• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
07/04/2015 Bài giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần 1) tại San Jose, California, ngày 30 tháng 6 năm 1985 ;
Nhạc: " Xa Quê Hương"; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
06/27/2015 Trích đoạn bài thuyết giảng "Bi Trí Dũng" tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 21 tháng 6 năm 1986 ;
Nhạc: " Bé Vui"; Vấn Đạo
Oroville, California mp3
06/20/2015 Bài giảng "Hành Triển Khai Minh" (phần cuối) ngày 23 tháng 12 năm 1984 tại Melbourne, Úc Châu;
Nhạc: " Hồn Thiêng"; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
06/13/2015 Bài giảng "Hành Triển Khai Minh" (phần 2) ngày 23 tháng 12 năm 1984 tại Melbourne, Úc Châu;
Nhạc: " Biển Yêu "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
06/06/2015 Bài giảng "Hành Triển Khai Minh" (phần 1) ngày 23 tháng 12 năm 1984 tại Melbourne, Úc Châu;
Nhạc: " Trăng Rằm "; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it