• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
09/27/2014 Trích đoạn bài giảng "Hào Quang Vô Tận" trong ngày cuối (7/7/1985) của Đại Hội Kỳ 4 tại LongBeach, California;
Nhạc: "Tình Thương & Đạo Đức "; Vấn Đạo
LongBeach, California mp3
09/20/2014 Trích đoạn bài giảng "Tham Thiền Quán Thông" trong ngày đầu (5/7/1985) của Đại Hội Kỳ 4 tại LongBeach, California;
Nhạc: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
LongBeach, California mp3
09/13/2014 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 23" (phần cuối) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Bạc Bàn"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/06/2014 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 23" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it