• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
09/25/2016 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 04-07-1986 QUI HÀNH
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 VIKIEN 06-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC: THẦY VỀ
Vancouver mp3
09/18/2016 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 04-07-1986 Qui Hành,
Khóa 1 VK 15-04-1986 Vấn Đạo
NHẠC: Hạnh Đức
Vancouver mp3
09/11/2016 BÀI GIẢNG: Khóa 2 VK 21-04-1986 - 10 Điều Tâm Đạo,
Mình Gần Với Phần Hồn Là Gì?
NHẠC: Bạn Ơi
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
09/04/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 Phân Tách Đời Đạo,
Vương Vấn Về Tình Yêu
NHẠC: Yêu
Roma mp3
08/28/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO
VẤN ĐẠO: Bịnh Tâm Thần Làm Sao Trị Được
NHẠC: Gieo Duyên
Roma mp3
08/21/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO
VẤN ĐẠO: TRONG GIA ĐÌNH PHẢI HOÀ, KHÔNG PHÂN BIỆT CHAY MẶN
NHẠC: Chiếc Áo Tình Thương
Roma mp3
08/14/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO
VẤN ĐẠO: TRONG GIA ĐÌNH PHẢI HOÀ, KHÔNG PHÂN BIỆT CHAY MẶN
NHẠC: GIẢI THÔNG ĐỜI ĐẠO
Roma mp3
08/08/2016 BÀI GIẢNG: BANGKOK 21-02-1986 THỰC HÀNH TỰ THỨC
VẤN ĐẠO: LÀM SAO TRỞ THÀNH NGƯỜI HIỀN THÊ?
NHẠC: YÊU
Bangkok mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013    


>