• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1980b

Băng Giảng 1980

Title Date Location Live Streaming Download
Văn Tự Vô Vi 1 1980 Montreal mp3
Văn Tự Vô Vi 2 1980 Montreal mp3

Văn Tự Vô Vi 3

1980 Montreal mp3

Văn Tự Vô Vi 4

1980

Montreal

mp3
Thuyết Pháp 1 11-11-1980 Nanterre mp3
Thuyết Pháp 2 11-11-1980 Nanterre mp3
Thuyết Pháp 3 11-11-1980 Nanterre mp3
Thuyết Pháp 4 11-11-1980 Nanterre mp3
Sai Một Ly Đi Một Dậm 14-11-1980 Choisy Le Roi Sai mp3
Thuyết Pháp 1 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 2 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 3 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 4 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 5 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 6 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 7 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 8 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 9 14-11-1980 Amphion mp3
Thuyết Pháp 10 14-11-1980 Amphion mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.