâm châm mày đừng có rời trung tâm châm mày này làm pháp luân thường chuyển thì đó là bộ chỉ huy.  Chúng ta muốn ra lịnh, linh từ đâu?  Từ bộ chỉ huy.  Bộ chỉ huy từ đâu? Trung tâm chân mày.  Thì khi đó chúng ta ra lịnh, thì cái lịnh đó mới có hiệu năng.
Tập trung thì phải nhìn trung tâm chân mày thẳng tới trước, rồi thở ra thì thở ra ở đỉnh đầu.  Thở ra đỉnh đầu mà con mắt không được nhìn trên đỉnh đầu vì con mắt không được rời trung tâm chân mày.

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2008, 2p3
Buổi Tối
Ngày 26 tháng 11 năm 2008
Văn Nghệ Vô Vi
MC:  Nguyễn Trí Vượng
1.  Sống Tu Thiền - Nguyễn Thị Ngọc Toàn
2.  Vô Vi Con Đường Ta Đi - Bạn đạo Việt Nam
3.  Vũ Khúc Bức Họa Đồng Quê - Bạn đạo Pháp Quốc
4.  Tu Đi Mọi Người - Lê Hoa
5.  Xinh Quá Xinh - Vân - Jessica - Hằng, & Julie
6.  Tôi Là Ai - Bân đạo thế giới
7.  Sáu Đoạn Khúc Thơ Nam Mô A Di Đà Phật
8.  Tam Ca - Hoài Niệm - Minh Tâm - Văn Minh
9.  Tình Xuân - An Khang & Mỹ Nhi
10.  Sớ Táo Quân - Mỹ Hằng & Lai Sách Thi
11.  Nhớ Ơn Thầy - Thanh Mai
12.  Tình Siêu - Anh Duy
13.  Chiến Sĩ Tình Thương - Kimberly Nguyễn

Đại Hội 2008, 3p3
Buổi Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2008, 
Nhóm Tu Học
Trình Bày Kết Quả Tu Học
Đề tài "Khai Triển Nguyên Lý Tu Học"
MC:  Trịnh Thị Cẩm Tú & Nguyễn Hữu Cao Sơn
Nhóm 1:  Thái Phúc Hải - Nguyễn Anh Duy   130 bạn đạo
Khai Triển là thế nào ?  Và làm sao để Khai Triển?
Nhóm 2:  Lai Sách Thi - Nguyễn Trí Vượng
Kinh nghiệm đưa tới Vô Vi - Trao đổi về phương pháp - Khai mở nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật
Nhóm 3:  Vỏ Quang - Nguyễn Văn An
Khai Triển nguyên lý tu học - Làm sao trở về không?
Nhóm 4:  Nguyễn Thanh Hà - Ngô Văn Hoài , 19 bạn đạo
Phải trở về nguyên thủy - kỷ thuật tu phải tốt - có một thời khóa biểu - dứt khoát - quyết tâm
Tu bằng ý bằng trí
"Phải tu bằng Ý - Trí và Dũng Hành học không bao gio82 hết và không đủ thì giờ cho các vị học.  Cố gắng đi qua bước đầu là Soi Hồn - Pháp Luân Thường Chuyển - Thiền Định"
Nhóm 5:  Đoàn Ngọc Toàn - Bùi Liên,  25 bạn đạo
Chơn lý là cái vòng tròn - mỗi người là một khía cạnh của chơn lý
Một trong những nguyên lý quan trọng là nguyên lý niệm lục tự Di Đà
Niệm Phật thì sẽ giải được nghiệp tâm
Tất cả việc tu hành đều đạt được mục đích không thể bỏ qua ba phương pháp chánh.  Phải tu tâm sửa tách - phải trao dồi Hạnh Đức.  Quan trọng nhất là phải Thực Hành

Đại Hội 2008, 3p4
Buổi Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2008
Trình Bày Kết Quả Tu Học (tiếp theo)
Đề tài "Khai Triển Nguyên Lý Tu Học"
MC:  Trịnh Thị Cẩm Tú & Nguyễn Hữu Cao Sơn
Nhóm 6:  Lương Thị Trí - Jacklyn Legeny
Đối với một vài người - Nguyên lý chính là tinh túy nhất của sự việc.  Nguyên lý là căn bản và là một khuôn thức cho cuốc sống của chúng ta, cũng là một luật lệ ở trong và là một phương chỉ nam để sống ở đời.  Để chúng ta có thể tiến bước một cáchchặt chẻ.  Bản chất hồn nhiên và tự nhiên có từ trong bản chất của chính chúng ta.  Phát triển nguyên lý tu học tức là hành một cái pháp tu Vô Vi một cách quyết liệt và chơn thật, dầy công và nhất là phải hành một chơn pháp- khửu trược lưu thanh.  Tìm lại quân bình cho chính mình để có thể vượt qua những thăng trầm trong đời sống.
Nhóm 7:  Lê Văn Vinh - Lê Bảo Châu, 24 bạn đạo
Quan trọng là khai triể bộ đầu - phải niệm Phật - hành ba pháp - dứt khoát - đứng đắn.  Người tu phải có thực chất - lý không giải được Tâm.
Nhóm 8:  Nguyễn Thanh Bá
"Khử trược lưu thanh là Pháp Luân Thường Chuyển và Hướng Thương"  Lời Đức Thầy
Nhóm 9:  Bành Chi - Phan Chí Minh
Tham - Sân - Si, Tu sửa cái gì?  Tu là đầy đủ không cần nói nhiều quá.
Nhóm 10:  Quách Long Vân - Lê Văn Hùng
Tu phải học, có học mới tiến, Tu là gì?  Phải siêng năng hành pháp.  Nếu không siêng năng hành pháp thì mình không có kết quả, thì không thể có điển  và đầu rút để mà nhớ niệm Phật.  Tức là cả hai phải đi song song không thể nhiều hơn hoặc í hơn.
Nhóm 11:  Hồng Hoàng Sơn - John Taft, 17 bạn đạo
Nhóm 12:  Hồ Mỹ Hằng - Nguyễn Hoàng Long
Chúng ta tu Vô Vi là đi thẳng về thực hành và đi về điển giới.  Nếu chúng ta tu Vô Vi mà không biết về điển giới thì phông phải là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

