• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2013

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/28/2013 Trích đoạn bài giảng "Du Thuyền Ổn Định" (phần cuối) tại Florida, Mỹ Quốc, tháng 1 năm 1995;
Nhạc: "Tình Mẹ Giáng Sinh"; Vấn Đạo
Florida, Mỹ Quốc mp3
12/21/2013 Trích đoạn bài giảng "Du Thuyền Ổn Định" (phần 3) tại Florida, Mỹ Quốc, tháng 1 năm 1995;
Nhạc: "Nguyện Mãi Sum Vầy"; Vấn Đạo
Florida, Mỹ Quốc mp3
12/14/2013 Trích đoạn bài giảng "Du Thuyền Ổn Định" (phần 2) tại Florida, Mỹ Quốc, tháng 1 năm 1995;
Nhạc: "Ngọn Nến Vô Vi"; Vấn Đạo
Florida, Mỹ Quốc mp3
12/07/2013 Trích đoạn bài giảng "Du Thuyền Ổn Định" (phần 1) tại Florida, Mỹ Quốc, tháng 1 năm 1995;
Ngâm Thơ: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
Florida, Mỹ Quốc mp3
11/30/2013 Trích đoạn bài Huấn Từ ngày khai mạc Đại Hội Vô Vi Kỳ 5 (phần cuối) tại Vancouver, Canada, ngày 3 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Hạnh Đức"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
11/23/2013 Trích đoạn bài Huấn Từ ngày khai mạc Đại Hội Vô Vi Kỳ 5 (phần 2) tại Vancouver, Canada, ngày 3 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Con Ơi"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
11/16/2013 Trích đoạn bài Huấn Từ ngày khai mạc Đại Hội Vô Vi Kỳ 5 (phần 1) tại Vancouver, Canada, ngày 3 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Bài Ca Thức Giác"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
11/09/2013 Trích đoạn bài giảng "Pháp Là Gì?" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 14 tháng 7 năm 1974;
Nhạc: "Thức Tâm"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/02/2013 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 8" (tiếp theo và hết) tại Montréal, Canada, ngày 30 tháng 2 năm 1980;
Nhạc: "Hướng Trời"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/26/2013 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 8" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 30 tháng 2 năm 1980;
Nhạc: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/19/2013 Trích đoạn bài giảng "Phụ Ái Kỳ 8" (tiếp theo & hết) tại Montréal, Canada, ngày 30 tháng 2 năm 1980;
Nhạc: "Anh và Tôi"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/12/2013 Trích đoạn bài giảng "Phụ Ái Kỳ 8" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 30 tháng 2 năm 1980;
Nhạc: "Yêu Cha"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/05/2013 Trích đoạn bài giảng "Duyên Nghiệp" (phần cuối) Khóa 4 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 15 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Duyên May"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
09/28/2013 Trích đoạn bài giảng "Duyên Nghiệp" (phần 3) Khóa 4 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 15 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Duyên Nghiệp"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
09/21/2013 Trích đoạn bài giảng "Duyên Nghiệp" (phần 2) Khóa 4 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 15 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Duyên Kỳ Ngộ"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
09/14/2013 Trích đoạn bài giảng "Duyên Nghiệp" (phần 1) Khóa 4 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 15 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Duyên Nghiệp"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
09/07/2013 Trích đoạn bài giảng "Tâm Điển Thanh Tịnh" (phần cuối) Khóa 2 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 23 tháng 4 năm 1986;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
08/31/2013 Trích đoạn bài giảng "Tâm Điển Thanh Tịnh" (phần 3) Khóa 2 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 23 tháng 4 năm 1986;
Nhạc: "Trăng Rằm"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
08/24/2013 Trích đoạn bài giảng "Tâm Điển Thanh Tịnh" (phần 2) Khóa 2 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 23 tháng 4 năm 1986;
Vọng Cổ: "Sứ Giả Hòa Bình" (trích đoạn); Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
08/17/2013 Trích đoạn bài giảng "Tâm Điển Thanh Tịnh" (phần 1) Khóa 2 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 23 tháng 4 năm 1986
Vấn Đạo: Ngũ Hành Phân Tán, Ngũ Tạng Bất Thông
California, Mỹ Quốc mp3
08/10/2013 Bài giảng "Tăng Trưởng Điển Năng" tại Montréal, Canada ngày 27 tháng 11 năm 1993
Nhạc: "Duyên Lành"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/03/2013 Trích đoạn bài giảng "Giá Trị Của Sự Nhịn Nhục" (phần cuối) Khóa 1 Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 4 năm 1986
Nhạc: "Tình"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/27/2013 Trích đoạn bài giảng "Giá Trị Của Sự Nhịn Nhục" (phần 3) Khóa 1 Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 4 năm 1986
Nhạc: "Cô Gái Phù Sinh"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/20/2013 Trích đoạn bài giảng "Giá Trị Của Sự Nhịn Nhục" (phần 2) Khóa 1 Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 4 năm 1986
