• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
08/19/2017 Trích đoạn phần 2 bài giảng trong khóa BI TRÍ DŨNG tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 24 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Cảm Tạ Thầy Yêu "; Vấn Đạo
California, USA mp3
08/12/2017 Trích đoạn phần 1 bài giảng trong khóa BI TRÍ DŨNG tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 24 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Hẹn Hò"; Vấn Đạo
California, USA mp3
08/05/2017 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 12" tại Montréal, Canada, ngày 29 tháng 3 năm 1980;
Ngâm Thơ: "Nhìn Con"; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it