• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2013

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone,iPad
12/29/2013 Bài Giảng: Giáng Sinh Giải Thoát
Vấn Đạo: Calgary 13-05-1994 Đại Hội Kỳ Quan1994
Nhạc: Giáng Trần
Montréal, Canada mp3
12/22/2013 Bài Giảng: Giáng Sinh Giải Thoát
Vấn Đạo: Calgary 13-05-1994
Nhạc: Tiên Giới Thiền Tâm
Montréal, Canada mp3
12/15/2013 Bài Giảng: Giáng Sinh Giải Thoát
Vấn Đạo: Khóa 1 QT 12-9-86 Vấn Đạo
Nhạc: Về Nguồn
Montréal, Canada mp3
12/08/2013 Bài Giảng: Giáng Sinh Giải Thoát
Vấn Đạo: Khóa 1 QT 12-9-86 Vấn Đạo
Nhạc: Một Ngày Ta Tu
Montréal, Canada mp3
12/01/2013 Bài Giảng: Đạo Là Gì ?
Vấn Đạo: Ở Việt Nam có Thiền Vô Vi Được Không?
Montréal, Canada mp3
11/24/2013 Bài Giảng: Đạo Là Gì
Vấn Đạo: Ông Tu Ông Đắc, Bà Tu Bà Đắc
Nhạc: Vui Thiền
Montréal, Canada mp3
11/17/2013 Bài Giảng: Đạo Là Gì
Vấn Đạo: Mục Đích Sống Của Con Người Là Gì
Nhạc: Trăng Rằm
Montréal, Canada mp3
11/10/2013 Bài Giảng: Tham Tiền - Montreal 18-9-1983 (tt)
Vấn Đạo: Từ Bi Là Sức Mạnh
Nhạc: Đạo Tâm
Montréal, Canada mp3
11/03/2013 Bài Giảng: Tham Tiền - Montreal 18-9-1983 (tt)
Vấn Đạo: Thế nào tu bằng trí bằng ý
Nhạc: Phân Ranh Đạo Đời
Montréal, Canada mp3
10/27/2013 Bài Giảng: Tham Tiền - Montreal 18-9-1983
Vấn Đạo: Có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian
Nhạc: Tiên Giới Thiền Ca
Montréal, Canada mp3
10/20/2013 Bài Giảng: Đời Đạo Song Tu Bankstown02Apr88 (tt)
Vấn Đạo: Tu Hành Là Gì
Nhạc: Đam Mê
Bankstown mp3
10/13/2013 Bài Giảng: Đời Đạo Song Tu Bankstown 02Apr88
Vấn Đạo: Làm Sao Hòa Tan Trong Khổ
Nhạc: Đời Đạo Sáng Trong
Bankstown mp3
10/06/2013 Bài Giảng: Trung Ngươn Thanh Tịnh Flenburg, Đan Mạch 15-7-1985
Vấn Đạo: Melbourne 06-01-1985 Vấn Đạo 1
Đan Mạch mp3
09/29/2013 Bài Giảng: Phân Tách Đời Đạo 03-03-1986 (tt)
Vấn Đạo: Giải Đáp Thắc Mắc về Tâm Linh (tt)
Nhạc: Này Người
Montreal mp3
09/22/2013 Bài Giảng: Phân Tách Đời Đạo 03-03-1986 (tt)
Vấn Đạo: Giải Đáp Thắc Mắc về Tâm Linh
Nhạc: Giải sầu
Montreal mp3
09/15/2013 Bài Giảng: Phân Tách Đời Đạo 03-03-1986
Vấn Đạo: Giãi Đáp Thắc Mắc về Tâm Linh
Nhạc: Bình Tâm
Montreal mp3
09/08/2013 Bài Giảng: Manila 29-08-1979 Giác Ngộ Trước Giờ Phút Lâm Chung
Vấn Đạo: Khoá 3 QT 01-10-1986
Nhạc: Anh Và Tôi Cùng Đi
Manila mp3
09/01/2013 Bài Giảng: Montreal 24-05-81 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ (tt)
