• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1980a

Băng Giảng 1980

Title Date Location Live Streaming Download
Thuyết Pháp 1 19-01-1980 Montreal mp3
Thuyết Pháp 2 19-01-1980 Montreal mp3

Thuyết Pháp 3

19-01-1980 Montreal mp3

Luận Đạo 1

21-01-1980

Montreal

mp3
Luận Đạo 2 21-01-1980 Montreal mp3
Luận Đạo 3 21-01-1980 Montreal mp3
Vấn Đạo 29-03-1980 Montreal mp3
Luận Đàm 1 09-11-1980 Nanterre mp3
Luận Đàm 2 09-11-1980 Nanterre mp3
Luận Đàm 3 09-11-1980 Nanterre mp3
Luận Đàm 4 09-11-1980 Nanterre mp3
Luận Đàm 5 09-11-1980 Nanterre mp3
Luận Đàm 6 09-11-1980 Nanterre mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.