• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi tối Chủ Nhật từ 4:30 PM đến 5:00 PM trên băng tầng 1480 AM

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone,iPad
12/30/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 11 - T4
Vấn đạo: Đời sống 3,
Nhạc: Vui xuân nhớ Thầy
Montreal mp3
12/23/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 11 - T3
Vấn đạo: Đời Sống 2
Nhạc: Giáng Trần
Montreal mp3
12/16/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 11 - T2
Bài giảng: Đời Sống 3
Nhạc: Con ơi 2
Montreal mp3
12/09/2012 Bài Giảng: Chơn Kinh 11 - T1
Bài giảng: Đời sống 3
Nhạc: Con Ơi 1
Montreal mp3
12/02/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 10 - T8
Vấn đạo: Đời sống 2
Nhạc Con ơi
Montreal mp3
11/25/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 10 - T6
Vấn đạo: Đời sống 2
Nhạc: Duyên May
Montreal mp3
11/18/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 10 - T4
Vấn đạo: Đời Sống 2
Montreal mp3
11/11/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 10 - T2
Vấn đạo: Đời sống 1
Nhạc: Thăng Hoa
Montreal mp3
11/04/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 9 - T8
Vấn đạo: Đời sống 1
Nhạc: Nhịn Nhục 2
Montreal mp3
10/28/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 9 - T6
Vấn đạo: Đời sống 1
Nhạc: Nhịn Nhục
Montreal mp3
10/21/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 9 - T4
Vấn đạo: Thực Hành 1
Nhạc: Hành Trang
Montreal mp3
10/14/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 9 - T2
Vấn Đạo: Thực Hành 1
Nhạc: Duyên Nghiệp 2
Montreal mp3
10/07/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 8 - T8
Vấn đạo: Thực Hành 1
Nhạc: Duyên Nghiệp
Montreal mp3
09/30/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 8 - T6
Vấn đạo: Thực Hành 1
Montreal mp3
09/23/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 8 - T4
Vấn đạo: Khoá 1 Vĩ Kiên 15-04-1986
Nhạc: Chèo Thuyền Qua Sông
Montreal mp3
09/16/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 8 - T2
Vấn Đạo
Nhạc: Về Quê Cõi Trời
Montreal mp3
09/09/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 7 - T8
Vấn đạo: Thiền Đường Thiền Thức 05
Nhạc: Mẹ Ơi
Montreal mp3
09/02/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 7 - T6
Vấn đạo: Thiền Đường Thiền Thức 05, Los 13-02-1992.
Nhạc: Quê Mẹ
Montreal mp3
08/26/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 7 - T4
Vấn đạo: TD Thiền Thức 05 - Los 13-02-1992
Nhạc: Mẹ Từ Bi
Montreal mp3
08/19/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 7- T2
Vấn đạo: Thiền Đướng Thiền Thức 04 Los 13-02-1992
Nhạc: Ta Phải Thấy Ta
Montreal mp3
08/12/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 6 - T8
Vấn đạo: TĐ Thiền Thức 04 13-02-1993
Nhạc: Tỉnh Giác
Montreal mp3
08/05/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 6 - T6
Vấn đạo: Về Phương Pháp Công Phu
Nhạc: Tình Yêu Siêu Thoát
Montreal mp3
07/29/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 6, T-4
Vấn đạo: Về Pháp Lý VÔVI
Nhạc: Xinh Quá Xinh
Montreal mp3
07/22/2012 Bài giảng: Chơn Kinh 6, track 1-2
Vấn đạo: Về PLVV
Nhạc: Tình
Montreal mp3
07/15/2012 Bài giảng: Tưởng Niệm Phật Đài Sài Gòn 28-09-1974
Vân đạo: Tâm Nghiệp là gì
Nhạc: Tâm Không
Sàigòn mp3
07/08/2012 Bài giảng: SaiGon 28-09-1974 Tưởng Niệm Phật Đài
Vấn đạo: TD Tứ Thông 09-04-1994
Nhạc: Này Người
Sàigòn mp3
07/01/2012 BÀi giảng: Gia đình (tt) SaiGon 29-03-1975
Vấn đạo: TD Tứ Thông 09-04-1994
Nhạc: Trăng Rằm
Sàigòn mp3
