• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
10/23/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 16-04-1986 SỰ NHỊN NHỤC
VẤN ĐẠO: KHÓA 4 VIKIEN 15-05-1986 VẤN ĐẠO (TT)
NHẠC:      NHỊN NHỤC
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/16/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 15-04-1986 GIẢI NGHIỆP TÂM (tt)
VẤN ĐẠO: KHÓA 4 VIKIEN 15-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC:      DUYÊN NGHIỆP 2
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/09/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 15-04-1986 GIẢI NGHIỆP TÂM (tt)
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 VIKIEN 06-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC:      DUYÊN NGHIỆP
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/02/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 15-04-1986 GIẢI NGHIỆP TÂM
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 VIKIEN 06-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC:      GIẢI NGHIỆP
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013    


>