• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Suối Đạo Vô Vi - Audio_2-mp3

Suối Đạo Vô Vi - Audio - mp3 giúp Quý Vị có thể tải xuống máy để nghe những khi không có Wi-Fi

Title Live Streaming Download, iPhone, iPad
73_Phàm tâm Chơn tâm -Điển tâm-minh tâm kiến tánh Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ- ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
72_Niết bàn tại thế- Giải thoát là sao Giải thoát đi về đâu Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
71_Đạo là sự quân bình-Quân bình đời đạo-quân bình không tranh chấp-Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
70_Vô tự chơn kinh là gì Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
69_Thiền giác-tu 24-24- tu bằng trí bằng ý là sao-Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
68_Thực hành 10 Điều tâm đạo – Thiên đạo- nhân đạo- đại đạo- Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
67_Nhẫn là gì Hòa là gì Nhẫn hòa- tha thứ thương yêu Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
66_Học chết trước khi chết -Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
65_Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm -Trung tín-Sửa tâm sửa tánh Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
64_Nhịn nhục là thăng hoa-nhịn nhục là gì làm sao để nhịn nhục - Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
63_Hắc đạo-Chân diện mục-Kim thân bất hoại-Tam hồn Từ ngữ tâm linh Vô Vi- ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
62_Tu là làm phước cho chính mình-Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-P2 mp3
61_Thanh tịnh là gì-làm sao trở về với thanh tịnh-vui trong thanh tịnh Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
60_Phương châm tự trị- Lục căn lục trần-Tỳ Kheo- hồn vía và vạn linh- Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
59_Bùa Kim Cang-Tứ trượng bát quái-vô hình hữu hình-văn minh là gì Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
58_Tâm làm thân chịu-Phân giải chơn lý Lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
57_Những lời chơn lý bất hủ vượt không gian và thời gian Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở mp3
56_Những điều nên tránh khi hành thiền theo Pháp Lý Vô Vi-sửa pháp- Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
55_Khế Linh-Ngũ Hành-Hướng Nhà Tốt Xấu-Hướng Ngũ Quỷ-Địa Lý Bát Trạch- Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
54_Pháp luân chiếu minh- Pháp của Đức Quán Thế Âm- thực hành và hữu ích-Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
53_Luật trời có trước luật đời- Luật nhân quả cánh cửa vô vi-luật nhân quả- ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
52_Xã thiền-mật niệm bát chánh- ngủ ngồi-pháp Quan Thánh Đế Quân truyền dạy-pháp phụ- ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
51_Ấn chứng huyền bí xuất hồn & khi hành pháp-thực hư của hành giả tu thiền-Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
50_Xuất hồn-xuất vía thực hư- Mô ni châu-Kết thánh thai –Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
49_Ấn chứng khi hành thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Lời Giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
48_Thiền định cách hành đúng và hữu ích -Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
47_Cửu niên diện bích Điển là gì Điển là Thước đo sự thanh tịnh Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
46_Hữu ích của Pháp Luân Thường Chuyển theo Pháp Lý Vô Vi - Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
     

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

  Khi mở nhiều băng để nghe đôi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.