• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tóm Lược 11 DVD Ôn Lại PPCP, p1

Tóm Lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, p1

1. Đặc điểm của Pháp Vô Vi
1.1 Tên Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
1.2 Thiền là gì và mục đích của thiền là gì ? 
1.3 Thiền và Tu có khác nhau không ?
1.4 Đặc điểm của Pháp Thiền Vô Vi là gì ?
1.5 Tu Vô Vi khác các Pháp khác ở chổ nào ?
1.6 Trong Vô Vi có mấy loại pháp ? Thân Pháp và Tâm Pháp
2. Cách Ngồi Thiền
2.1 Tại sao ngồi xếp bằng và có lợi ích gì ?
2.2 Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng ?
2.3 Tại sao lúc thiền răng phải kề răng ?
2.4 Tại sao phải co lưỡi ?
2.5 Khi mình co lưỡi nước miếng ra nhiều mình phải làm như thế nào ?
2.6 Tại sao phải nghiên bên trái để nuốt xuống ?
2.7 Trong tư thế ngồi Thiền, điểm nào quan trọng nhất ?
2.8 Ý nghĩa của co lưỡi răng kề răng
3. Nguyện
3.1 Tại sao trước khi thiền phải Nguyện
3.2 Khi vào ngồi thiền tại sao hai tay phải chắp lại ?
3.3 Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần
3.4 Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng
4. Pháp Soi Hồn
4.1 Tại sao chúng ta cần Soi Hồn ?
4.2 Nhìn giữa trung tâm chân mày, tập trung tên đĩnh đầu
4.3 Nhìn bằng ý và tập trung tên đỉnh đầu cùng một lúc
4.4 Tại sao phải bịch hai lỗ tai và bịch như thế nào ?
4.5 Một ngón tay chận ở màng tan một ở mí mắt để làm gì ? 
4.6 Hai xuất điển tìm một giao điểm là sao ?
4.7 Khi Soi Hồn khữu trượt lưu thanh bằng cách nào ?
4.8 Cữ hương tán là gì ?
4.9 Lư hương xạ nhiệt là gì ?
4.10 Tại sao khi Soi Hồn là liên lạc với Bề Trên ?
4.11 Chỉ Soi Hồn từ 5 tới 15 phút thôi vì còn dành thời giờ hành Pháp Luân và Thiền Định

Ghi Chú: Quý Vị có thể nhấn vô cuối góc tay phải dấu YouTube để coi theo tường chương với số mầu xanh

