• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi tối Chủ Nhật từ 4:30 PM đến 5:00 PM trên băng tầng 1480 AM

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone
12/25/2011 Bài giảng: Giáng Sinh Giải Thoát
Nhạc: Bé Vui
Thiền Đường Montreal mp3
12/18/2011 Bài giảng: Giáng Sinh 1988
Vấn đạo: TD Montreal
Nhạc: Chan Hòa yêu thương
Thiền Đường Montreal mp3
12/11/2011 Bài giảng: Chơn Kinh 4, track 7-8
Vấn đạo: Los 11-02-1992 TD Thiền Thức 02
Nhạc: Kỷ Nguyên Di Lac
Thiền Đường Thiền Thức mp3
12/04/2011 Bài giảng: Chơn Kinh 4, Track 5-6
Vấn Đạo: Hawaii 26-03-1993
Nhạc: Tiên Giới Thiền Tâm

Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/27/2011 Bài Giảng: Chơn Kinh 4, T-3-4,
Vấn đạo: Hawaii 26-03-1993,
Nhạc: Tiên Giới Thiền

Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/20/2011 Bài giảng: Chơn Kinh 4, T1-2
Vấn Đạo: BigBear 03-05-1993 - Khoá Tịnh Khẩu, Hawaii 26-03-1993
Nhạc: Thanh Không

Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/13/2011 Bài giảng: Chơn Kinh 3, T7-8,
Vấn Đạo: Bankstown 12-01-1987,
Nhạc: Hương Trời

Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/06/2011 Bài giảng: Chon Kinh 3, Track 5-6
Van Dao: Van Dap ADELAIDE 02-02-1987
Nhac:
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/30/2011 Bài giảng: Chơn Kinh 3, T3-4,
Vấn đạo: Van Dao Adelaide 02-02-1985,
Nhạc: Về Với Con
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/23/2011 Bài giảng: Chon Kinh 3 T1-2,
Vấn đạo: Melb01-27-1985,
Nhạc: Tình Thương & Đạo Đức
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/16/2011 Bài giảng: Chơn Kinh, Track 7-8,
Vấn đạo: Melb27-01-1985,
Nhạc: Dọn Vườn
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
       
10/09/2011

Bài giảng: Chơn Kinh 2, T-5,6,
Vấn đạo: Khóa 3 Vĩ Kiên 06-05-1986,
Nhạc: Dắu Kỹ Niệm

 
Live Streaming Download
mp3
10/02/2011

Bài giảng: Chơn Kinh 2 T3,4,
Vấn Đạo: Khóa 1 Vĩ Kien 15-4-1986,
Nhạc: Tây Phương

 
Live Streaming Download
mp3
09/25/2011

Bài giảng: Chon Kinh 2 T1,2,
Vấn Đạo: Khóa 1 Vĩ Kien 15-4-1986,
Nhạc: Bước lên bậc thang

 
Live Streaming Download
mp3
09/18/2011

Bài giảng: Chon Kinh 1 T13,14,15,
Vấn Dao Khoa 1 Vi Kien 15-4-1986,
Nhạc: Dọn Vườn

 
Live Streaming Download
mp3
09/11/2011

Bài giảng: Chon Kinh 1, T12,13,
Vấn Đạo: Khóa 3 Qui Thức 04-10-1986,
Nhạc: Đạo Đời Sáng Trong

 
Live Streaming Download
mp3
09/04/2011

Bào giảng: Khóa 4 Vĩ Kiên - Duyên Nghiệp 15-5-1986
Vấn Đạo: Khóa 3 Quy Thức 04-10-1986
Nhạc Quý Yêu Thầy

 
Live Streaming Download
mp3
08/28/2011

Bài giảng: Khóa 4 Vĩ Kiên - Duyên Nghiệp 1986-05-15,
Vấn Đạo: Khóa 3 Quy Thức 04-10-1986,
Nhạc: Kiếp Hoa

 
Live Streaming Download
mp3
08/21/2011

Bài giảng: Khoá 4 Vĩ Kiên - Duyên Nghiệp 15-5-1986
Vấn Đạo: Khoá 1 Qui Thức 13-9-1986
Nhạc: Nhớ Mạ

 
Live Streaming Download
mp3
08/14/2011

Trung Ngươn Thanh Tịnh Flenburg Danmark 15-7-1985,
Vấn Đạo: Melbourne 06-1-1985,
Nhạc: Mẹ Ơi

 
Live Streaming Download
mp3
08/07/2011

Bài giảng: Khoá 4 Vĩ Kiên - Nhịn Nhục 14-5-1986 (tiếp theo)
Vấn Đạo: Khoá 3 Qui Thức 03-10-1986 (tiếp theo)
Nhạc: Đuốc Sáng Soi Đường

 
Live Streaming Download
mp3
07/31/2011

Bài Giảng: Khoá 4 Vĩ Kiên - Nhịn Nhục 14-5-1986
Vấn Đạo: Khoá 3 Qui Thức 10-3-1986
Nhạc: Hãy Thành Tâm

 
Live Streaming Download
mp3
07/24/2011

Bài giảng: Khoá 4 Thiền Viện Vĩ Kiên Nhịn Nhục 14-5-1986
Vấn đạo: Khoá 3 Qui thức 03-10-1986
Nhạc: Xa Quê Hương

 
Live Streaming Download
mp3
07/17/2011

Bài giảng: Hoá Sanh Tự Thức - Pomona 1986-06-03
Vấn đạo: Khoá 3 - tv Qui thức 02-10-1986
Nhạc: Tỉnh thức

