• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2018

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
03/17/2018 Bài giảng "DUYÊN NGHIỆP DẪN TU" (phần 1) tại Manila, Phi Luật Tân ngày 26 tháng 4 năm 1985;
Nhạc: "Tu Vô Vi"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
03/10/2018 Bài giảng "Đường Về Nguồn Cội" (phần cuối) tại Manila, Phi Luật Tân ngày 24 tháng 4 năm 1983
Nhạc: "Đường không đi không đến"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
03/03/2018 Bài giảng "Đường Về Nguồn Cội" (phần 2) tại Manila, Phi Luật Tân ngày 24 tháng 4 năm 1983
Nhạc: "Bạn Ơi 6"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
02/24/2018 Bài giảng "Đường Về Nguồn Cội" (phần 1) tại Manila, Phi Luật Tân ngày 24 tháng 4 năm 1983
Nhạc: "Đường Về Thiên Thai"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
02/17/2018 Bài thuyết giảng "HỒI XUÂN" (phần cuối) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Pattaya, Thái Lan, ngày 16 tháng 1 năm 1983
Nhạc: "Xuân Trời"; Vấn Đạo
Pattaya, Thái Lan mp3
02/10/2018 Bài thuyết giảng "HỒI XUÂN" (phần 1) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Pattaya, Thái Lan, ngày 16 tháng 1 năm 1983
Nhạc: "Hướng Trời"; Vấn Đạo
Pattaya, Thái Lan mp3
02/03/2018 Bài thuyết giảng "Trụ Trong Thanh Điển" (phần cuối) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal, Canada ngày 15 tháng 3 năm 1981;
Nhạc: "Tây Phương"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/27/2018 Bài thuyết giảng "Trụ Trong Thanh Điển" (phần 2) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal, Canada ngày 15 tháng 3 năm 1981;
Nhạc: "Bước Lên Bậc Thang"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/20/2018 Bài thuyết giảng "Trụ Trong Thanh Điển" (phần 1) của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal, Canada ngày 15 tháng 3 năm 1981;
Nhạc: "Thương Cha"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/13/2018 Trích đoạn bài thuyết giảng trong khóa học Bi Trí Dũng tại Thiền Viện Hai Không năm 1986 (phần cuối);
Nhạc: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
Oroville , California mp3
01/06/2018 Trích đoạn bài thuyết giảng trong khóa học Bi Trí Dũng tại Thiền Viện Hai Không năm 1986;
Vọng cổ "Tâm Sự Đầu Năm" (tt); Vấn Đạo
Oroville , California mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it