• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2014

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/28/2014 Bài Giảng: GIANG SINH GIAI THOAT
Vấn Đạo: KHÓA 1 QT 12-09-86 VẤN ĐẠO
Nhạc: MẸ TÔI
Montreal mp3
12/21/2014 Bài Giảng: MONTREAL 04-04-1982 TÌM LẼ DU DƯƠNG (TT)
Vấn Đạo: MỤC ĐÍCH THẬT CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ?
Nhạc: MẸ TÔI
Montreal mp3
12/14/2014 Bài Giảng: MONTREAL 04-04-1982 TÌM LẼ DU DƯƠNG (TT)
Vấn Đạo: THIỀN VÔ VI CÓ BỊ TẨU HOẢ NHẬP MA KHÔNG?
Nhạc: NHÌN CON
Montreal mp3
12/07/2014 Bài Giảng: MONTREAL 04-04-1982 TÌM LẼ DU DƯƠNG
Vấn Đạo: BẮT ĐẦU THIỀN CÓ CẦN MINH SƯ HƯỚNG DẪN ĐỂ TRÁCH SAI LẠC KHÔNG?
Nhạc: BẠN ƠI 6
Montreal mp3
11/30/2014 Bài Giảng: MONTREAL 7-11-1982 ĐẠO LÀ GÌ (TT)
Vấn Đạo: NÊN XEM BĂNG VIDEO THỰC HÀNH, HAY NÊN TIN BẠN ĐẠO
Nhạc: BẠN ƠI 5
Montreal mp3
11/23/2014 Bài Giảng: MONTREAL 7-11-1982 ĐẠO LÀ GÌ (TT)
Vấn Đạo: NGƯỜI TA NÓI NGỒI THIỀN LÀ NHẮM MẮT BỎ BÊ CÔNG VIỆC NHÀ LÀ SAO?
Nhạc: BẠN ƠI 4
Montreal mp3
11/16/2014 Bài Giảng: MONTREAL 7-11-1982 DAO LA GI
Vấn Đạo: BON PHAN VA TRACH NHIEM CUA NGUOI TU VOVI CHAN CHANH LA GI
Nhạc: BẠN ƠI 3
Montreal mp3
11/09/2014 Bài Giảng: KENT 30-05-1982 GIẢI MINH MÊ LOẠN
Vấn Đạo: NIỆM PHẬT BẰNG TIẾNG PHẠN ĐƯỢC KHÔNG?
Nhạc: BẠN ƠI 2
Kent, WA. mp3
11/02/2014 Bài Giảng: KENT 30-05-1982 GIẢI MINH MÊ LOẠN
Vấn Đạo: CHỦ TRƯƠNG CỦA VÔ VI
Nhạc: BẠN ƠI
Kent, WA. mp3
10/26/2014 Bài Giảng: TOULOUSE 17-12-1982 HỒN MÊ TẠM CẢNH (tt)
Vấn Đạo: Montreal 16-10-1983 VẤN ĐẠO 1
Nhạc: TÁI NGỘ 2
TOULOUSE mp3
10/19/2014 Bài Giảng: TOULOUSE 17-12-1982 HỒN MÊ TẠM CẢNH
Vấn Đạo: Montreal 16-10-1983 VẤN ĐẠO 1
Nhạc: TÁI NGỘ
TOULOUSE mp3
10/12/2014 Bài Giảng: Montreal 24-04-1982 Niềm Tin Trong Khổ (tt)
Vấn Đạo: Khóa 3 Qui Thức 01-10-1986 Vấn Đạo 2
Nhạc: Đạo Tâm
Montreal mp3
10/05/2014 Bài Giảng: Montreal 24-04-1982 Niềm Tin Trong Khổ
Vấn Đạo: Sai gon 01-06-1974 Vấn Đạo 1
Nhạc: Đam Mê
Montreal mp3
09/28/2014 Bài Giảng: Culver City 14-02-1982 Con Người Là Ánh Sáng (tt)
Vấn Đạo: Khóa 3 Vĩ Kiên 06-05-1986 (tt)
Culver City mp3
09/21/2014 Bài Giảng: Culver City 14-02-1982 Con Người Là Ánh Sáng
Vấn Đạo: Khóa 3 Vĩ Kiên 06-05-1986
Culver City mp3
09/14/2014 Bài Giảng: Montreal 25-10-1981 Dung Điểm Linh Quang (tt)
Vấn Đạo: Làm Thế Nào Để Quán Thông 1 Sự Việc
Nhạc: Tu Cho Đời Thăng Hoa
Montreal mp3
09/07/2014 Bài Giảng: Montreal 25-10-1981 Dung Điểm Linh Quang (tt)
Vấn Đạo: Tu VoVi Đổi Tướng Số
Montreal mp3
08/31/2014 Bài Giảng: Montreal 25-10-1981 Dung Điểm Linh Quang
Vấn Đạo: Tâm Nghiệp Là Gì?