Nhạc: "Nhịn Nhục 2"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/13/2013 Trích đoạn bài giảng "Giá Trị Của Sự Nhịn Nhục" (phần 1) Khóa 1 Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 4 năm 1986
Ngâm Thơ: "Nhìn Con"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/06/2013 Trích đoạn bài giảng "Sức Khỏe và Tâm Linh" (phần cuối) tại Washington DC năm 1997
Nhạc: "Nhịn Nhục"; Vấn Đạo
Washington DC, Mỹ Quốc mp3
06/29/2013 Trích đoạn bài giảng "Sức Khỏe và Tâm Linh" (phần 2) tại Washington DC năm 1997
Nhạc: "Giã Từ Sân Si"; Vấn Đạo
Washington DC, Mỹ Quốc mp3
06/22/2013 Trích đoạn bài giảng "Sức Khỏe và Tâm Linh" tại Washington DC năm 1997
Nhạc: "Hành Trang"; Vấn Đạo
Washington DC, Mỹ Quốc mp3
06/15/2013 Trích đoạn bài giảng trong Khóa 4 tại Thiền Viện Vĩ Kiên tháng 5 năm 1986
Nhạc: "Yêu Cha"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
06/08/2013 Bài giảng "Trung Tín; Đại Sự Chung" trích từ CD Nguyên Lý Tận Độ 2;
Nhạc: "Sống Mãi Trong Tâm"; Vấn Đạo
CD "Nguyên Lý Tận Độ" mp3
06/01/2013 Trích đoạn bài giảng "Hò Ơi" (tt) tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 05 năm 1986;
Nhạc: "Thương Yêu Tha Thứ"; Vấn Đạo
TV Vĩ Kiên, California mp3
05/25/2013 Trích đoạn bài giảng "Hò Ơi" tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 05 năm 1986;
Ngâm Thơ: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
TV Vĩ Kiên, California mp3
05/18/2013 Trích đoạn bài giảng "Thực Hành Chánh Giác" (phần cuối) tại Cabramatta ngày 25 tháng 11 năm 1984;
Nhạc: "Nguyện Mãi Sum Vầy"; Vấn Đạo
Cabramatta, Úc Châu mp3
05/11/2013 Các đoạn bài giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn năm 1970;
Nhạc: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
05/04/2013 Trích đoạn bài giảng "Thực Hành Chánh Giác" (phần 2) tại Cabramatta ngày 25 tháng 11 năm 1984;
Ngâm Thơ: "Nhắc Nhở"; Vấn Đạo
Cabramatta, Úc Châu mp3
04/27/2013 Trích đoạn bài giảng "Thực Hành Chánh Giác" tại Cabramatta ngày 25 tháng 11 năm 1984;
Nhạc: "Thực Hành"; Vấn Đạo
Cabramatta, Úc Châu mp3
04/20/2013 Lời Chú Giảng Hồi Cuối của bộ sách Địa Ngục Du Ký;
Nhạc: "Chiếc Áo Tình Thương" (tt) ; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
04/13/2013 Lời Chú Giảng Hồi 28 của bộ sách Địa Ngục Du Ký;
Nhạc: "Thăng Hoa"; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
04/06/2013 Trích đoạn bài giảng trong Khóa Đặc Biệt "Tình Thương" (phần cuối) tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, ngày 23 tháng 05 năm 1986;
Nhạc: "Chiếc Áo Tình Thương"; Vấn Đạo
California, USA mp3
03/30/2013 Trích đoạn bài giảng trong Khóa Đặc Biệt "Tình Thương" (phần 2) tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, ngày 23 tháng 05 năm 1986;
Nhạc: "Tình Thương và Đạo Đức"; Vấn Đạo
California, USA mp3
03/23/2013 Trích đoạn bài giảng trong Khóa Đặc Biệt "Tình Thương" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California ngày 23 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
California, USA mp3
03/16/2013 Trích đoạn bài giảng "Câu chuyện Đáy Lòng Của Một Cô Tiên" tại Montréal ngày 01 tháng 10 năm 1981;
Nhạc: "Cô Tiên"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
03/09/2013 Bài giảng "Ngục Tù và Thể Xác" (tiếp theo & hết) tại Montréal ngày 14 tháng 9 năm 1997;
Nhạc: "Tiếng Trống Dựng Xây"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
03/02/2013 Bài giảng "Ngục Tù và Thể Xác" (phần 2) tại Montréal ngày 14 tháng 9 năm 1997;
Nhạc: "Duyên Kỳ Ngộ"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
02/23/2013 Bài giảng "Ngục Tù và Thể Xác" tại Montréal ngày 14 tháng 9 năm 1997;
Nhạc: "Lúa Trời"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
02/16/2013 Bài giảng trong ngày khai mạc Khóa Sống Chung "Vui Xuân Hội Tụ" tại Thonnon Les Bains ngày 24 tháng 3 năm 2001;
Nhạc: "Xuân Trời"; Vấn Đạo
Thonnon Les Bains, Pháp mp3
02/09/2013 Trích đoạn bài giảng vào dịp đầu Xuân tại Paris ngày 27 tháng 12 năm 1989;
Nhạc: "Vui Xuân Nhớ Thầy"; Vấn Đạo
Paris, Pháp mp3
02/02/2013 Bài giảng trong Khóa Sống Chung "Hùng Tâm" (phần 3) tại Amphion Les Bains, Pháp, ngày 3 tháng 6 năm 1988;
Nhạc: "Một Ngày Ta Tu"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp mp3
01/26/2013 Bài giảng trong Khóa Sống Chung "Hùng Tâm" (phần 2) tại Amphion Les Bains, Pháp, ngày 3 tháng 6 năm 1988;
Nhạc: "Tuổi Trẻ"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp mp3
01/19/2013 Bài giảng trong Khóa Sống Chung "Hùng Tâm" tại Amphion Les Bains, Pháp, ngày 3 tháng 6 năm 1988;
Nhạc: "Dũng Hành"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp mp3
01/12/2013 Bài giảng "Một Kiếp Phù Sanh; Cuộc Sống; Cầm Thú và Loài Người; Nhận Định Cõi Phù Sanh";
Nhạc: "Đường Về Thiên Thai"; Vấn Đạo
CD "Nguyên Lý Tận Độ" mp3
01/05/2013 Bài giảng trong Khóa Sống Chung tại Thiền Viện Hai Không, California ngày 9 tháng 8 năm 1994;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy"; Vấn Đạo
Thiền Viện Hai Không, California mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it