• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

video_Le_tuong_niem_DH_2011

Video Trình Chiếu ngày Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 30,

TRÍ TÂM TỰ THỨC, trên Du Thuyền Adventure of the Seas,

Valencia, Spain ngày 23.09.2011