• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/29/2012 Trích đoạn bài giảng "Phụ Ái 5" tại Montréal, Canada ngày 08 tháng 02 năm 1980;
Nhạc: "Tiên Giới Thiền Tâm"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
12/22/2012 Bài giảng "Hồng Ân Ban Rải" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 25 tháng 12 năm 1977;
Nhạc: "Tình Mẹ Giáng Sinh"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
12/15/2012 Trích đoạn bài giảng "Phê Luận Tâm Thức" tại Montreal, Canada, ngày 18 tháng 4 năm 1982;
Nhạc: "Hãy Thành Tâm"; Vấn Đạo
Montreal, Canada mp3
12/08/2012 Bài giảng "Duyên Tình Tâm Đạo" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 8 tháng 1 năm 1978;
Ngâm Thơ: "Nhắc Nhở" (trích đoạn); Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
12/01/2012 Trích đọan bài giảng "Âm Ba Đại Hồn" (tiếp theo) tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, ngày 6 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Yêu"; Vấn Đạo
Thiền Viện Vĩ Kiên, California mp3
11/24/2012 Trích đọan bài giảng "Âm Ba Đại Hồn" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, ngày 6 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Hồn Thiêng"; Vấn Đạo
Thiền Viện Vĩ Kiên, California mp3
11/17/2012 Trích đọan bài giảng ngày đầu Khóa 3 "Nhẫn Hòa" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, ngày 5 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Duyên Nghiệp"; Vấn Đạo
Thiền Viện Vĩ Kiên, California mp3
11/10/2012 Trích đọan bài giảng "Tâm Điển Thanh Tịnh" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California ngày 23 tháng 4 năm 1986;
Nhạc: "Biển Yêu"
Thiền Viện Vĩ Kiên, California mp3
11/03/2012 Trích đọan bài giảng "49 Chương Kinh Tu Học" (chương 7, 15, 16, 26, 32, 35, 36, 39) tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California ngày 17 tháng 4 năm 1986;
Nhạc: "Quê Mẹ"; Vấn Đạo
Thiền Viện Vĩ Kiên, California mp3
10/27/2012 Trích đọan bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 5" tại Montreal, Canada ngày 8 tháng 2 năm 1980 (phần 2);
Nhạc: "Cảm Tạ Thầy Yêu"; Vấn Đạo
Montreal, Canada mp3
10/20/2012 Trích đọan bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 5" tại Montreal, Canada ngày 8 tháng 2 năm 1980;
Nhạc: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Montreal, Canada mp3
10/13/2012 Trích đọan bài huấn từ trong Đại Hội Kỳ 12 tại Bỉ Quốc năm 1993 (tiếp theo);
Nhạc: "Tình Đẹp "; Vấn Đạo
Bỉ Quốc mp3
10/06/2012 Trích đọan bài huấn từ trong Đại Hội Kỳ 12 tại Bỉ Quốc năm 1993;
Nhạc: "Sống Mãi Trong Tâm"; Vấn Đạo
Bỉ Quốc mp3
09/29/2012 Trích đọan bài thuyết giảng cho cộng đồng người Việt tại Washington DC;
"Một Ngày Ta Tu"; Vấn Đạo
Washington DC, USA mp3
09/22/2012 Trích đọan bài giảng ngày bế mạc Đại Hội "Lục Tự Khai Minh" tại Las Vegas ngày 5/7/1987;
Nhạc: "Nguyện Tu"
Las Vegas, USA mp3
09/15/2012 Trích đọan bài giảng ngày khai mạc Đại Hội "Lục Tự Khai Minh" tại Las Vegas ngày 3/7/1987;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy"; Vấn Đạo
Las Vegas, USA mp3
09/08/2012 Bài giảng "Phân Tách Đời Đạo" (phần 3) tại Rome ngày 4/3/1986;
Ngâm Thơ: "Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần"; Vấn Đạo
Roma, Italy mp3
09/01/2012 Bài giảng "Phân Tách Đời Đạo" (phần 2) tại Rome ngày 4/3/1986; Vấn Đạo Roma, Italy mp3
08/25/2012 Trích đoạn bài giảng "Phân Tách Đời Đạo" (phần 1) tại Rome, Italy ngày 04/03/1986 Roma, Italy mp3
08/18/2012 Trích đọan bài giảng tại Vancouver, Canada ngày 14/1/1994 ;
Nhạc "Hẹn Hò" ; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
08/11/2012 Trích đọan bài giảng "Từ Bi Là Sức Mạnh" ngày 21/1/1984 tại Seattle, USA; Nhạc "Hãy Thành Tâm" ; Vấn Đạo Seattle, USA mp3
08/04/2012 Bài giảng "Học Nhẫn Học Hòa" (tt) ngày 17/10/1982 tại Montréal, Canada;
Nhạc
"Dư Âm" ; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
07/28/2012 Trích đọan bài giảng "Học Nhẫn Học Hòa" ngày 17/10/1982 tại Montréal, Canada;
Nhạc
"Nam Mô A Di Đà Phật" ; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
07/21/2012 Bài giảng "Lý Trời Dễn Tiến" ngày 13/11/1977 tại Sài Gòn, Việt Nam;
Nhạc
"Tu Cho Đời Thăng Hoa" ; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
07/14/2012 Trích đọan bài giảng "Chơn Thành Phân Giải" (tt) ngày 6/1/1985 tại Melbourne, Úc Châu;
Ngâm Thơ
: "Kiếp Căn" ; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
07/07/2012 Trích đọan bài giảng "Chơn Thành Phân Giải" ngày 6/1/1985 tại Melbourne, Úc Châu;
Nhạc
: "Đuốc Sáng Soi Đời" ; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
06/30/2012 Trích đọan bài giảng "Niềm Tin Xây Dựng" ngày 5/7/1986 tại Canada;
: "Bài Ca Thức Giác" ; Vấn Đạo
Canada mp3
06/23/2012 Lời chú giảng Hồi 24 của bộ sách Địa Ngục Du Ký vào tháng 2 năm1987 tại Úc Châu;
Ngâm Thơ
: "Quê Mẹ" ; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
06/16/2012 Trích đọan bài giảng "Tình Thương và Đạo Đức" ngày 9/6/1990 tại Sydney, Úc Châu;
Nhạc
: "Tình Cha" ; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
06/09/2012 Bài giảng tại Khóa Sống Chung "Thân Thương Hòa Bình" ngày 19 tháng 2 năm 1998;
Ngâm Thơ
: "Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần" ; Vấn Đạo
Thiền Viện Hai Không mp3
06/02/2012 Bài giảng tại Thiền Viện Hai Không ngày 7 tháng 11 năm 1995;
Ngâm Thơ
: "Suối Tình" ; Vấn Đạo
Thiền Viện Hai Không mp3
05/26/2012 Bài giảng "Tại Sao Chúng Ta Phải Tu" (phần 2) tại Montréal, Canada ngày 29 tháng 3 năm 1981;
Nhạc
: "Cái Không"
Montréal, Canada mp3
05/19/2012 Bài giảng "Tại Sao Chúng Ta Phải Tu" tại Montréal, Canada ngày 29 tháng 3 năm 1981;
Nhạc
: "Bình Tâm"
Montréal, Canada mp3
05/12/2012 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 178" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 15 tháng 6 năm 1974 ;
Nhạc
: "Mẹ Hiền Yêu Dấu"; Vấn Đạo

