• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
04/25/2015 Bài giảng trong Đại Hội Kỳ 9 "Hải Vận Hành Hương" (phần 2) ngày 10 tháng 8 năm 1990 tại Florida, Mỹ Quốc;
Nhạc: "Đường Đi Thật"; Vấn Đạo
Florida, USA mp3
04/18/2015 Bài giảng trong Đại Hội Kỳ 9 "Hải Vận Hành Hương" (phần 1) ngày 10 tháng 8 năm 1990 tại Florida, Mỹ Quốc;
Nhạc: "Mẹ Từ Bi"; Vấn Đạo
Florida, USA mp3
04/11/2015 Bài giảng "Phụ Ái Kỳ 21" (phần cuối) ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Montréal, Canada ;
Nhạc: "Yêu Cha"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
04/04/2015 Bài giảng "Phụ Ái Kỳ 21" (phần 1) ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Montréal, Canada ;
Nhạc: "Yêu"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it