• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p7

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p1

Đức Thầy ban huấn từ khai mạc
tại Đại Hội Úc Châu kỳ 5, 1993 - Melbourne, Victoria

 

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p2

Vấn Đạo tại Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993 - Melbourne, Victoria

 

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p3

Đức Thầy giảng về Pháp Niệm Phật Đức Thầy hướng dẫn tập thể dục Thầy trò bàn bạc trên sân cỏ khuôn viên trường Đại Học Menzies, 1993 - Melbourne, Victoria


1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p4

Thầy trò bàn bạc trên sân cỏ khuôn viên trường Đại Học Menzies, 1993 - Melbourne, Victoria

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p5

Đức Thầy ban huấn từ sau 7 ngày bạn đạo tịnh khẩu tu học tại Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993 - Melbourne, Victoria Cảm tưởng và kết quả tu học

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p6

Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993 - Melbourne, Victoria Cảm tưởng và kết quả tu học

 

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p7

Cảm tưởng và kết quả tu học tại Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993, Melbourne, Victoria. "Nhức gân, mình thấy nhức nhưng mà nhức có hữu ích gì cho chính mình không? Tạo kiên nhẫn và ý lực và thấy rỏ mục đích mình ngồi đây để làm gì? Thiền để làm gì? Mà cho nó nhức như thế này? Rối mới hiểu cái nhức này là tạm, mà cái cầu tiến tôi là chánh. Thì tự nhiên luồn điển nó rút lên bộ đầu, thăng tiến lên một đường thì dưới chân nó xòa nóng lên là hết. Cái đó là tạo nên ý lực thăng hoa của chính mình. Thiền có mục đích gì? Hữu ích cho chính mình để giải tỏa tất cả những trược khí trong cơ tạng thì mình phải có ý lực thăng hoa mạnh mẽ, giải thóat cho chính mình thì một hồi nó sẽ tiêu"

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p8

Cảm tưởng và kết quả tu học tại Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993, Melbourne, Victoria "Thiền là mỗi ngày mình phải thiền. Có giờ mình thiền. Thiền nhiều thiền ít cũng phải thiền. Trong giờ thiền mình phải hoàn tòan thả lỏng hết. 5 phút cũng được, buôn bỏ tất cả những gì trong ý nghiệp của mình. Tập thét thì nó quen. Giờ thiền là giờ của mình. 24 tiếng đồng hồ mình đã phục vụ vợ con, mình lấy được 5 phút, 10 phút giờ của mình lần lần đi tới."

 

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p9

Cảm tưởng và kết quả tu học tại Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993 - Melbourne, Victoria Những lời phát biểu cảm tưởng của bạn đạo chơn thành và thiết tha. Người coi video tưởng như là những lời này của chính chúng ta gởi tới Đức Thầy vậy.

 

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p10

Cảm tưởng và kết quả tu học tại Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993 - Melbourne, Victoria "Kiên Trì Nhịn Nhục - thắng tất cả" "Tịnh khẩu là bớt nói chuyện ồ ào. Kỳ thực Tâm thức phải Quán Thông mới thật sự là Tịnh"

 

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p11

Cảm tưởng và kết quả tu học tại Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993 - Melbourne, Victoria "Thanh tâm khai triển trí khai vừa Tâm thức khai thông chẳng như xưa Sáng tỏ an vui tâm định huệ Biết mình biết họ chẳng còn xưa"

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p12

Đức Thầy giảng và vấn đạo cho cộng đồng người Việt
tại Đại Hội Úc Châu kỳ 5, 1993, Melbourne, Victoria

 

   

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, p13

Đức Thầy giảng và vấn đạo cho cộng đồng người Việt tại Đại Hội Úc Châu kỳ 5, 1993, Melbourne, Victoria