• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994, p7

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Đức Thầy thuyết giảng

Vấn Đạo

ngày 8/8/1994, p1

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Hò Ơi, hát cổ nhạc

ngày 8/8/1994, p2

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Vấn Đạo

ngày 8/8/1994, p3

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Đức Thầy giảng về Dâm Tánh.

Phát triển tâm Từ Bi

ngày 9/8/1994, p4

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Đức Thầy giảng, Vấn Đạo

ngày 9/8/1994, p5

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Ô Hê, Thầy về đây, độc tấu vọng cổ, Tưởng nhớ ơn Cha, Hoài vọng Quê Hương, Từ Bi Nhiệm Mầu, Cuộc sống phù sinh

ngày 9/8/1994, p6

 

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Đức Thầy giảng

ngày 10/8/1994, p7

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Đức Thầy giải đáp thắc mắc."Tự tu tự tiến, tự tin tự hại", "Tô lục chuốt hồng tự cảnh tiên.."

ngày 10/8/1994, p8