• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
08/16/2014 Trích đoạn bài giảng "Phụ Ái Kỳ 23" (phần cuối) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Con Ơi - 2"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/09/2014 Trích đoạn bài giảng "Phụ Ái Kỳ 23" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Cô Gái Phù Sinh"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/02/2014 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 12" tại Montréal, Canada, ngày 29 tháng 3 năm 1980;
Ngâm Thơ: "Nhìn Con"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it