• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
10/14/2017 Bài Giảng QUY HẠNH (phần 1) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5 tại Vancouver, Canada ngày 4 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Ngày Giỗ Đức Thầy Lương Vĩ Kiên"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
10/07/2017 Bài giảng Âu Á Tương Hội (phần cuối) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 15, Bangkok, Thai Lan, ngày 28 tháng 12 năm 1996;
Nhạc: "Người Hát Trên Non"; Vấn Đạo
Bangkok, Thai Lan mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it