• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội 2010 ngày 3

Thonon_Thay_giang_4 Thonon_Thay_giang_5-2.jpg Thonon_Thay_giang_6-2.jpg

Đại Hội 2010 ngày 3, 4p1

Buối sáng ngày thứ ba 23.09.2010

Tu Học Vấn ĐạoĐại Hội 2010 ngày 3, 4p2

Buối sáng ngày thứ ba 23.09.2010

Tu Học Vấn Đạo (tiếp theo)

Đại Hội 2010 ngày 3, 4p3

Buối chiều ngày thứ ba 23.09.2010

Tu Học Vấn ĐạoThonon_van_dao_8-2.jpg Thonon_van_dao_9-2.jpg Thonon_van_dao_10-2.jpg

Đại Hội 2010 ngày 3, 4p4

Buối chiều ngày thứ ba 23.09.2010

Tu Học Vấn Đạo (tiếp theo)Đại Hội 2010 ngày 3, 4p5

Buối chiều ngày thứ ba 23.09.2010

Tu Học Vấn Đạo (tiếp theo)Đại Hội 2010 ngày 3, 4p6

Buối chiều ngày thứ ba 23.09.2010

Tu Học Vấn Đạo (tiếp theo)

 

Thonon_van_dao_11-2.jpg Thonon_van_dao_12-2.jpg Thonon_van_dao_13-2

Đại Hội 2010 ngày 3, 5p1

Buối tối ngày thứ ba

23.09.2010

Văn Nghệ

 

Đại Hội 2010 ngày 3, 5p2

Buối tối ngày thứ ba

23.09.2010

Văn Nghệ (tiếp theo)

 

Đại Hội 2010 ngày 3, 5p3

Buối tối ngày thứ ba

23.09.2010

Văn Nghệ (tiếp theo)

 

Thonon_van_dao_11-2.jpg

 

 

Đại Hội 2010 ngày 3, 5p4

Buối tối ngày thứ ba

23.09.2010

Bế Mạc Đại Hội