Tóm Lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, p2
5.0 Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC)
5.1 Tư thế ngồi trước khi thở
5.2 Tác dụng của răng kề răng nhẹ là cái gì ?
5.3 Phải ứng phó cử động khi có lịnh
5.4 Tại sao mình hạ Lịnh "Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu"
5.5 Hít bằng cách nào để cho Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC) có hiệu quả ?
5.6 Thở PLTC mấy hơi ?
5.7 Kết quả khi mình hết thở được thì tự nhiên nó bừng sáng tâm mình.
5.8 Thở tung lên bộ đầu, cái đầu nó lắc, lúc đó mình phải kềm hay không ?
5.9 Khi bụng căn phải giữ như vậy để tiếp tục hít lên.
5.10 PLTC giúp mình khai mở
5.11 Trước khi hít vô mỗi hơi phải hạ lịnh
5.12 Những người mới, hít nhẹ, hít không nỗi
5.13 Trước khi thở mỗi hơi phải nói: "Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu"
5.14 Căn bản tu hành -(khác với)- trình độ đã đạt
5.15 Giờ nào có thể làm PLTC?
5.16 Tư thế khi ngồi PLTC?
5.17 video Đức Thầy giảng
5.18 Khi mình hít thở phải làm thế nào?
5.19 Cái Hơi sẽ phải thoát lên từ đỉnh đầu
5.20 Tại sao phải ra lịnh khi làm PLTC?
5.21 video Đức Thầy giảng
5.22 video Đức Thầy giảng
5.23 audio Đức Thầy giảng
5.24 video Đức Thầy giảng
5.25 audio Đức Thầy giảng
5.26 Khi hít vô phải làm như thế nào mới đúng?
5.27 audio Đức Thầy giảng
5.28 Giữ bụng lớn
5.29 Thời gian hít vô và thở ra phải như thế nào?
5.30 video Đức Thầy giảng
5.31 audio Đức Thầy giảng
5.32 Pháp Luân Chiếu Minh và PLTC khác nhau như thế nào?
5.33 video Đức Thầy giảng
5.34 video Đức Thầy giảng
5.35 audio Đức Thầy giảng
5.36 Khi hơi còn yếu mà muốn hít chậm thì hậu quả như thế nào?
5.37 video Đức Thầy giảng
5.38 Tại sao phải hít vô tận cùng và thở ra tới tận cùng để làm gì?
5.39 audio Đức Thầy giảng
5.40 audio Đức Thầy giảng
5.41 video Đức Thầy giảng
5.42 audio Đức Thầy giảng
5.43 audio Đức Thầy giảng
5.44 video Đức Thầy giảng
5.45 video Đức Thầy giảng
5.46 Khi làm PLTC có cần tun đầu không?
5.47 video Đức Thầy giảng
5.48 Làm PLTC bị lắc là tại sao?
5.49 video Đức Thầy giảng
5.50 video Đức Thầy giảng
5.51 video Đức Thầy giảng "tiền thì không có mà vợ thì chưởi"
5.52 Hít vô đầy Bụng nhưng tại sao lại ra lịnh đầy Rún đầy ngực tung lên bộ đầu?
5.53 audio Đức Thầy giảng
5.54 Tóm Tắc về PLTC phần Kỷ Thuật
5.55 Người lớn tuổi không làm được PLTC nữa thì phải làm sao?
5.56 video Đức Thầy giảng
5.57 Khi Thiền bị lắc, có cần phải kềm lại không?
5.58 video Đức Thầy giảng
5.59 video Đức Thầy giảng
5.60 Có hai cái lắc khác nhau!
5.61 video Đức Thầy giảng
5.62 video Đức Thầy giảng: Thế nào là PLTC bằng Ý
5.63 audio Đức Thầy giảng
5.64 video Đức Thầy giảng
5.65 audio Đức Thầy giảng
5.66 Khi làm PLTC hành giã có trạng thái nào khi Nhâm Đốc Mạch Khai Thông?
5.67 video Đức Thầy giảng
5.68 Phần Hồn nhập vô bản thể nó đi bằng ngã nào vô tới khám tối?
5.69 Phải khai thông bộ phận nào để khi mình nhắm mắt là mình thấy sáng?
5.70 audio Đức Thầy giảng: Thiên Môn Bản Thể (trái Thận)
5.71 audio Đức Thầy giảng
5.72 Thở tới trình độ nào mới Kiên Tánh?
5.73 audio Đức Thầy giảng
5.74 video Đức Thầy giảng
5.75 Khi làm PLTC thì được sự hổ trợ Bề Trên như thế nào?
5.76 video Đức Thầy giảng
5.77 PLTC tác dụng trên ngũ hành như thế nào?
5.78 video Đức Thầy giảng
5.79 Tại sao làm PLTC phải dầy công mới khai mở được?
5.80 video Đức Thầy giảng

