• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
07/19/2014 Trích đoạn bài giảng "Con Đường Tiến Hóa" (phần cuối) tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 3 tháng 4 năm 1983;
Nhạc: "Dâng Lên Thầy"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
07/12/2014 Trích đoạn bài giảng "Con Đường Tiến Hóa" (phần 2) tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 3 tháng 4 năm 1983;
Vọng Cổ: "Cảnh Đời"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
07/05/2014 Trích đoạn bài giảng "Con Đường Tiến Hóa" (phần 1) tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 3 tháng 4 năm 1983;
Nhạc: "Bạn Về Đây"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it