• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
07/27/2014 Bài Giảng: Montreal 18-10-1981 Thực Chất Và Tình Thương
Vấn Đạo: Thiền Có Ích Lợi Gì
Nhạc: Duyên Nghiệp
Montreal mp3
07/20/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 02
Vấn Đạo: Thiền Khác Với Tu Như Thế Nào
Nhạc: Cái Không
Amphion mp3
07/13/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 02
Vấn Đạo: Người Ta Sinh Ra Để Làm Gì
Nhạc: Đạo Tâm
Amphion mp3
07/06/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 01
Vấn Đạo: Amphion 21-11-1981
Nhạc: Kiếp Hoa
Amphion mp3
06/29/2014 Bài Giảng: Amphion 21-11-1981 Thuyết Pháp 01
Vấn Đạo: Amphion 21-11-1981
Nhạc: Đời ta như chiếc lá vàng
Amphion mp3
06/22/2014 Bài Giảng: Montreal 15-02-1981 Tham Dục Cơ Tạng 01 (tt)
Vấn Đạo: Thonon 21-02-1998 KSC TTHB 06,07
Nhạc: Yêu Cha
Montreal mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Tiến Trình Xây Dựng Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013