• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
06/25/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần 1) ngày 10 tháng 6 năm 1984 tại Paris, Pháp Quốc;
Ngâm Thơ: "Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần" ; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
06/18/2016 Bài giảng "Lập Hạnh Tại Thế" (phần cuối) ngày 6 tháng 6 năm 1981 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Thương Cha" ; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
06/11/2016 Bài giảng "Lập Hạnh Tại Thế" (phần 2) ngày 6 tháng 6 năm 1981 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Thực Hành Tự Cứu" ; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
06/04/2016 Bài giảng "Lập Hạnh Tại Thế" (phần 1) ngày 6 tháng 6 năm 1981 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Hành Trang" ; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it