• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
02/22/2015 Bài Giảng: CHÚC MỪNG TÂN NIÊN MANILA 25-01-1982, TẾT TÂN MÙI SAN DIEGO 17-02-1991.
Vấn Đạo: THỰC HÀNH 01
Nhạc: TÌNH XUÂN
San Diego mp3
02/15/2015 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 02
Vấn Đạo: THỰC HÀNH 01
Nhạc: TÌNH
Montreal mp3
02/08/2015 Bài Giảng: CHOISY LE ROI 01-01-1983 THUYẾT PHÁP 01
Vấn Đạo: TẠI SAO PHẢI THIỀN ĐỊNH
Nhạc: ĐUỐC SÁNG SOI ĐƯỜNG
CHOISY LE ROI mp3
02/01/2015 Bài Giảng: MONTREAL 17-10-1982 HỌC NHẪN HỌC HOÀ (TT)
Vấn Đạo: LÀM SAO GIỮ TÂM YÊN
Nhạc: YÊU
Montreal mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Tiến Trình Xây Dựng Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013