• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1982

Băng Giảng

Title

Tháng-Ngày-Năm

Location Live Streaming

Download,iPhone, iPAD

Đức Thầy thuyết giảng tại Paris 01-28-1982 Paris, France mp3
Tựu Tan Dũng Tiến 03-28-1982 Montreal, Canada mp3
Tìm Lẽ Du Dương 04-04-1982 Montreal, Canada mp3
Phá Mê Phá Chấp 04-11-1982 Montreal, Canada mp3
Đức Thầy thuyết giảng tại Montreal 04-18-1982 Montreal, Canada mp3
Tìm về nguyên lai bổn tánh 05-23-1982 Montreal, Canada mp3
Giải Minh Mê Loạn 05-30-1982 Kent, Washington mp3
Khánh thành thiền đường Montreal 07-11-1982 Montreal, Canada mp3
Học Nhẫn Học Hòa 07-17-1982 Montreal, Canada mp3
Con Người Là Ánh Sáng 14-02-1982 Culver, California, USA mp3
Phá Mê Phá Chấp 11-04-1982 Montreal, Canada mp3
Niềm Tin Trong Khổ 24-04-1982 Montreal, Canada mp3
Điển Hành Tâm Giải 24-10-1982 Montreal, Canada mp3
Thiền Giác Thức Tâm 31-10-1982 Montreal, Canada mp3
Đạo Là Gì ? 07-11-1982 Montreal, Canada mp3
Hôn Mê Tạm Cảnh 17-12-1982 Toulouse, France mp3
Hồi Sinh Lực Học 26-12-1982 Gien, France mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.