• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/14/2014 Bài Giảng: MONTREAL 04-04-1982 TÌM LẼ DU DƯƠNG (TT)
Vấn Đạo: THIỀN VÔ VI CÓ BỊ TẨU HOẢ NHẬP MA KHÔNG?
Nhạc: NHÌN CON
Montreal mp3
12/07/2014 Bài Giảng: MONTREAL 04-04-1982 TÌM LẼ DU DƯƠNG
Vấn Đạo: BẮT ĐẦU THIỀN CÓ CẦN MINH SƯ HƯỚNG DẪN ĐỂ TRÁCH SAI LẠC KHÔNG?
Nhạc: BẠN ƠI 6
Montreal mp3
11/30/2014 Bài Giảng: MONTREAL 7-11-1982 ĐẠO LÀ GÌ (TT)
Vấn Đạo: NÊN XEM BĂNG VIDEO THỰC HÀNH, HAY NÊN TIN BẠN ĐẠO
Nhạc: BẠN ƠI 5
Montreal mp3
11/23/2014 Bài Giảng: MONTREAL 7-11-1982 ĐẠO LÀ GÌ (TT)
Vấn Đạo: NGƯỜI TA NÓI NGỒI THIỀN LÀ NHẮM MẮT BỎ BÊ CÔNG VIỆC NHÀ LÀ SAO?
Nhạc: BẠN ƠI 4
Montreal mp3
11/16/2014 Bài Giảng: MONTREAL 7-11-1982 DAO LA GI
Vấn Đạo: BON PHAN VA TRACH NHIEM CUA NGUOI TU VOVI CHAN CHANH LA GI
Nhạc: BẠN ƠI 3
Montreal mp3
11/09/2014 Bài Giảng: KENT 30-05-1982 GIẢI MINH MÊ LOẠN
Vấn Đạo: NIỆM PHẬT BẰNG TIẾNG PHẠN ĐƯỢC KHÔNG?
Nhạc: BẠN ƠI 2
Kent, WA. mp3
11/02/2014 Bài Giảng: KENT 30-05-1982 GIẢI MINH MÊ LOẠN
Vấn Đạo: CHỦ TRƯƠNG CỦA VÔ VI
Nhạc: BẠN ƠI
Kent, WA. mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Tiến Trình Xây Dựng Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013