• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Suối Đạo Vô Vi - Audio_3-mp3

Suối Đạo Vô Vi - Audio - mp3 giúp Quý Vị có thể tải xuống máy để nghe những khi không có Wi-Fi

Title Live Streaming Download, iPhone, iPad
92_Vợ chồng-tình dục-Ly dị-Con cái-gia đình-Ông Tơ Bà Nguyệt-Luật hóa sanh-ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
91_Những câu chuyện Huyền Bí của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
90_Tam hồn- Tam thanh-Hồn Vô sanh bất diệt -Tội hồn chưa hoàn tất -Nguyên lý vô sanh ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
89_Thiên hỏa đốt trượt hỏa-Y sĩ tự trị-Ánh sáng của Đại Bi-Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
88_Tình thương và đạo đức- Từ bi là sức mạnh của vũ trụ- Minh tâm phục vụ- Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
87_Thiên Đàng và Địa Ngục-Cây trường thọ- Hoa linh mệnh-Lời Giảng ĐứcThầy Lương Sĩ Hằng mp3
86_Chơn tu là gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp-Tu là tự nhiên và hồn nhiên-Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
85_Chỉ có ta sai chẳng có ai sai-sự liên hệ giữa hồn và vía - Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
84_Tổ chức Đại hội Vô Vi và hữu ích khi tham dự đại Hội Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
83_Giới luật điển quang Vô Vi- Chức sắc và trình độ Vô Vi-Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
82_Thiên dục –nhân dục-tham dục-điển trược-điển thanh- Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
81_«Tôi là bé tám » Lấy trời làm nhà lấy đất làm giường- Lời thuật tiểu sử Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
80_Sanh tử 1 lượt-Sanh lão bệnh tử khổ-Bệnh do tánh sanh tướng do tâm phát- Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
79_Thượng đế là đại thanh tịnh-Thức hòa đồng- Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
78_Mê chấp-Phá mê phá chấp-thị phi-Ngộ không-Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
77_Mỗi phần hồn đều có bông hoa ở cõi trên-Phó mặt cho Trời-Pháp tràng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
76_Thiên chúa và Vô Vi- Hy sinh theo Thiên Ý- Tình Thương Đức Chúa KiTô- Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
75_Sắc đẹp là hành đương sự-Nguyên điển-Duyên ngộ duyên-những mẫu chuyện vui của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
74_Đại bi-đại trí-đại dũng-Từ bi hỷ xả-Biển yêu nhân gian- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
     

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

  Khi mở nhiều băng để nghe đôi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.