• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
08/24/2014 Bài Giảng: Montreal 24-5-1981 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ (tt)
Vấn Đạo: Thực Hành 02
Nhạc: Thực Hành
Montreal mp3
08/17/2014 Bài Giảng: Montreal 24-5-1981 Sanh Lão Bịnh Tử Khổ
Vấn Đạo: Thực Hành 01
Nhạc: Công Cha Nghĩa Mẹ
Montreal mp3
08/10/2014 Bài Giảng: Thầy Giảng cho Radio 03
Vấn Đạo: Thế Nào Là Tu Đúng, Làm Đúng
Nhạc: Trăng Rằm
Montreal mp3
08/03/2014 Bài Giảng: Montreal 18-10-1981 Thực Chất Và Tình Thương (tt)
Vấn Đạo: Con Người Từ Đâu Tới
Nhạc: Thăng Hoa
Montreal mp3
07/27/2014 Bài Giảng: Montreal 18-10-1981 Thực Chất Và Tình Thương
Vấn Đạo: Thiền Có Ích Lợi Gì
Nhạc: Duyên Nghiệp
Montreal mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Tiến Trình Xây Dựng Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013