• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dân Ca - Hồ Quảng

Lý Chơn Tu

Nghệ Sĩ: Đức Thành & Nguyệt Lan

Tình Ta, theo điệu Lý Đất Giông

Nghệ Sĩ: Hương Lan, Chí Tâm

Thơ Thầy

Nghệ Sĩ: Bích Phượng

Lý Con Sáo

Nghệ Sĩ: Thanh Kim Huệ

Lục Tặc Phá Chú Thòn Xuất Phật

Nghệ Sĩ: Xuân Phát

Nhiệm Mầu Khai Minh

Hát Chèo Bắc Bộ

Giải Thông Đời Đạo

Ca Sĩ: Thúy Hồng, Chèo Bắc Bộ

Đạo Tâm, Hát Trù Bắc Bộ

Nghệ Sĩ: Lan Hương

Sơn Bá Anh Đài Tái Ngộ

Nghệ Sĩ: Văn Chung - Chí Tâm - Thanh Huyền

Sơn Bá Anh Đài Tái Ngộ

Nghệ Sĩ: Văn Chung - Chí Tâm - Thanh Huyền

10 Năm Thiền Ca Vô Vi

Thanh Kim Huệ, Văn Châu, Vũ Đức, Tuấn Anh

Điêu Thuyền, Lữ Bố

Linh Tuấn, Thanh Huyền

Kỷ Niệm 25 Năm Đại Hội Vô Vi

Bạch Mai, Kim Tử Long, Bình Tinh & Ngân Tuấn

Không - theo điệu trống cơm

Nghệ Sĩ: Đức Thành & Nguyệt Lan