• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
11/22/2014 Bài giảng "Dục Vọng Bất Thành" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 01 tháng 01 năm 1978; Nhạc: "Hành Trang"; Vấn Đạo Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/15/2014 Trích đoạn bài giảng "Phá Mê Phá Chấp" (phần cuối) tại Montréal, Candada, ngày 11 tháng 4 năm 1982; Nhạc: "Mẹ Từ Bi"; Vấn Đạo Montréal, Canada mp3
11/08/2014 Trích đoạn bài giảng "Phá Mê Phá Chấp" (phần 2) tại Montréal, Candada, ngày 11 tháng 4 năm 1982; Nhạc: "Yêu"; Vấn Đạo Montréal, Canada mp3
11/01/2014 Trích đoạn bài giảng "Phá Mê Phá Chấp" (phần 1) tại Montréal, Candada, ngày 11 tháng 4 năm 1982; Nhạc: "Đường Đi Thật"; Vấn Đạo Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it