• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/10/2016 Trích đoạn bài thuyết giảng "Giá Trị Của Một Linh Căn" - cuốn 1, tại Texas ngày 22 tháng 6 năm 1993 ;
Nhạc: "Nhớ Nhau"; Vấn Đạo
Texas, Mỹ Quốc mp3
12/03/2016 Bài thuyết giảng tại Tampa, Florida, (phần cuối) ngày 29 tháng 11 năm 1987 ;
Nhạc: "Nhìn Hạnh Thầy"; Vấn Đạo
Florida, Mỹ Quốc mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it