• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kính Chào Quý Vị

Vô Vi không phải là một tôn giáo.

Vô Vi là một phương pháp giúp cho hành giả muốn trau dồi tâm linh.

Vô Vi thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng, trong tự do hoàn toàn, không một ràng buộc nào.


Vô Vi đã mở rộng tầm ảnh hưởng tốt và đã trở thành một cộng đồng không biên giới. Cộng đồng Vô Vi là một cộng đồng thân hữu, tương thân tương trợ. Vô Vi còn tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các trại tị nạn hay những người thiếu thốn, tuy âm thầm nhưng đều đặn.


Hành giả Vô Vi, có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ gặp nhau trong những cuộc họp mặt, trong các kỳ Đại Hội Quốc Tế được tổ chức mỗi năm một lần, địa điểm khác nhau.


Nếu quý bạn muốn tìm hiểu về Pháp Thiền Vô Vi, muốn dấn thân tu học pháp thiền lúc ban đầu, có thể liên lạc với các trung tâm, các thiền đường Vô Vi khắp nơi trên thế giới sẽ được tận tình hướng dẫn và miễn phí.

 

 

Thonon_van_dao_16 Thonon_van_dao_18-2.jpg

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, 2014

Đại Hội Vô Vi 2014, Không Còn Lưu Luyến Kuala Lumpur, Malaysia 22.09.2014 - 28.09.2014

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32, 2013

"Bàn Bạc Khai Thông" tại Australia - New Zealand 07.12 - 18.12.2013

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu

Tư Thế Ngồi Thiền - Pháp Niệm Phật - Pháp Soi Hồn - Pháp Luân Chiếu Minh - Pháp Luân Thường Chuyển - Thiền Định

Thonon_van_dao_16

Thiên Đàng Du Ký

Đức Thầy đọc và phân giải

Phần Thực Hành

Thonon_van_dao_16

Đức Thầy trực tiếp hướng dẫn Phương Pháp Công Phu, 1993

Audio Băng Giảng:

Title Date Location Live Streaming Download, iPhome, iPad
5 Dì Phước Pháp Vấn Đạo Đức Thầy tại Strasbourg 03 12-01-1982 Strasbourg, France mp3

Đức Thầy niệm Phật

xx-xx-1990 Montreal mp3

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 5 Dì Phước Hỏi Thánh Kinh (Băng Mới upload)

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 5 (Băng Mới upload)

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 4 (Băng Mới upload)

<

Kính mời quý bạn đạo nghe lại bài giảng ngày 5, tháng 8, 1985 tại Hawaii

“Trở Về Con Đường Tiến Hóa Giải Thoát"

Kính mời quý bạn đạo nghe lại bài giảng

[Audio Books]

"Tết Qúi Hợi"

Kính mời quý bạn đạo coi video

Tóm lược lời Đức Thầy giảng trong 25 năm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, từ 1982 - 2005 ]

“25 Năm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế"

Radio Bắc California:

Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 5 năm 2016

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Bài giảng nhân mùa Phật Đản (phần 2) ngày 9 tháng 6 năm 1985 tại Vancouver, Canada;
Nhạc: "Nam Mô A Di Đà Phật" ; Vấn Đạo

9/6/1985

Vancouver, Canada

mp3

Radio Nam California:

Chương trình phát thanh ngày 22 tháng 05 năm 2016:

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

BÀI GIẢNG: AMPHION 27-08-1984 KIỂM ĐIỂM TU HÀNH
VẤN ĐẠO: KIM CHỈ NAM CỦA VÔ VI
NHẠC: MỆ TÔI

27-08-1984

Amphion

mp3

Vấn Đạo Đại Hội 1994

Đọc Bài Giảng PDF

Đọc thêm : Đọc Bài Giảng

____________________________________________________________________________________

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng và yêu cầu, xin quý vị liên lạc về:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

_____________________________________________________________________________________