• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
04/20/2014 Bài Giảng: Tu Hành Chơn Pháp
Vấn Đạo: Khoá 1 Vĩ Kiên 15-4-1986 Vấn Đạo
Nhạc: Đời Ta Như Chiếc Lá Vàng
Vĩ Kiên mp3
04/13/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 26-03-1978 Ngoại Cảnh Tham Sân
Vấn Đạo: Sài Gòn ngày 26-03-1978 Ngoại Cảnh Tham Sân
Nhạc: Duyên Nghiệp
Sài Gòn mp3
04/06/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 29-01-1978 Bầu Trời Thanh Tịnh
Vấn Đạo: Giải Đáp Thắc Mắc Về Đời Sống 2
Nhạc: Tiên Giới Thiền Ca
Sài Gòn mp3
03/30/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 04-12-1977 Duyên Từ Bi Khai Mở
Vấn Đạo: SaiGon 02-10-1977 Duyên Kiếp Đương Hành
Nhạc: Thực Hành
Sài Gòn mp3
03/23/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 02-10-1977 Duyên Kiếp Dương Hành
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 1
Nhạc: Này Người
Sài Gòn mp3
03/16/2014 Bài Giảng: Sài Gòn ngày 02-10-1977 Duyên Kiếp Dương Hành
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 2
Nhạc: Về Với Mẹ Yêu
Sài Gòn mp3
03/09/2014 Bài Giảng: Montreal 1980 - Văn Tự Vô Vi 2
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 1
Nhạc: Đời Đạo Sáng Trong
Montreal mp3
03/02/2014 Bài Giảng: Montreal 1980 - Văn Tự Vô Vi 1
Vấn Đạo: Giải đáp thắc mắc về đời sống 1
Nhạc: Cô Gái Vô Vi
Montreal mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Tiến Trình Xây Dựng Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013