• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đức Thầy giảng 4

Đức Thầy giảng 4

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Hỏi Về Những Ấn Chứng Thường Gặp - Lá Cờ Vô Vi

xx-xx-xxxx xxx mp3

Minh Tâm Kiến Tánh - Ai Dẫn Hồn Vía Xuống Địa Ngục

xx-xx-xxxx xxx mp3
Thầy Kể Chuyện Mượn Xác Ông Lương Sĩ Hằng - Thanh Phong Hòa Cảm xx-xx-xxxx xxx

mp3

Tiết Lộ Chút Thiên Cơ - Công Dụng Của Ấn Tam Muội xx-xx-xxxx xxx mp3
Thầy Bùa Phá Thầy Tám - Lạy Kính Vô Vi xx-xx-xxxx xxx mp3
Thầy Đọc Thơ Biển Long Beach - Dục Giới Sắc Giới - Tình Mẹ xx-xx-xxx xxxx mp3
Cấu Trúc Siêu Nhiên xx-xx-xxxx xxx mp3
Duyên Lành Do Đâu Mà Có xx-xx-xxxx xxx mp3
Làm Sao Đánh Giá Trình Độ Của Người Khác xx-xx-xxxx xxx mp3
Tại Sao Thích Gặp Thầy Để Đặt Câu Hỏi - Nhịp Tim Đập Ở Đỉnh Đầu xx-xx-xxxx xxx mp3
Lưỡng Nghi Hợp Nhứt - Tu Nhứt Kiếp Ngộ Nhứt Thời xx-xx-xxxx xxxx mp3
Thở Pháp Luân Chiếu Minh Sẽ Hiểu Nội Kinh Dịch Lý xx-xx-xxxx xxxx mp3
Tướng Do Tâm Phát - Tại Sao Càng Công Phu Tánh Xấu Càng Bộc Phát xx-xx-xxxx xxxx mp3
Hà Tiên Cô Niệm Phật - Tu Mà Đeo Vàng Làm Sao Có Điển xx-xx-xxxx xxxx mp3
Thầy Giảng Về Niệm Phật - Phép Lạ xx-xx-xxxx xxxx mp3
Sơ Căn - Phật Sự Độ xx-xx-xxxx xxxx mp3

Thuận Chiều Phát Triển - Lợi Ích Của Ăn Chay

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Kinh Lăng Nghiêm Không Bằng Kinh A Di Đà - Trật Tự Chung Hành xx-xx-xxxx xxxx mp3
Ngôi Tam Bảo Là Gì - Nóng Tánh Phải Soi Hồn Và Thở Chiếu Minh xx-xx-xxx xxxx mp3

Thiêng Liêng Nhập Xác - Từ Mầm Mống Thương Yêu Trở Thành Vô Lại Phản Trắc

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Để Kịp Dự Hội Long Hoa - Cứu Độ Chúng Sanh - Dục Vọng xx-xx-xxxx xxxx mp3
Cầu Xin Cho Cửu Huyền Thất Tổ - Lấy Đạo Tạo Đời - Ngủ Ngồi xx-xx-xxx xxxx mp3
Mấy Cái Thằng Ăn Thịt - Đa Thê xx-xx-xxxx xxxx mp3
Tu Nhứt Kiếp Ngộ Nhứt Thời - Thế Nào Là Chánh Pháp xx-xx-xxxx xxxx mp3
Tụng Kinh - Bất Ổn - Phương Pháp Súc Ruột Trị Bá Bệnh xx-xx-xxxx xxxx mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

Khi mở nhiều băng để nghe đôi khi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.