• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Giới Thiệu

Kính chào quý vị,


Người xưa có nói:

Thân người khó được
Phật Pháp khó nghe
Duyên lành khó gặp
Xứ Phật khó về

Mạng lưới này được tạo dựng với những ước mong được san xẻ những lời giảng dạy của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng cùng Pháp Thiền. Quý vị có thể nghiên cứu và mượn Pháp Thiền này tự thực hành, để ổn định tâm thân, tìm lại những giây phút thanh thản trong tâm hồn.