• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nhân Gian Du Ký

Nhân Gian Du Ký

Title Date Location Live Streaming Download
Nhân Gian Du Ký 1 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 2 1986 Montreal mp3

Nhân Gian Du Ký 3

1986 Montreal mp3

Nhân Gian Du Ký 4

1986

Montreal

mp3
Nhân Gian Du Ký 5 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 6 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 7 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 8 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 9 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 10 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 11 1986 Montreal mp3
Nhân Gian Du Ký 12 1986 Montreal mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.