• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2018

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
03/18/2018 BÀI GIẢNG: LAS VEGAS DHVV 14-1995 HỢP THỨC HÒA BÌNH
VẤN ĐẠO: TD TỨ THÔNG 09-04-1994 KSC HÒA BÌNH 04
NHẠC: VĨ KIÊN
Las Vegas mp3
03/11/2018 BÀI GIẢNG: LAS VEGAS DHVV 14-1995 HỢP THỨC HÒA BÌNH
VẤN ĐẠO: TD TỨ THÔNG 09-04-1994 KSC HÒA BÌNH 04
NHẠC: HỒI SINH SUM VẦY
Las Vegas mp3
03/04/2018 BÀI GIẢNG: LAS VEGAS DHVV 14-1995 HỢP THỨC HÒA BÌNH
VẤN ĐẠO: TD TỨ THÔNG 09-04-1994 KSC HÒA BÌNH 04
NHẠC: THA THỨ THƯƠNG YÊU
Las Vegas mp3
02/25/2018 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 14-01-1994 THUYẾT PHÁP 01
VẤN ĐẠO: TD TỨ THÔNG 09-04-1994 KSC HÒA BÌNH 03
NHẠC: XUÂN DI LẠC
Vancouver mp3
02/18/2018 BÀI GIẢNG: MANILA 25-01-1982 CHÚC MỪNG TÂN NIÊN - MỒNG 1 TẾT QUÍ HỢI
VẤN ĐẠO: MANILA - MỒNG 1 TẾT QUÍ HỢI
NHẠC: XUÂN VÔ VI
Manila mp3
02/11/2018 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 14-01-1994 THUYẾT PHÁP 01
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 4
NHẠC: NGHIÊM CHỈNH TU HÀNH
Vancouver mp3
02/04/2018 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 12-06-1993 THUYẾT PHÁP 01
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 4
NHẠC: VUI THIỀN
Vancouver mp3
01/28/2018 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 12-06-1993 THUYẾT PHÁP 01
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 4
NHẠC: CHÚ XỒI KHUYẾN TU
Vancouver mp3
01/21/2018 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 12-06-1993 THUYẾT PHÁP 01
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 3
NHẠC: LÚA TRỜI
Vancouver mp3
01/14/2018 BÀI GIẢNG: THIỀN VIỆN NHẪN HOÀ 17-05-1993 KHOÁ TỈNH TÂM 01
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 3
NHẠC: VỀ VỚI MẸ YÊU
Thiền Viện Nhẫn Hòa mp3
01/07/2018 BÀI GIẢNG: BRUXELLESV11-08-1993 KHAI MẠC DH TÂM LINH
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 2
NHẠC: KHÚC CA BÁO HIẾU
Đại Hội Vô Vi kỳ 12 mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it