06/24/2012 Bài giảng: Gia đình, Sài gòn 29-03-1975
Vấn đạo: TD Tứ Thông 09-04-1994 KSC Hoà Bình 04
Nhạc: Hồi Sinh Sum Vầy
Sàigòn mp3
06/17/2012 Bài giảng: Tìm Lẽ Du Dương, Montrial 04-04-1982 (tt)
Vấn đạo: TD Tứ Thông 09-04-1994 KSC Hoà Bình
Nhạc: Công Cha Nghĩa Mẹ
TD Tứ Thông mp3
06/10/2012 Bài Giảng: Tìm lẽ du dương (tt) Montreal 01-01-1982
Vấn Đạo: TD Tứ Thông 09-04-1994 KSC Hoà Bình
TD Tứ Thông mp3
06/03/2012 Bài giảng: Tìm Lẽ Du Dương, Montreal 04-04-1982
Vấn đạo: Sydney 01-01-1994 Khoá Trung Hiếu 01
Nhạc: Yêu Cha
Sydney mp3
05/27/2012 Bài giảng: TVNH 17-05-1993 Khoá Tịnh Khẩu
Vấn Đạo: Big Bear 03-05-1993 Khoá Tịnh Khẩu 06
Nhạc: Tình Mẹ đêm giáng sinh
Thiền Viện Nhẫn Hòa mp3
05/20/2012 Bài giảng: TVNH 17-05-1993 Khoá Tịnh Khẩu
Vấn đạo: Calgary 13-5-1994 Đại Hội Kỳ Quan 03
Nhạc: Quê Mẹ
Thiền Viện Nhẫn Hòa mp3
05/13/2012 Bài giảng: TVNH 17-05-1993 Khoá Tịnh Tâm
Vấn đạo: Calgary 13-05-1994 Đại Hội Kỳ Quan
Nhạc: Mẹ Ơi
Thiền Viện Nhẫn Hòa mp3
05/06/2012 Bài giảng: Duyên Lành Ngộ Đạo 27-11-1977
Vấn Đạo: Calgary 13-05-1994
Nhạc: Về Vơi Mẹ Tôi
Saigon, Vietnam mp3
04/29/2012 Bài giảng: Vancouver 12-06-1993 Thuyết Pháp 01
Vấn đạo: Calgary 13-05-1994 Đại Hội Kỳ Quan
Nhạc: Chan Hoà Yêu Thương
Vancouver mp3
04/22/2012 Bài giảng: Hawaii 26-03-1993
Vấn đạo: Luận đạo 01
Nhạc: Xa quê Hương
Hawaii mp3
04/15/2012 Bài giảng: TV Nhẫn Hòa 17-05-1993
Vấn đạo: Giải đáp thắc mắc
Nhạc: Này người
TV Nhẫn Hòa mp3
04/08/2012 Bài giảng: Phân Tách Đời Đạo 03-03-1986 (tiếp theo)
Vấn đạo: Giải đáp thắc mắc về Tâm Linh (tiếp theo)
Nhạc: Giải Sầu
Montreal, Canada mp3
04/01/2012 Bài giảng: Phân Tách Đời Đạo 03-03-1986 (tiếp theo)
Vấn Đạo: Giải Đáp Thắc Mắc về Tâm Linh (tiếp theo)
Nhạc: Bình Tâm
Montreal, Canada mp3
03/25/2012 Bài giảng: Phân Tách Đời Đạo 03-03-1986 (tiếp theo)
Vấn đạo: Giải Đáp Thắc Mắc về Tâm Linh (tiếp theo)
Nhạc: Nhớ Mạ
Montreal, Canada mp3
03/18/2012 Bài giảng: Phân Tách Đời Đạo 03-03-1986
Vấn Đạo: Giải Đáp Thắc Mắc Về Lâm Linh
Nhạc: Nhớ Mạ
Montreal, Canada mp3
03/11/2012 Bài giảng: Giải thoát đời đạo 24-07-1983
Vấn đạo: Đại Hội Kỳ Quan 13-05-1994
Nhạc: Một Ngày Ta Tu
Lake Louis, Canada mp3
03/04/2012 Bài giảng: Giải Thoát Đời Đạo
Vấn đạo: Đại Hội Ký Quan 13-05-1994
Nhạc: Tu Cho Đời Thắng Hoa
Lake Louis, Canada mp3
02/26/2012 Bài giảng: Sanh Lão Bịnh Tử KHổ (tiếp theo)
Vấn đạo: Giải Đáp Thắc Mắc 2 (tiếp theo)
Nhạc: Tuổi Trẻ
Montréal, Canada mp3
02/19/2012 Bài giảng: Sanh Lão bịnh tử khổ (tiếp theo)
Vấn đạo: Giải đáp thắc mắc 2
Nhạc: Mười thương
Montréal, Canada mp3
02/12/2012 Bài giảng: Sanh Lão Bịnh Tử Khổ
Vấn đạo: Giải đáp thắc mắc phần 1
Nhạc: Người Yêu Cô Đơn
Montréal, Canada mp3
02/05/2012 Bài giảng: Khóa 1 Vĩ Kiên 17-4-1986 Tu Đạo Kinh 1
Vấn Đạo: Thực hành tự cứu 2.
Nhạc: Biết đến bao giờ
TV Vĩ Kiên mp3
01/29/2012 Bài giảng: Manila 13-02-1983 Mồng 1 Tết Quý Hợi
Vấn Đạo: Thực hành tự cứu 2,
Nhạc: Xuân Mơ
Manila mp3
01/22/2012 Thầy Chúc tết: Chúc Mừng Tân Niên 25-01-1982
Bài giảng: Manila 13-02-1983 Mồng 1 Tết Quí Hợi
Nhạc: Tình Xuân
Manila mp3
01/15/2012 Bài giảng: Tết Đinh Tỵ Sài gòn 12-02-1977
Vấn đạo: Thực hành tự cứu 1 + Thonon 21-02-1998 hỏi về Ông Táo
Nhạc: Rồng Bay
Thonon, France mp3
01/08/2012 Bài Giảng: Tết Bính Dần 11-1-1986
Vấn Đạo: Thực hành tự cứu 1 (tt)
Nhạc: Sống Tu Thiền
Thiền Đường Montreal mp3
01/01/2012 Bài Giảng: Vui Xuân 01- Montreal 01-01-1990
Vấn đạo: Thực hành Tự Cứu 01
Nhạc: Xuân Vô Vi
Thiền Đường Montreal mp3
       

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it