Vấn Đạo: Vấn đạo về Thực Hành 02 (tt)
Nhạc: Này Người
Montreal mp3
08/25/2013 Bài Giảng: Montreal 24-05-81 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ (tt)
Vấn Đạo: Vấn đạo về Thực Hành 02
Nhạc: Thực Hành
Montreal mp3
08/18/2013 Bài Giảng: Montreal 24-05-81 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ
Vấn Đạo: Thực Hành 01
Nhạc: Công Cha Nghiã Mẹ
Montreal mp3
08/11/2013 Bài Giảng: Thầy giảng cho chương trình Radio 06
Vấn Đạo: Điều gì Làm Người Tu Chậm Tiến (tt)
Nhạc: Sấm Tu Hành
xxx mp3
08/04/2013 Bài Giảng: Thầy giảng cho chương trình Radio 05
Vấn Đạo: Điều gì Làm Người Tu Chậm Tiến
Nhạc: Nhịn Nhục
xxx mp3
07/28/2013 Bài Giảng: Thầy giảng cho chương trình Radio 04
Vấn Đạo: Giải Đáp Thắc Mắc Về Đời Sống 01
Nhạc: Người Yêu Cô Đơn
xxxx mp3
07/21/2013 Bài Giảng: Thầy giảng cho chương trình Radio 03
Vấn Đạo: Bankstown 12-01-1987-Vấn Đạo
Nhạc: Trăng Rằm
Bankstown mp3
07/14/2013 Bài Giảng: Thầy giảng cho chương trình Radio 02
Vấn Đạo: Giải Thoát Là Thế Nào - Niết Bàn Là Thế Nào
Nhạc: Đạo Tâm
California mp3
07/07/2013 Bài Giảng: Thầy giảng cho chương trình Radio 01
Vấn Đạo: Cách Niệm Phật 2
Nhạc: Tâm Không
California mp3
06/30/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 21-12-1974 - Đại Hùng 01
Vấn Đạo: Cách Niệm Phật
Nhạc: Tình Cha
Sài Gòn mp3
06/23/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 21-12-1974 - Đại Hùng 01
Vấn Đạo: Cách Niệm Phật
Nhạc: Tình Cha
Sài Gòn mp3
06/16/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 28-09-1974 - Tưởng niệm phật đài (tt)
Vấn Đạo: Thầy Giải thích Lý Do Niệm Phật (tt)
Nhạc: Người Cha Kính Yêu
Sài Gòn mp3
06/09/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 28-09-1974 - Tưởng niệm phật đài
Vấn Đạo: Thầy Giải thích Lý Do Niệm Phật (tt)
Nhạc: Yêu Cha
Sài Gòn mp3
06/02/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 14-07-1974 - Pháp Là Gì (tt)
Vấn Đạo: Thầy Giải thích Lý Do Niệm Phật (tt)
Nhạc: Công Cha Nghĩa Mẹ
Sài Gòn mp3
05/26/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 14-07-1974 - Pháp Là Gì (tt)
Vấn Đạo: Thầy Giải thích Lý Do Niệm Phật (tt)
Nhạc: Về Với Mẹ Yêu
Sài Gòn mp3
05/19/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 14-07-1974 - Pháp Là Gì (tt)
Vấn Đạo: Thầy Giải thích Lý Do Niệm Phật
Nhạc: Quê Mẹ
Sài Gòn mp3
05/12/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 14-07-1974 - Pháp Là Gì
