• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
04/23/2016 Bài Giảng "Khai Tâm" (phần 2) ngày 14 tháng 7 năm 1984 tại Gien, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Duyên Nghiệp "; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
04/16/2016 Bài Giảng "Khai Tâm" (phần 1) ngày 14 tháng 7 năm 1984 tại Gien, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Chèo Thuyền Qua Sông"; Vấn Đạo
Gien, Pháp Quốc mp3
04/09/2016 Lời Chú Giảng Hồi 12 của Bộ Sách Thiên Đàng Du Ký ;
Nhạc: "Hướng Trời"; Vấn Đạo
TV Vĩ Kiên, California mp3
04/02/2016 Bài giảng nhân dịp Lễ Phục Sinh và Thanh Minh (tiếp theo & hết) tại Bankstown, Úc Châu, ngày 2 tháng 4 năm 1988 ;
Vọng Cổ: " Tình Yêu Siêu Thoát " (p2); Vấn Đạo
Bankstown, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it