• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Suối Đạo Vô Vi

Video Suối Đạo Vô Vi

Xin giới thiệu đến quý vị những video lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từ những buổi thuyết giảng trên toàn thế giới đã được trích lược theo từng đề tài hữu ích, dễ nghiên cứu do "Suối Đạo Vô Vi" thực hiện.  Đây là một sự đóng góp lớn lao giúp chúng ta có thể nghe và học Đạo trực tiếp từ Đức Thầy. Đồng thời đem «Đạo vào Đời » cho cho tất cả mọi người « Cùng Tu Cùng Tiến ».

Dưới đây là 4 phần playlists xin mời bạn đạo tham khảo

1. Pháp Tràng Vô Vi

2. Nghiên Cứu Thực Hành

3.  Khoa Học Huyền Bí

4. Tư Liệu Vô Vi

 

 

Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg  

Suối Đạo Vô Vi 1

Suối Đạo Vô Vi 2

Suối Đạo Vô Vi 3

 

 

Kính mời quý bạn đạo coi video Vợ chồng-tình dục-Ly dị-Con cái-gia đình-Ông Tơ Bà Nguyệt-Luật hóa sanh-ĐT Lương Sĩ Hằng

Kính mời quý bạn đạo coi video Những câu chuyện Huyền Bí của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng"