• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
10/22/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần 1) ngày 10 tháng 06 năm 1984 tại Paris ;
Ngâm Thơ: "Kiếp Căn"; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
10/15/2016 Lời chú giảng Hồi 96 Thiên Đàng Du Ký ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ;
Nhạc: "Trăng Rằm"; Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
10/08/2016 Bài Giảng "Từ Biệt Quy Thức" tại Amphion les Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984 (phần cuối) ;
Nhạc: "Bạn Ơi 4"; Vấn Đạo
Amphion les Bains, Pháp Quốc mp3
10/01/2016 Bài Giảng "Từ Biệt Quy Thức" tại Amphion les Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984 (phần 2) ;
Nhạc: "Thầy Tôi"; Vấn Đạo
Amphion les Bains, Pháp Quốc mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it