• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vui Xuân với Đức Thầy 2003

Vui Xuân với Đức Thầy tại San Jose California USA năm 2003

Bạn Đạo Nam California đi xe bus suốt đêm để kịp đến thăm Đức Thầy cũng như các bạn đạo khác từ xa tới. Đức Thầy ban huấn từ đầu năm và nghe các bạn đạo bị đi tù cải tạo kể lại con đường tu tập và nhờ đó mà sống còn. Những bạn đạo mới được lên bắt tay với Đức Thầy. Video này ghi lại nhiều kỷ niệm và thương nhớ đến Đức Thầy rất nhiều.

Kính mời quý vị coi lại và cùng hưởng niềm Vui của ngày Xuân.

Kính bái

Ban Kỷ Thuật