Sài Gòn, Việt Nam mp3
05/05/2012 Bài giảng "Trí Tâm" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 4 tháng 8 năm 1973;
Nhạc
: "Hãy Thành Tâm"; Vấn Đạo

Sài Gòn, Việt Nam mp3
04/28/2012 Bài giảng trong Đại Hội Vô Vi Kỳ 4 tại LongBeach, California ngày 5/7/1985;
Nhạc
: "Tu VôVi"; Vấn Đạo

LongBeach, California mp3
04/21/2012 Trích đọan bài giảng trong Khóa Học Khai Tirển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật
tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California;
Ngâm Thơ: "Nhìn Con"; Vấn Đạo

Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
04/14/2012 Bài giảng"Thiên Lý Hữu Tình" ngày 23 tháng 10 năm 1977 tại Sàigòn, Việt Nam;
Ngâm Thơ: "Yêu Cha"
; Vấn Đạo

Sàigòn, Việt Nam mp3
04/07/2012 Bài giảng tại Vancouver, Canada ngày 12 tháng 6 năm 1993 (tiếp theo);
Vọng Cổ: "Sửa Tâm"
(trích đọan); Vấn Đạo

Vancouver, Canada mp3
03/31/2012 Bài giảng tại Vancouver, Canada ngày 12 tháng 6 năm 1993;
Ngâm Thơ: "Biển Yêu"
(trích đọan); Vấn Đạo

Vancouver, Canada mp3
03/24/2012 Bài giảng: "Đồng Tu Thăng Hoa" ngày 12 tháng 7 năm 1993 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Diệu Pháp Vô Vi"
.

Montréal, Canada mp3
03/17/2012 Bài giảng: "Lời Chú Giảng Hồi 24 Địa Ngục Du Ký" năm 1987 tại Úc Châu;
Ngâm Thơ: "Thập Nhị Nhơn Hiền"
; Vấn Đạo

Úc Châu mp3
03/010/2012 Trích đọan bài giảng "Giải Minh Mê Lọan" (phần 2) ngày 30 tháng 5 năm 1982
tại Montréal, Canada;
Ngâm Thơ "Quê Mẹ"; Vấn Đạo

Montréal, Canada mp3
03/03/2012 Trích đọan bài giảng "Giải Minh Mê Lọan" ngày 30 tháng 5 năm 1982 tại Montréal, Canada;
Nhạc "Bình Tâm"
; Vấn Đạo

Montréal, Canada mp3
02/25/2012 Bài giảng: "Lời Chú Giảng Hồi 6 & 7 Địa Ngục Du Ký" năm 1987 tại Úc Châu;
Nhạc "Dọn Vườn"
; Vấn Đạo

Úc Châu mp3
02/18/2012 Bài giảng "Duyên Lành Ngộ Đạo" ngày 27 tháng 11 năm 1977 tại Sài Gòn, Việt Nam;
Nhạc "Duyên Lành"
; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
02/11/2012 Bài giảng về đề tài "Tại Sao Chúng Ta Phải Tìm Cách Để Tu";
Nhạc "Thực Hành"
; Vấn Đạo
XX mp3
02/04/2012 Trích đọan bài giảng ngày 7 tháng 3 năm 1983 tại Úc Châu (phần 2);
Nhạc "Quê Tôi"
; Vấn Đạo
Úc Châu mp3
01/28/2012 Trích đọan bài giảng ngày 7 tháng 3 năm 1983 tại Úc Châu;
Vọng Cổ "Tâm Sự Đầu Năm "
; Vấn Đạo
Úc Châu mp3
01/21/2012 Trích đọan bài giảng "Tân Niên Giáp Tý" ngày 3 tháng 2 năm 1984 tại Montréal Canada;
Nhạc "Tình Xuân "
; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/14/2012 Bài giảng "Chung Sống Hòa Bình"; Nhạc "Xuân Trời "; Vấn Đạo Montréal, Canada mp3
01/07/2012 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 9" tại Montréal, Canada;
Nhạc "Tình Thương Đạo Đức"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
       

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it