• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
02/28/2015 Bài giảng "Tết Tân Mùi" (phần cuối) tại San Diego, California, ngày 17 tháng 2 năm 1991;
Nhạc: "Dâng Lên Thầy"; Vấn Đạo
San Diego, California mp3
02/21/2015 Bài giảng "Tết Tân Mùi" (phần 2) tại San Diego, California, ngày 17 tháng 2 năm 1991;
Nhạc: "Tình Xuân"; Vấn Đạo
San Diego, California mp3
02/14/2015 Bài giảng "Tết Tân Mùi" (phần 1) tại San Diego, California, ngày 17 tháng 2 năm 1991;
Nhạc: "Xuân Trời"; Vấn Đạo
San Diego, California mp3
02/07/2015 Bài giảng "Sự Tham Dục Của Cơ Tạng" (phần cuối) tại Montréal, Canada, ngày 15 tháng 2 năm 1981;
Nhạc: "Thực Hành"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it