Vấn Đạo: Chết Chôn Hay Thiêu
Nhạc: Mẹ Ơi
Sài Gòn mp3
05/05/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 26-02-1978 - Nghiệp Lực Đáo Đầu
Vấn Đạo: Âm Ba Đại Hồn là gì - Trược là gì (tt)
Nhạc: Đuốc Sáng Soi Đường
Sài Gòn mp3
04/28/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 15-1-1978 Tu Hành Chon Pháp
Vấn Đạo: Âm Ba Đại Hồn là gì - Trược là gì
Nhạc: Xa Quê Hương
Sài Gòn mp3
04/21/2013 Bài Giảng: S àiGòn 08-01-1978 Duyên Tình Tâm Đạo (tt)
Vấn Đạo: Calgary 13-05-1994_Đại Hội Kỳ Quan 02
Nhạc: Duyên Lành
Sài Gòn mp3
04/14/2013 Bài Giảng: SaiGon 08-01-1978 Duyên Tình Tâm Đạo (tt)
Vấn Đạo: Câu hỏi về Pháp Lý Vô Vi
Nhạc: Giả Từ Sân Si
Sài Gòn mp3
04/07/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 08-01-1978 Duyên Tình Tâm Đạo
Vấn Đạo: Người Chết Phần Hồn Sẽ Đi Về Đâu
Nhạc: Đạo Đời Sáng Trong
Sài Gòn mp3
03/31/2013 Bài Giảng: SàiGòn 01-01-1978 Dục Vọng Bất Thành (tt)
Vấn Đạo: Làm thế nào để Quán Thông
Nhạc: Hồi Sinh Sum Vầy
Sài Gòn mp3
03/24/2013 Bài Giảng: SàiGòn 01_01_1978 Dục Vọng Bất Thành (tt)
Vấn Đạo: Làm Sao Để Mau Mở Huệ Tâm
Nhạc: Này Người
Sài Gòn mp3
03/17/2013 Bài Giảng: SàiGòn 01-01-1978 Dục Vọng Bất Thành
Vấn Đạo: Tâm Nghiệp Là Gì
SàiGòn mp3
03/10/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 29-03-1975 Gia Đình (tt)
Vấn Đạo: Câu Hỏi Về Niệm Phật (tt)
Sài Gòn mp3
03/03/2013 Bài Giảng: Sài Gòn 29-03-1975 Gia Đình
Vấn Đạo: Câu Hỏi Về Niệm Phật
Sài Gòn mp3
02/24/2013 Bài Giảng: Vui Xuân1990 (tt)
Vấn Đạo: Câu Hỏi Về Niệm Phật
Nhạc: Kỷ Nguyên Di Lạc
Montreal mp3
02/17/2013 Bài giảng: Vui Xuân 1990
Vấn đạo: Tết Tân Mùi San Diego 1991_02_17
Nhạc: Xuân Mơ
Montreal mp3
02/10/2013 Bài giảng: Chúc Mừng Tân Niên Manila 2- 01-1982
Mồng 01 Tết Quí Hợi Manila13-02-1983
Vấn đạo: PAMA13
Montreal mp3
02/03/2013 Bài giảng: Vui Xuân 01 - Montréal 01-01-1990
Vấn đạo: Montréal 16 10 1983 Vấn Đạo 01
Nhạc: Xuân Vô Vi
Montreal mp3
01/27/2013 Bài giảng: Montréal 1980 Văn Tự Vô Vi
Vấn Đạo: Montréal 16-10-1983 Vấn Đạo 1
Montreal mp3
01/20/2013 Bài giảng: Chơn Kinh 12-T6
Vấn đạo: Đời Sống 3, Montreal 16-10-1983 Vấn đạo 1
Nhạc: Tình người
Montreal mp3
01/13/2013 Bài giảng: Chơn Kinh 12- T4
Vấn đạo: Đời sống 3,
Nhạc: Sứ Giả Hoà Bình
Montreal mp3
01/06/2013 Bài giảng: Chơn Kinh 12 - T2
Vấn đạo: Đời sống 3
Nhạc: Trở về Thiên Quốc
Montreal mp3
       

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it