• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
05/16/2015 Bài giảng "Đoạn Đường Tu Học" (phần 1) ngày 29 tháng 5 năm 1983 tại Montréal, Canada;
Nhạc: " Hành Trang "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
05/9/2015 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 21" ngày 1 tháng 6 năm 1980 tại Florida, Mỹ Quốc;
Nhạc: " Mẹ Ơi "; Vấn Đạo
Florida, USA mp3
05/2/2015 Bài giảng trong Đại Hội Kỳ 9 "Hải Vận Hành Hương" (phần cuối) ngày 10 tháng 8 năm 1990 tại Florida, Mỹ Quốc;
Ngâm Thơ: "Đạo Tâm (trích đoạn)"; Vấn Đạo
Florida, USA mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it