Tóm Lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, p-3

6.0 Thiền Định và Xả Thiền
6.1 Khi làm pháp Luân Thường Chuyển xong. Chúng ta phải những gì?
6.2 Nhìn thẳng từ trung tâm chân mày và giỗ ngữ
6.3 Khi Thiền Định ý trên đỉnh đầu và nhìn thẳng và phần dưới thì giỗ ngũ
6.4 Thiền là phải Định. Như thế nào mới là Địng?
6.5 Cố gắng xuất hồn lên đảnh lễ Phật. 
Đức Thầy giảng:"Hiệp nhất nguyên lý cùng Trời Đất mới kêu bằng Định"
6.6 Trên phương diện kỹ thuật phải làm như thế nào mình mới Định. Pháp nào giúp mình Định. Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển.
6.7 Tại sao Thiền mãi mà không thấy Định?
Đọc lời Đức Thầy giảng
6.8 Khi Thiền Định không được lâu bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm thế nào?
6.9 Thiền thì ngồi càng lâu càng tốt nhưng đến một lúc nào đó mình có thể ngưng không nên tiếp tục thiền nữa.
6.10 Mình có thể ngồi nữa nhưng mà không nên ngồi
Đọc lời Đức Thầy giảng
Đọc lời Đức Tổ Sư giảng
6.11 Thiền Định là gì? Tại sao phải Thiền Định?
video Đức Thầy giảng
6.12 Căn bản kỹ thuật Thiền Định?
video Đức Thầy giảng
6.13 Điểm quan trọng nhất trong tư thế tọa Thiền
video Đức Thầy giảng
6.14 Tại sao ngồi Thiền mà bị cúi gục xuống hoài
video Đức Thầy giảng
6.15 Khi Thiền Định hai bàn tay phải để như thế nào?
6.16 Lởi ích của bắt ấn tam muội trong lúc Thiền Định như thế nào?
video Đức Thầy giảng
6.17 Giờ Tý là giờ thông khai thì chúng ta mượn trớn đó thì chúng thiền được kết quả nhiều hơn
6.18 Khi chúng ta Thiền Định thì chú ý ở đâu?
video Đức Thầy giảng
Tóm Tắc về Pháp Thiền Định
Ngồi phải thẳng lưng, thẳng đầu. Để tay như thế nào? Lợi ích của bắt ấn tam muội. Tại sao phải chú ý trung tâm châm mày.
Để sửa tâm tánh - Phá vở bức màng vô minh - Phát triển trực giác - Đến được Trung Thiên
6.19 Ấn Tam Muôi (Ấn Quan Âm)
video Đức Thầy giảng
6.20 Lúc chúng ta Thiền Định thì tập trung ở đâu?
video Đức Thầy giảng
6.21 Tại sao nguyện:"Xuất hồn lên đãnh lễ Phật"
video Đức Thầy giảng
6.22 Khi Thiền Định chúng ta có chú ý đến hơi thở hay không?
video Đức Thầy giảng
6.23 Lúc vô Thiền Đinh mình giổ ngũ như thế nào?
video Đức Thầy giảng
6.24 Khi chúng ta Thiền Định có niệm Phật hay không?
video Đức Thầy giảng
6.25 Chúng ta vô thiền có nên buôn bỏ chuyện đời không? 
Audio Đức Thầy giảng
6.26 Lúc chúng ta ngồi Thiền có nên nghe băng giảng của Đức Thầy không?
video Đức Thầy giảng
6.27 Cần thiền bao lâu mới có kết quả?
video Đức Thầy giảng
6.28 Thế nào gọi là Định?
Audio Đức Thầy giảng
video Đức Thầy giảng
6.29 Xin các bạn cho biết nhập định để làm gì?
video Đức Thầy giảng
6.30 Trong khi nhập định trạng thái nữa mê nữa tỉnh là như thế nào?
video Đức Thầy giảng
Audio Đức Thầy giảng
6.32 Tại sao thiền nhưng không định được?
video Đức Thầy giảng
Audio Đức Thầy giảng
6.33 Làm sao để Nhập Định?
video Đức Thầy giảng
6.34 Xả Thiền là pháp chánh hay là pháp phụ?
video Đức Thầy giảng
video Đức Thầy giảng 1982
video Đức Thầy giảng 1994
video Đức Thầy giảng 1998

   

