• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
05/21/2016 Bài giảng nhân mùa Phật Đản (phần 2) ngày 9 tháng 6 năm 1985 tại Vancouver, Canada;
Nhạc: "Nhớ Thương Thầy" ; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
05/14/2016 Bài giảng nhân mùa Phật Đản (phần 1) ngày 9 tháng 6 năm 1985 tại Vancouver, Canada;
Nhạc: "Nhớ Thương Thầy" ; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
05/07/2016 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 1" tại Montréal
Nhạc: "Về Với Mẹ Yêu" ; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it