 
Live Streaming Download
mp3
07/10/2011

Bài giảng: Hóa sanh tự thức - Pomona 1986-06-03
Vấn đáp: khóa 3 tv Qui Thức 02-10-1986
Nhạc: Góc Trời Tuyệt Diệu

 
Live Streaming Download
mp3
07/03/2011

Bài giảng: Thực chất và tình thương, Montreal 18-10-1981
Vấn đạo: Khóa 3 Qui Thức 02-10-1986
Nhạc: Tu mãi còn tu

 
Live Streaming Download
mp3
06/26/2011

Bài Giảng: Nguyên Lý Tận Độ (TT) (Track 16,17,18)
Vấn Đạo: Khóa 3 Qui Thức 30-09-1986
Nhạc: Tình Cha

 
Live Streaming Download
mp3
06/19/2011

Bài giảng: Phụ Ái Mẫu Ái 4 (tủi phận làm Cha) (đề tài nhân dịp Father 's Day) 2/1980 tại Montréal
Nhạc: Yêu Cha

 
Live Streaming Download
mp3
06/12/2011

Bài giảng: Nguyên Lý Tận Độ (tiếp theo)
Vấn đạo: Khóa 3 Vĩ Kiên 6-5-1986 (tiếp theo)
Nhạc: Tái Ngộ

 
Live Streaming Download
mp3
06/05/2011

Bài giảng: Nguyên Lý Tận Độ
Vấn Đạo: Khóa 3 Vĩ Kiên 06-5-1986
Nhạc: Biển Yêu

 
Live Streaming Download
mp3
05/29/2011

Bài Giảng: Nguyên Lý Tận Độ 1,
Nhạc: Tha Thứ Thương Yêu 2 (Nghiễn Đỗ)

 
Live Streaming Download
mp3
05/22/2011

Bài Giảng: Chơn Kinh 2, track 3,4
Vấn đạo: Khóa 1, T/v Qui Thức 13-5-1986 vấn đạo
Nhạc: Lý Chơn Tu

 
Live Streaming Download
mp3
05/15/2011

Bài Giảng: Tưởng Phật Trong Mùa Phật Đản
Nhạc: Tha Thứ Thương Yêu (Nghiễn Đổ)

 
Live Streaming Download
mp3
05/08/2011

Bài giảng: Trung Tín Hiếu Nghĩa
Nhạc: Về với mẹ yêu

 
Live Streaming Download
mp3
05/01/2011

Chơn Kinh 1 (tiếp theo track 10),
Vấn Đạo: Thonon 21-02-1998
Nhạc: Đường Đi Thật

 
Live Streaming Download
mp3
04/24/2011

Chơn Kinh 1 (tiếp theo track 6),
Vấn Đạo: Thonon 21-02-1998
Nhạc: Tái ngộ

 
Live Streaming Download
mp3
04/17/2011

Bài giảng: Thonon 21-02-1998 tiếp theo
Nhạc: Đạo Tâm

 
Live Streaming Download
mp3
04/10/2011

Bài Giảng: Thonon 21-02-1998
Nhạc: Về Nguồn

 
Live Streaming Download
mp3
04/03/2011

Bài giảng: Chơn Kinh 1,
Vấn Đạo: Khóa 1 Vĩ Kiên 15-4-1986
Nhạc: Vui Thiền

 
Live Streaming Download
mp3
03/27/2011

Bài Giảng: Luận Đạo 1 tại Montreal, Canada 29-12-1979, qua một buổi đàm đạo cùng bạn đạo.
Nhạc: Về với Mẹ Yêu (sáng tác do một bạn đạo Nghiên Đỗ tại Arizona)

 
Live Streaming Download
mp3
03/20/2011

Bài giảng: Rộng Hẹp Do Ta,
Nhạc: Biển Yêu

 
Live Streaming Download
mp3
03/13/2011

Bài giảng: Rộng Hẹp Do Ta,
Vấn Đạo: Thực Hành Tự Cứu 2
Nhạc: Sống Tu Thiền

 
Live Streaming Download
mp3
03/06/2011

Bài Giảng: "Thực Hành Tự Cứu 2 "

Nhạc: "Duyên Lành‏"

 
Live Streaming Download
mp3
02/27/2011

Bài Giảng: "Thực Hành Tự Cứu 2 "

Nhạc: "Hãy nhắc cho nhau ‏"

 
Live Streaming Download
mp3
02/20/2011

Bài Giảng: "Thực Hành Tự Cứu 1 "

Nhạc: "Thực hành‏"

 
Live Streaming Download
mp3
02/13/2011

Bài Giảng: "Thực Hành Tự Cứu 1 "

Nhạc: "Tu Đi Em"

 
Live Streaming Download
mp3
02/06/2011

Bài Giảng: "Chúc Mừng Tân Niên Mồng 1 Tết Qui Hội "Nhạc: Tình Xuân

 
Live Streaming Download
mp3
01/30/2011

Bài Giảng: "Vui Xuân 1990"Vấn Đạo: Khóa Sống Chung, 02-20-1998, Thonon, Pháp QuốcNhạc: Xuân Vô Vi, hiphop vui nhộn

 
Live Streaming Download
mp3
01/023/2011

Khóa Sống Chung, 02-20-1998, Thonon, Pháp Quốc

Nhạc: Xuân Mơ

 
Live Streaming Download
mp3
01/016/2011

Chân Thành Phân Giải - Melbourne, Úc Châu, 01-06-1985

Nhạc: Thương Yêu Tha Thứ

 
Live Streaming Download
mp3
01/09/2011 Tết Đinh Tỵ - Cô Gái VôVi - Sàigòn 02-12-1977  
Live Streaming Download
mp3
       

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it