Tóm Lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, p-4

Pháp Niệm Phật - Kỷ thuật để niệm phật
Tâm trí phải như thế nào trước khi niệm phật
Tâm trí phải như thế nào trong lúc niệm phật
Tâm Pháp và Thân Pháp
audio Đức Thầy giảng
Tìm hiểu coi Pháp Niệm Phật quan trong như thế nào? Ích lợi của Pháp Niệm Phật
audio Đức Thầy giảng
Niệm Phật là phương thức giải tỏa nghiệp tâm. Niệm Phật còn khai mở cái gì cho chúng ta thêm?
audio Đức Thầy giảng
Tại sao Niệm Phật rất khó khăn?
audio Đức Thầy giảng
Kỷ thuật Niệm Phật lúc ban đầu: phải ngồi một chổ - Tưởng tới Trời Phật
Tại sao niệm phật rất khó khăn như vậy! Chỉ có 6 chữ tại sao khó như vậy!
Ngoài tạp niệm còn lý do gì khác mà mình niệm phật không được?
Niệm Phật nghe theo băng Đức Thầy nhưng phải hiểu tại sao nghe băng ĐT thì niệm dể hơn. Khi mình niệm thì Ai niệm?
audio Đức Thầy giảng
Tìm hiểu tại sao chúng ta muốn niệm phật mà niệm không được?
video Đức Thầy giảng
Đức Thầy nói:"nội bộ nó không có cắt ngang những hành trình mình đã quy định thì mình mới dễ tập trung"
Cách thức căn bản để luyện pháp niệm phật như thế nào? Trước khi đi đứng, nằm, ngồi niệm phật phải có cái căn bản trước. Khi ngồi một chổ mà luyện được rồi thì Đi, Đứng, Nằm, Ngồi mình luyện được.
video Đức Thầy giảng
Đức Thầy giảng:
1. Tìm một chổ thanh tịnh
2. Tưởng tới Đức Phật Di Đà
3. Nhìn giữa trung tâm chân mày
4. Phải niệm chậm chậm
5. Phải buôn bỏ mọi sự việc
6. Niệm theo băng Đức Thầy niệm phật
audio Đức Thầy giảng
Khi chúng ta niệm phật thì phần nào trong ta niệm phật? Ai niệm phật?
Cách nào để dạy lục căn lục trần niệm phật
Tại sao Đức Thầy làm ra băng niệm phật?
video Đức Thầy giảng
Lời kết luận: Hy vọng các bạn đã thu thập được kỷ thuật chính xác để về luyện pháp niệm phật
Tại sao gọi là thở Pháp Luân Chiếu Minh?
video Đức Thầy giảng
Tại sao thở tới 12 rồi lùi lại 11, rồi 10, 9, ... , 1
audio Đức Thầy giảng
Thường hay đếm lộn hoặc quên nên có người dùng ngón tay bấm hoặc lần xâu chuỗi. Như vậy có đúng không?
Cách thở Pháp Luân Chiếu Minh như thế nào?
audio Đức Thầy giảng
video Đức Thầy giảng
Tại sao phải ngưng một chút để làm gì?
video Đức Thầy giảng
Tại sao khi hành Pháp Luân Chiếu Minh hay đếm lộn và bị ngũ 
video Đức Thầy giảng
Những lợi ích của Pháp Luân Chiếu Minh
video/audio Đức Thầy giảng
Lời cám ơn
Các Pháp Phụ: Pháp Mật Niệm Bát Chánh có thể hành vào giờ nào?
video/audio Đức Thầy giảng: "thước đo lường Đời Đạo Song Tu"
Pháp Kiểm Điểm Đời Đạo và Chưởng Hưởng Dưỡng Khí
video/audio Đức Thầy giảng
Pháp Chưởng Hưởng Dưỡng Khí phải làm như thế nào?
Lợi ích của pháp Chưởng Hưởng Dưỡng Khí như thế nào?