• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đức Thầy giảng 5

Đức Thầy giảng 5

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Phương Pháp Súc Ruột Trị Bá Bệnh

xx-xx-xxxx xxx mp3

Tại Sao Kêu Bằng Huệ - Soi Hồn Đủ Điển Rút Bộ Đầu

xx-xx-xxxx xxx mp3
Tìm Sự Sống Trong Lẽ Sống - Minh Cảnh Đài Mở Sẽ Thấy Được Gì xx-xx-xxxx xxx

mp3

Sự Khác Biệt Giữa Nhịn Nhục Và Biết Nhịn Nhục xx-xx-xxxx xxx mp3
Các Vấn Đề Ở Montreal xx-xx-xxxx xxx mp3
Huấn Từ Khai Mạc Khóa Cấm Khẩu - Cửu Huyền Thất Tổ - Ngủ Ngồi xx-xx-xxx xxxx mp3
Niệm Phật - Thiền Bị Vợ Bỏ - Thuyết Hồi Sinh - Cách Gỡ Bùa - Cờ Bạc xx-xx-xxxx xxx mp3
Thiền Là Gì - Tu Tắt - Minh Sư - Cúp Điển Người Khác xx-xx-xxxx xxx mp3
Vua - Dấn Thân Trở Về Thực Chất - Chuyện Cha Nhẫn Hòa xx-xx-xxxx xxx mp3
Giống Dân Bích Ngọc - Niệm Phật Nơi Chân Tâm - Dùng Nhân Điện Trị Bệnh xx-xx-xxxx xxx mp3
Hội Nhập Với Thượng Đế - Đốt Giấy Vàng Bạc - Chết Rồi Về Đâu xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đem Bàn Thờ Vào Tâm - Thấy Ma Trong Nhà - Giải Thoát xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đạo Pháp Là Gì - Chữ Vạn - Thần Thức Bên Ngoài Thể Xác Mới Gọi Là Thần xx-xx-xxxx xxxx mp3
Chết Nên Chôn Hay Thiêu - Thắp Nhang - Tại Sao Không Đọc Chú xx-xx-xxxx xxxx mp3
Anh Em Không Biết Thương Yêu Nhau xx-xx-xxxx xxxx mp3
Tận Độ - Phước Và Đức - Đạo Và Đời - Trời Là Ai - Duyên Nghiệp xx-xx-xxxx xxxx mp3

Tham-Khổ - Ăn Chay - Tại Sao Vô Vi Thờ Tấm Kiếng Mà Không Thờ Phật - Hy Sinh

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Thầy Giảng Pháp Lực Và Nghiệp Lực - Lợi Ích Của Thiền Viện - Duyên Đạo xx-xx-xxxx xxxx mp3
Chết Nên Thiêu - Niệm Phật Không Thiền Không Thể Xuất Hồn - Những Ấn Chứng Giả Mạo xx-xx-xxx xxxx mp3

Huấn Từ Khai Mạc Khóa Tịnh Khẩu - Bàn Thờ - Mỗi Phần Hồn Là Một Bông Hoa

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Lợi Ích Của PLTC - Định Là Gì - Tu Bằng Trí Bằng Ý - Trực Giác - Quẻ Là Sự Quang Chiếu xx-xx-xxxx xxxx mp3
Huấn Từ Tu Học Để Làm Gì - Thông Minh Trí Thức Là Gì - Trả Bài - Nguyên Lý Vô Song xx-xx-xxx xxxx mp3
Tụng Kinh Đốt Nhang -Vay Pháp Trả Pháp - Giấc Mơ Của Anh Lê Văn Lạc xx-xx-xxxx xxxx mp3
Không Trở Lại Thế Gian - Mình Không Có Khả Năng - Cứ Nói Toàn Chuyện Đời xx-xx-xxxx xxxx mp3
Nghiệp Là Gì - Thất Nghiệp - Xin Gặp Thổ Địa - Nhịn Nhục xx-xx-xxxx xxxx mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

Khi mở nhiều băng để nghe đôi khi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.