• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
02/18/2017 Bài giảng "Chúc Tết Năm Bính Dần" (phần cuối) tại Hồng Kông ngày 11 tháng 1 năm 1986;
Nhạc: "Đường Về Thiên Thai"; Vấn Đạo
Hồng Kông, Á Châu mp3
02/11/2017 Bài giảng "Chúc Tết Năm Bính Dần" (phần 2) tại Hồng Kông ngày 11 tháng 1 năm 1986;
Nhạc: "Người Hát Trên Non"; Vấn Đạo
Hồng Kông, Á Châu mp3
02/04/2017 Bài giảng "Chúc Tết Năm Bính Dần" (phần 1) tại Hồng Kông ngày 11 tháng 1 năm 1986;
Nhạc: "Xuân Vô Vi"; Vấn Đạo
Hồng Kông, Á Châu mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it