 

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2008, 3p1

Buổi Tối ngày 27 tháng 11 năm 2008
Mừng Sinh Nhật Đức Thầy với sự hiện diện của 660 bạn đạo

MC:  Nghệ Sĩ  Đức Thành - Lý Vĩnh - Kim Anh
1.  Ơn Nghĩa Sinh Thành - Ca Sĩ Nguyệt Lan
2.  Tình Cha - ca sĩ Trọng Hiền
3.  Mừng Tuổi mẹ - ca sĩ Trọng Hiền
4.  Mẹ Tôi - Phương Anh
5.  Cô Gái Vượt Biên Nguyện Tu Báo Hiếu - Kim Anh
6.  Đàn Bầu nói tiếng người - Nghệ Sĩ Đức Thành
7.  999 Đóa Hồng -  Nghệ Sĩ Đức Thành

Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy
Đại diện Mỹ Quốc - bé Ánh Tuyết 4 tuổi;  Đại diện Úc Châu - Khưu Thị Phẩm; Đại diện Việt Nam - Vạn An;  Đại diện Canada - Mrs Lê Văn; Đại diện Âu Châu - bác Thái 97 tuổi


Đại Hội 2008, 3p2

Buổi Tối ngày 27 tháng 11 năm 2008
Mừng Sinh Nhật Đức Thầy (tiếp theo)

MC:  Nghệ Sĩ Đức Thành - Lý Vĩnh - Kim Anh
8.  Cha Yêu - ca sĩ Nguyệt Lan
9.  Mừng Thọ Đức Thầy - Hồ Quảng - Thanh Mai
10.  Chiếc Áo Tình Thương - Phương Anh
Cắt Bánh Mừng Sinh Nhật Đức Thầy
Múa Lân - Đoàn lân Quang Minh Vô Vi
11.  Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh - ca sĩ Nguyệt Lan
12.  Tha Thứ & Thương Yêu - Lai Sách Thi
13.  Cổ nhạc Lưu Thủy Hành Vân - Thanh Mai
Chụp Hình Lưu Niệm
14.  Tình Người - Nghệ sĩ Đức Thành & ca sĩ Nguyệt Lan

 

Đại Hội 2008, 4p1

Buổi Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2008
Lễ Bế Mạc
MC: Huỳnh Minh Bảo

Phát Biểu Cảm Tưởng
1.  Nguyễn Hồng Đức - Dan Mạch
2.  Mazeaud Tâm - Pháp Quốc
3.  Phan Chí Minh - Bành Chi - Hông Kông & Mỹ Quốc
4.  Vũ Thị Bích Liên - Úc Châu
5.  Lê Thanh Tùng - Florida - Mỹ Quốc
6.  Trần Hữu - T/Đ Calgary- Canada
Tặng quà cho bác Thái
Báo Cáo Tài Chánh - Nguyễn Huệ Mai
Cám ơn ban chăm sóc sức khỏe cho Đức Thầy
Cám ơn các ban:  Tiếp Tân, Trật Tự, Hướng Dẫn, Trang Trí, Văn Nghệ, Kỹ Thuật, Thông Dịch, Chuyển Vận.
Cảm ơn tất cả bạn đạo đã đến đây tham dự
Thông báo Đại Hội năm tới
Phan Cao Thăng xin Thầy ban huấn từ bế mạc Đại Hội
"Tôi rất vui được gặp các bạn nơi đây.  Tất cả mọi người hội tụ trong sự đóng góp và xây dựng cho chung.  Thành thật cám ơn các bạn .  Các bạn vui lên.  Chúng ta nghèo thật nhưng mà có tâm xây dựng cho chung.  Các bạn đã đóng góp không ít trong kỳ Đại Hội này.  Tôi rất vui và cảm nhận nhiều điều hay của các bạn.  Mong rằng kỳ tới chúng ta sẽ đi nhiều người hơn và đông hơn.  Đem những người mới tu tới cùng phát triển với chúng ta tương lai sẽ xây dựng tốt đẹp hơn.  Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn.  Chúc các bạn thượng lộ bình an và tôi xin tuyên bố Bế Mạc ngay giờ phút này." lời Đức Thầy
HẾT