• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cổ Nhạc 1

Từ Bi Nhiệm Mầu

Ca Sĩ: Hương Lan

Thương Cha

Ca Sĩ:Linh Tuấn

Chung Vui Sức Khỏe

Ca Sĩ: Linh Tuấn, Thanh Huyền

Đường Về Quê

Ca Sĩ: Minh Vương, Thanh Huyền

Uổng Một Kiếp Người

Ca Sĩ: Hữu Phước

Người Mạc Vận

Ca Sĩ: Linh Tuấn, Tuấn Anh, Thanh Huyền

Thiện Ý

Ca Sĩ: Tuấn Anh

Con Ơi

Ca Sĩ: Ngân Giang, Linh Tuấn

Triển Khai

Ca Sĩ: Hữu Tài

Thực Hành Chánh Pháp

Ca Sĩ: Ngân Giang

Tình Thương Bất Diệt

Ca Sĩ: Linh Tuấn, Cẩm Tiên

Sống Chung

Ca Sĩ: Tuấn Anh

Đạo Tâm

Ca Sĩ: Tuấn Anh

Cảm Minh Tình Mẹ

Ca Sĩ:Cẩm Tiên

Đêm Tokyo

Ca Sĩ: Hồng Nga

Suối Chảy Xuôi Dòng

Ca Sĩ: Minh Vương, Lệ Thủy

Kiếp Người

Ca Sĩ: Thanh Tuấn

Thiên Địa Cảm Minh

Ca Sĩ: Lương Tuấn, Trọng Phúc

SàiGòn72

Ca Sĩ: Hũu Tài

Uổng Một Kiếp Người 2

Ca Sĩ: Hoài Vĩnh Phúc

Duyên Kiếp

Ca Sĩ: Tuấn Anh

Tâm Cảnh

Ca Sĩ: Út Bạch Lan

Á Âu Tương Hội

Ca Sĩ: Điền Tử Lang, Diệu Hiền

Chính Mình Phải Lo

Ca Sĩ: Lương Tuấn, Như Hiền

Triển Khai

Ca Sĩ: Hữu Tài

Sứ Giả Hòa Bình 2

Ca Sĩ: Cẩm Tiên

Trái Tim Trong Sạch

Ca Sĩ: Châu Thanh, Tuấn Anh

Tôi Và Anh

Ca Sĩ: Ngân Giang, Ngọc Phụng

Trụ Sở Xây Dựng

Ca Sĩ: Bích Phượng

Tự Hành Tự Thức

Ca Sĩ:Tuấn Anh

Một Cuộc Hành Trình

 

Nguyên Lý Tu Học

Nghệ Sĩ: Việt Hùng

Bạn Ơi

Ca Sĩ: Hoài Thanh

Cánh Chim Hòa Bình

Ca Sĩ: Châu Thanh, Thanh Kim Huệ

Hành Trình Phân Minh

Ca Sĩ: Kim Thoa

Thiên Địa Cảm Minh

Ca Sĩ: Lương Tuấn, Trọng Phúc

Suối Tình

Ca Sĩ: Trâm Anh

Bất Hiếu Nhi

Ca Sĩ: Út Bạch Lan

Tâm Sự Đầu Năm

Ca Sĩ: Hương Lan

Tu Thiền

Ca Sĩ: Phượng Liên

Cảnh Đời

Ca Sĩ: Chí Tâm

Tưởng Nhớ Thầy

Ca Sĩ: Chí Tâm

Hạnh Pháp Duyên

Ca Sĩ: Dương Thanh

Sứ Giã Hòa Bình

Ca Sĩ: Linh Tuấn, Thanh Hyền

Đạo Tâm

Ca Sĩ: Phượng Liên

Nhân Gian

Ca Sĩ: Bảo Châu

Mẹ Ơi

Ca Sĩ: Hoài Linh, Bích Ngọc

Con Ơi

Ca Sĩ: Việt Hùng, Ngọc Nuôi

Tham Dục Cực Thân

Ca Sĩ: Linh Tuấn, Thanh Huyền

Quốc Hồn

Ca Sĩ: Linh Tuấn, Trâm Anh