• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
02/07/2016 Bài Giảng: ĐÊM GIAO THỪA DINH MÃO
VẤN ĐẠO: BANKSTOWN 12-01-1987
NHẠC: XUÂN DI LẠC
Bankstown mp3
01/31/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 02
VẤN ĐẠO: THỰC HÀNH 01
NHẠC: THẦY VỀ
Montreal mp3
01/24/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 01
VẤN ĐẠO: LOÀI NGƯỜI TỪ ĐÂU ĐẾN
NHẠC: CHÚ XỒI KHUYẾN TU
Montreal mp3
01/17/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 01
VẤN ĐẠO: VẤN ĐẠO CÙNG THẦY, DALLAS 1988
NHẠC: CUỘC SỐNG TRẦN GIAN
Montreal mp3
01/10/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 01
VẤN ĐẠO: MONTREAL 16-10-1983 VẤN ĐẠO 01
NHẠC: CẢNH ĐỜI
Montreal mp3
01/03/2016 Bài Giảng: Thầy giảng cho đồng bào VN tại Crytal Palace
VẤN ĐẠO: Thầy giảng cho đồng bào VN tại Crytal Palace
NHẠC: Xuân Di Lạc
Crytal Palace mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013