• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
10/04/2015 Bài Giảng: GIẢI GIỚI PHÂN MINH
Vấn Đạo:   NHAN LÀ GÌ-ĐẠI LINH CĂN KHÓA 3 TVVK VẤN ĐẠO
NHẠC:       ĐẠO TÂM
Montreal mp3
09/27/2015 Bài Giảng: Amphion 10-08-1984 Lễ Trung Ngươn
Vấn Đạo: Khóa 1 Vĩ Kiên 15-04-1986
NHẠC: Mẹ Ơi
Amphion mp3
09/20/2015 Bài Giảng: QUI KHONG TU THUC MONTREAL 05-06-1983 (tt)
Vấn Đạo: VAN DAO 01 MONTREAL 16-10-1983 (tt)
NHẠC: KHÚC NHẠC TÌNH QUÊ
Montreal mp3
09/13/2015 Bài Giảng: QUI KHONG TU THUC MONTREAL 05-06-1983 (tt)
Vấn Đạo: VAN DAO 01 MONTREAL 16-10-1983 (tt)
NHẠC: THẦY VỀ
Montreal mp3
09/06/2015 Bài Giảng: QUI KHONG TU THUC MONTREAL 05-06-1983
Vấn Đạo: VAN DAO 01 MONTREAL 16-10-1983
NHẠC: THUONG CHA
Montreal mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013