• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DH_2011_1p1

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2011 ngày 1, 1p1

Buối sáng ngày thứ hai 19.09.2011

Khai mạc Đại Hội

Đại Hội 2011 ngày 1, 1p2

Chương Trình:

"Sinh Hoạt Tu Học"

Đại Hội 2011 ngày 1, 1p3

"Sinh Hoạt Tu Học" (tiếp theo)

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2011 ngày 1, 1p4

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu:
Tư thế ngồi Thiền, ý nghĩa của co lưỡi răng kề răng, tại sao khi bắt đầu thiền thì phải chắp tay, tại sao phải niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” 3 lần, …

Đại Hội 2011 ngày 2, 2p1

Sinh Hoạt Tu Học
Thiết Thực Tu Hành
Bên trong phân ra: Phần hồn - Lục căn lục trần

Phần hồn xuống bị giam ở đâu?

Đại Hội 2011 ngày 2, 2p2

Thiết Thực Tu Hành (tiếp theo)
Kỷ thuật nào mà giúp cho Lục Căn Lục Trần cùng niệm Phật

“Phải Nghiêm Trị Lục Căn Lục Trần”
Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2011 ngày 3, 3p1

Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy
Kết quả cuộc bỏ phiếu chọn địa điểm tổ chức Đại Hội năm 2012
Bạn đạo đặt câu hỏi Đạo Pháp

Đại Hội 2011 ngày 3, 3p2

Buổi chiều thứ sáu 23.09.2011
Ôn Lại Phương Pháp Công Phu

 

Đại Hội 2011 ngày 3, 3p3

Buổi chiều thứ sáu 23.09.2011
Ôn Lại Phương Pháp Công Phu (tiếp theo)

Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg
Đại Hội 2011 ngày 3, 3p4

Bàn Luận Chơn Ngôn Đức Thầy


Tâm làm thân chịu
Lấy oán làm ân
Chuyện lớn làm thành nhỏ - Chuyện nhỏ làm thành không
Con hãy nghiêm túc trong chuyện chơi và chơi trong nghiêm túc
Vạn sự khởi đầu bởi nhất không
Việc ai mặc họ, lo dò nội tâm
Thế gian Đô thị giã
Người tu phải dầy công khổ luyện

Sống tự nhiên và hồn nhiên

Đại Hội 2011 ngày 4, 4p1

Lễ Bế Mạc

Đại Hội 2011 ngày 4, 4p2

Chụp Hình Lưu Niệm