Nhạc: Hồi Sinh Sum Vầy
Montreal mp3
08/24/2014 Bài Giảng: Montreal 24-5-1981 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ (tt)
Vấn Đạo: Thực Hành 02
Nhạc: Thực Hành
Montreal mp3
08/17/2014 Bài Giảng: Montreal 24-5-1981 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ
Vấn Đạo: Thực Hành 01
Nhạc: Công Cha Nghĩa Mẹ
Montreal mp3
08/10/2014 Bài Giảng: Thầy Giảng cho Radio 03
Vấn Đạo: Thế Nào Là Tu Đúng, Làm Đúng
Nhạc: Trăng Rằm
Montreal mp3
08/03/2014 Bài Giảng: Montreal 18-10-1981 Thực Chất Và Tình Thương (tt)
Vấn Đạo: Con Người Từ Đâu Tới
Nhạc: Thăng Hoa
Montreal mp3
07/27/2014 Bài Giảng: Montreal 18-10-1981 Thực Chất Và Tình Thương
Vấn Đạo: Thiền Có Ích Lợi Gì
Nhạc: Duyên Nghiệp
Montreal mp3
07/20/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 02
Vấn Đạo: Thiền Khác Với Tu Như Thế Nào
Nhạc: Cái Không
Amphion mp3
07/13/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 02
Vấn Đạo: Người Ta Sinh Ra Để Làm Gì
Nhạc: Đạo Tâm
Amphion mp3
07/06/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 01
Vấn Đạo: Amphion 21-11-1981
Nhạc: Kiếp Hoa
Amphion mp3
06/29/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 01
Vấn Đạo: Amphion 21-11-1981
Nhạc: Đời ta như chiếc lá vàng
Amphion mp3
06/22/2014 Bài Giảng: Montreal 15-02-1981 Tham Dục Cơ Tạng 01 (tt)
Vấn Đạo: Thonon 21-02-1998 KSC TTHB 06,07
Nhạc: Yêu Cha
Montreal mp3
06/15/2014 Bài Giảng: Montreal 15-02-1981 Tham Dục Cơ Tạng 01
Vấn Đạo: Thonon 21-02-1998 KSC TTHB 06
Nhạc: Người Cha Kính Yêu
Montreal mp3
06/08/2014 Bài Giảng: Montreal 29-03-1981 Dẹp Bỏ Tự Ái (tt)
Vấn Đạo: Vấn Đạo 01 Montreal 16-10-1983
Nhạc: Tình Cha
Montreal mp3
06/01/2014 Bài Giảng: Montreal 29-3-1981 Dẹp Bỏ Tự Ái
Vấn Đạo: Montreal 16-10-1983 Vấn Đạo, Bankstown 12-01-1987
Nhạc: Công Cha Nghĩa Mẹ
Montreal mp3
05/25/2014 Bài Giảng: Montreal 29-12-1979 Luận Đạo 1
Vấn Đạo: Vấn Đạo Về Pháp Lý Vô Vi
Nhạc: Đi Với Tôi
Montreal mp3
05/18/2014 Bài Giảng: Montreal 24-05-1981 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ
Vấn Đạo: Thực Hành 01
Nhạc: Công Cha Nghĩa Mẹ
Montreal mp3
05/11/2014 Bài Giảng: Choisy Le Roi 14-11-1980 Sai 1 Ly, Đi 1 Dậm
Vấn Đạo: Vấn Đạo Về Pháp Lý Vô Vi
Nhạc: Mẹ Ơi
Sài Gòn mp3
05/04/2014 Bài Giảng: Sài Gòn 02-04-1978 Chuyển Giải Tâm Thanh
Vấn Đạo: Bankstown 12-01-1987 Vấn Đạo
Nhạc: Về Với Mẹ Yêu
Sài Gòn mp3
04/27/2014 Bài Giảng: Sài Gòn 19-02-1978 Lý Trí Bất Chơn
Vấn Đạo: Khoá 1 Vĩ Kiên 15-4-1986 Vấn Đạo
Nhạc: Kiếp Hoa
