• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
02/17/2018 Bài thuyết giảng "HỒI XUÂN" (phần cuối) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Pattaya, Thái Lan, ngày 16 tháng 1 năm 1983
Nhạc: "Xuân Trời"; Vấn Đạo
Pattaya, Thái Lan mp3
02/10/2018 Bài thuyết giảng "HỒI XUÂN" (phần 1) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Pattaya, Thái Lan, ngày 16 tháng 1 năm 1983
Nhạc: "Hướng Trời"; Vấn Đạo
Pattaya, Thái Lan mp3
02/03/2018 Bài thuyết giảng "Trụ Trong Thanh Điển" (phần cuối) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal, Canada ngày 15 tháng 3 năm 1981;
Nhạc: "Tây Phương"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it