• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
03/28/2015 Bài giảng "Thực Hành Chơn Giác" (phần cuối) ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Bạn Ơi 6"; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
03/21/2015 Bài giảng "Thực Hành Chơn Giác" (phần 2) ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Quê Mẹ"; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
03/14/2015 Bài giảng "Thực Hành Chơn Giác" (phần 1) ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc ;
Nhạc: "Tu Vô Vi"; Vấn Đạo
Paris, Pháp Quốc mp3
03/07/2015 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 191" ngày 16 tháng 11 năm 1974 tại Sài Gòn, Việt Nam ;
Nhạc: "Mẹ Tôi"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Viêt Nam mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it