• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
07/23/2016 Lời Chú Giảng Hồi 31 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Ngâm Thơ: "Quốc Hồn" (trích đoạn 2); Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/16/2016 Lời Chú Giảng Hồi 13 bộ sách Thiên Đàng Du Ký, ngày 6 tháng 10 năm 1987 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Ngâm Thơ: "Quốc Hồn" (trích đoạn 1); Vấn Đạo
California, Mỹ Quốc mp3
07/09/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần cuối) ngày 10 tháng 6 năm 1984 tại Paris, Pháp Quốc;
Nhạc: "Nắng Hè" ; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
07/02/2016 Bài giảng "Tận Diệt Si Mê" (phần 2) ngày 10 tháng 6 năm 1984 tại Paris, Pháp Quốc;
Nhạc: "Tu Đi Em" ; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it