• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kính Chào Quý Vị

Vô Vi không phải là một tôn giáo.

Vô Vi là một phương pháp giúp cho hành giả muốn trau dồi tâm linh.

Vô Vi thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng, trong tự do hoàn toàn, không một ràng buộc nào.


Vô Vi đã mở rộng tầm ảnh hưởng tốt và đã trở thành một cộng đồng không biên giới. Cộng đồng Vô Vi là một cộng đồng thân hữu, tương thân tương trợ. Vô Vi còn tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các trại tị nạn hay những người thiếu thốn, tuy âm thầm nhưng đều đặn.


Hành giả Vô Vi, có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ gặp nhau trong những cuộc họp mặt, trong các kỳ Đại Hội Quốc Tế được tổ chức mỗi năm một lần, địa điểm khác nhau.


Nếu quý bạn muốn tìm hiểu về Pháp Thiền Vô Vi, muốn dấn thân tu học pháp thiền lúc ban đầu, có thể liên lạc với các trung tâm, các thiền đường Vô Vi khắp nơi trên thế giới sẽ được tận tình hướng dẫn và miễn phí.

 

 

Thonon_van_dao_16 Thonon_van_dao_18-2.jpg

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32, 2013

"Bàn Bạc Khai Thông" tại Australia - New Zealand 07.12 - 18.12.2013

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, 2012

"Chung Vui Hạnh Ngộ" tại Garden Grove, California, USA

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 27, 2008, Montreal

Thonon_van_dao_16

Chung Thiền Tự Thức, 2000, Úc Châu

Phần Thực Hành

Thonon_van_dao_16

Đức Thầy trực tiếp hướng dẫn Phương Pháp Công Phu, 1993

Xem thêm Video mới bỏ lên mạng:

Vấn Đạo Đại Hội 1998

Audio Băng Giảng:

Title Date Location Live Streaming Download, iPhome, iPad

Huyền Thiên Sáng Tạo

01-06-1974 SaiGon mp3

Đức Thầy Luận Đạo

21-10-1972 SaiGon mp3

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 1972 - 1975 (Băng Mới upload)

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 5 (Băng Mới upload)

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 4 (Băng Mới upload)

 

Radio Bắc California:

Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 7 năm 2014

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Bài giảng "Vận Chuyển Cơ Hình" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 18 tháng 12 năm 1977
Vọng Cổ: "Tưởng Nhớ Thầy"; Vấn Đạo

18/12/1977

Sài Gòn, Việt Nam

mp3

Radio Nam California:

Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 07 năm 2014:

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Bài Giảng: Montreal 18-10-1981 Thực Chất Và Tình Thương
Vấn Đạo: Thiền Có Ích Lợi Gì
Nhạc: Duyên Nghiệp

18-10-1981

Montreal

mp3

Vấn Đạo Đại Hội 1994

Đọc Bài Giảng - PDF

Đọc thêm : Đọc Bài Giảng

____________________________________________________________________________________

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng và yêu cầu, xin quý vị liên lạc về:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

_____________________________________________________________________________________