• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
04/22/2017 Bài giảng trong Lễ Bế Mạc Khóa Bi Trí Dũng tại Thiền Viện Hai Không ngày 24 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy"; Vấn Đạo
California, Mỹ Châu mp3
04/15/2017 Trích đoạn bài giảng ngày 26 tháng 4 năm 1986 trong Khóa 2 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Nhạc: "Bài Ca Thức Giác"; Vấn Đạo
California, Mỹ Châu mp3
04/08/2017 Bài giảng "Nhắc Nhở Nguyên Linh" (phần cuối) tại Sydney, Úc Châu, ngày 13 tháng 1 năm 1985;
Vọng cổ: "Tưởng Nhớ Thầy"; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
04/01/2017 Bài giảng "Nhắc Nhở Nguyên Linh" (phần 2) tại Sydney, Úc Châu, ngày 13 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: "Mẹ Tôi"; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it