• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chơn Kinh

Chơn Kinh, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

Title Date Location Live Streaming Download
Chơn Kinh 01 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 02 1986 TV Vĩ Kiên mp3

Chơn Kinh 03

1986 TV Vĩ Kiên mp3

Chơn Kinh 04

1986

TV Vĩ Kiên

mp3
Chơn Kinh 05 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 06 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 07 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 08 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 09 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 10 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 11 1986 TV Vĩ Kiên mp3
Chơn Kinh 12 1986 TV Vĩ Kiên mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.