Sài Gòn mp3
04/20/2014 Bài Giảng: Tu Hành Chơn Pháp
Vấn Đạo: Khoá 1 Vĩ Kiên 15-4-1986 Vấn Đạo
Nhạc: Đời Ta Như Chiếc Lá Vàng
Vĩ Kiên mp3
04/13/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 26-03-1978 Ngoại Cảnh Tham Sân
Vấn Đạo: Sài Gòn ngày 26-03-1978 Ngoại Cảnh Tham Sân
Nhạc: Duyên Nghiệp
Sài Gòn mp3
04/06/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 29-01-1978 Bầu Trời Thanh Tịnh
Vấn Đạo: Giải Đáp Thắc Mắc Về Đời Sống 2
Sài Gòn mp3
03/30/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 04-12-1977 Duyên Từ Bi Khai Mở
Vấn Đạo: SaiGon 02-10-1977 Duyên Kiếp Đương Hành
Nhạc: Thực Hành
Sài Gòn mp3
03/23/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 02-10-1977 Duyên Kiếp Dương Hành
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 1
Nhạc: Này Người
Sài Gòn mp3
03/16/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 02-10-1977 Duyên Kiếp Dương Hành
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 2
Nhạc: Về Với Mẹ Yêu
Sài Gòn mp3
03/09/2014 Bài Giảng: Montreal 1980 - Văn Tự Vô Vi 2
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 1
Nhạc: Đời Đạo Sáng Trong
Montreal mp3
03/02/2014 Bài Giảng: Montreal 1980 - Văn Tự Vô Vi 1
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 1
Nhạc: Cô Gái Vô Vi
Montreal mp3
02/23/2014 Bài Giảng: Montreal 1980 - Văn Tự Vô Vi
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời 2
Nhạc: Nhịn Nhục
Montreal mp3
02/16/2014 Bài Giảng: Montreal 1980 - Văn Tự Vô Vi
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời
Nhạc: Người Yêu Cô Đơn
Montreal mp3
02/09/2014 Bài Giảng: Tết Mậu Ngọ Saì Gòn 08-02-1973
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời
Nhạc: Vui Xuân Nhớ Thầy
SaiGon mp3
02/02/2014 Bài Giảng: Chúc Mừng Tân Niên - Manila 25-01-1982, Mong 1 Tet Qui Hội
Vấn Đạo: Thực Hành 1
Nhạc: Tình Xuân
Manila mp3
01/26/2014 Bài Giảng: Montreal 01-01-1990 Vui Xuân 01(tt)
Vấn Đạo: Loài người từ đâu đến
Nhạc: Xuân Mơ
Montréal, Canada mp3
01/19/2014 Bài Giảng: Montreal 01-01-1990 Vui Xuân 01(tt)
Vấn Đạo: Vấn Đạo cùng Thầy - Dallas 1988
Nhạc: Nhịn Nhục
Montréal, Canada mp3
01/12/2014 Bài Giảng: Montreal 01-01-1990 Vui Xuân 01
Vấn Đạo: Montreal 16-10-1983 Vấn Đạo 01
Nhạc: Duyên Nghiệp
Montréal, Canada mp3
01/05/2014 Bài Giảng: Thầy Giảng cho đồng bào Việt Nam tại Crytal Palace
Vấn Đạo: Thầy Giảng cho đồng bào Việt Nam tại Crytal Palace
Nhạc: Xuân Di Lạc
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it